ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การขยายความ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การขยายความ-, *การขยายความ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขยายความ[N] explanation, See also: elucidation, Syn. การอธิบาย, Example: การขยายความจะทำให้คนฟังเข้าใจง่ายขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amplificationการขยายความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
extensionการขยายความคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal costs extensionการขยายความคุ้มครองคดีความ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
customers' extensionการขยายความคุ้มครองทรัพย์สินลูกค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
metal workers' extensionการขยายความคุ้มครองเครื่องจักรระหว่างขนย้าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Augmenting our restraint and is your personal recording unit.การขยายความยับยั้งชั่ง ใจของเราและ การสื่อสารระบบย่อยคอนโซล เป็นหน่วยบันทึกส่วนตัวของคุณ Contact (1997)
I want to extend my warmest appreciation to the united states.ฉันต้องการขยายความประทับใจ อย่างแนบแน่นที่สุด กับทางสหรัฐ There Is No Normal Anymore (2009)
- I need some context.ฉันต้องการการขยายความหน่อย The Agreement Dissection (2011)
What do you mean? I have extended coverage.คุณหมายถึงอะไร ฉันมีการขยายความคุ้มครอง. Paranoia (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขยายความ[n. exp.] (kān khayāi khwām) EN: explanation ; elucidation   FR: amplification [f]

English-Thai: Nontri Dictionary
dilation(n) การพองออก,การขยายตัว,การขยายความ
hyperbole(n) การขยายความ,การพูดเกินจริง,การเขียนเกินเลย
padding(n) เครื่องรอง,นุ่นที่ใช้ยัดเบาะ,การขยายความ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top