Search result for

การก่อการร้าย

(27 entries)
(0.0437 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การก่อการร้าย-, *การก่อการร้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การก่อการร้าย[N] rebellion, Syn. การจราจล, Example: การก่อการร้ายข้ามชาติทำให้เราต้องเสียเลือดเนื้ออย่างมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terrorismการก่อการร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bioterorismการก่อการร้ายทางชีวภาพ [TU Subject Heading]
Domestic terrorismการก่อการร้ายภายในประเทศ [TU Subject Heading]
Terrorismการก่อการร้าย [TU Subject Heading]
Terrorism and mass mediaการก่อการร้ายกับสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Terrorism in mass mediaการก่อการร้ายในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
international terrorismการก่อการร้ายสากล [การทูต]
Bioterrorismการก่อการร้ายชีวภาพ, การก่อการร้ายชีวภาพ การก่อการร้ายที่ข่มขู่หรือตั้งใจใช้สารชีวภาพ เช่น เชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรียหรือไวรัส) หรือชีวพิษ
การก่อการร้าชีวภาพ สร้างความกลัวให้กับกลุ่มคนเป้าหมายหรือสังคมโดยรวม โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจได้มาจากธรรมชาติหรืออยู่ในรูปที่ดัดแปลงโดยมนุษย์ก็ได้ และอาจใช้ในรูปฝุ่น ผง หรือทำให้ปนเปื้อนไปกับอาหารหรือน้ำ เป็นต้น [เทคโนโลยีชีวภาพ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In a short time, world leaders from over a 150 countries will meet here at Plaza Major, to sign up to President Ashton's bold new counter-terrorist strategy.อีกสักครู่ผู้นำชาวโลกจาก 150 กว่าประเทศ จะพบกันที่จตุรัสมายอร์ เพื่อลงนามในแผนต่อต้านการก่อการร้าย ของประธานาธิปดีแอชตั้น Vantage Point (2008)
For months now, President Ashton has been working with leaders from five continents, to forge a new ground-breaking alliance in the ongoing war on terror.หลายเดือนมานี้ ประธานาธิปดีแอชตั้น ได้ปรึกษากับบรรดาผู้นำจาก 5 ทวีป เพื่อสร้างพันธมิตรใหม่ในการ ทำสงครามต่อสู้การก่อการร้ายค่ะ Vantage Point (2008)
And now here, today, Western and Arab leaders will meet for the first time to formalize this new coalition, designed to, once and for all, put a stranglehold on international terror.และที่นี่ในวันนี้ ผู้นำโลกตะวันตกและอาหรับ มาพบกันเป็นครั้งแรก เพื่อลงนามความร่วมมือใหม่ สกัดกั้นการก่อการร้าย ให้หมดไปจากโลกเราอย่างเด็ดขาดค่ะ Vantage Point (2008)
Think I'd miss a terrorist attack of this magnitude?คิดเหรอฉันจะพลาด การก่อการร้ายครั้งสำคัญครั้งนี้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
KLPD antiterror-unit investigators have arrived and are examining bomb fragments in the hope of determining if this and the other recent bombings on the continent and in the UK are connected.รวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อร่วมกันสืบสวน ก่อนจะตัดสินใจว่า การวางะเบิดติดๆ กันในยุโรป และที่อังกฤษ Body of Lies (2008)
Terrorist threats are real, present, deadly and persistent.การก่อการร้ายกำลังเป็นภัยคุกคามอย่างแท้จริง Body of Lies (2008)
Yet this is the same man who will go on videotape with his brothers describing what he's done and what's gonna come.นี่คือคนเดียวกับที่ปรากฎในวิดีโอเทป บรรยายการก่อการร้ายที่เกิดขึ้น และที่กำลังจะเกิด Body of Lies (2008)
Bioterror threat, level 2.** ต่อต้านการก่อการร้าย ** ทางชีวะภาพระดับ 2 WarGames: The Dead Code (2008)
Bioterror threat, level 3.** ต่อต้านการก่อการร้าย ** ทางชีวะภาพระดับ 3 WarGames: The Dead Code (2008)
Bioterror threat level...** ต่อต้านการก่อการร้าย ** ทางชีวะภาพระดับ ... WarGames: The Dead Code (2008)
Bioterror threat level 4.** ต่อต้านการก่อการร้าย ** ทางชีวะภาพระดับ 4 WarGames: The Dead Code (2008)
Central Park was just hit by what seems to be a terrorist attack.เซ็นทรัลปาร์ตถูกโจมตีโดย สิ่งที่เหมือนจะเป็นการก่อการร้าย The Happening (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mischief-making[N] การก่อการร้าย, See also: การทำความชั่ว, Syn. mischief
nihilism[N] การก่อการร้าย, See also: การปฏิวัติ, Syn. terrorism
terror[N] การเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง, See also: การก่อการร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nihilism(ไน'อะลิสซึม) n. ลัทธิยกเลิกกฎหมายและองค์กรบริหารทั้งหลาย,คนสงสัยอย่างยิ่งยวด,ลัทธิทำลาย,สภาวะที่ไร้กฎหมาย มีการก่อการร้ายและการปฏิวัติอื่น ๆ ,การทำลายสิ้นเชิง., See also: nihilist n.,adj. nihilistic adj.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
テロ[てろ, tero] (n) การก่อการร้าย, See also: テロリズム
テロリズム[てろりずむ, terorizumu] (n) การก่อการร้าย, See also: テロ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top