ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การกัก

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกัก-, *การกัก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การกักบริเวณ[dɪˈtenʃn] (n ) detention

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกักตุน[N] hoard, Syn. การสะสม, การตุน, Example: การกักตุนสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restraintการกัก, การยึดยั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internmentการกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
internmentการกักกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confinementการกักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incarcerationการกักขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detentionการกักขัง, การกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporary detentionการกักขังชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confinement in lienการกักขังแทนค่าปรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
false imprisonmentการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imprisonment, falseการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embargoการกักเรือ [เศรษฐศาสตร์]
Embargoการกักสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Plant quarantineการกักพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quarantine, Veterinaryการกักสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Arrest of aircraftการกักอากาศยาน [TU Subject Heading]
Arrest of shipsการกักเรือ [TU Subject Heading]
Embargoการกักข่าวสาร [เศรษฐศาสตร์]
Plant quarantineการกักพืช [TU Subject Heading]
Preventive detentionการกักขังผู้กระทำผิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My programmers regarded me as a bug and attempted to isolate me by confining me in a physical body.ҧ ͧҼ繢ͼԴҴ оӨѴ͡ ¡áѡҧ... Ghost in the Shell (1995)
I want her quarantined.ฉันต้องการกักตัวเธอเอาไว้ Resident Evil (2002)
I want her quarantined. Close observation.ฉันอยากตรวจสอบการกักเชื้อของเธอ ตรวจดูอย่างใกล้ชิด Resident Evil: Apocalypse (2004)
The animals clearly don't belong in captivity.สัตว์เหล่านี้ไม่ควรอยู่อยู่ภายใต้การกักขังอยู่แล้ว Madagascar (2005)
Other transport efficiency, renewable technology, carbon capture and sequestration.เทคโนโลยีพลังงานแบบกลับใช้ได้ใหม่ การกักเก็บและการแยกคาร์บอน An Inconvenient Truth (2006)
There's no signs of restraint, no violence,no struggle.แต่ก็ไม่มีร่องรอยการกักขัง การใช้ความรุนแรง,การขัดขืนเลยนี่นา The Magnificent Seven (2007)
Containment breach in Bio-Research.การกักกันรั่วไหล ที่ฝ่ายวิจัยชีวะ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
that tonight I have signed an executive order, initiating a military quarantine of New York City.และด้วยความมุ่งมั่นยิ่งกว่าในคืนนี้ .. ข้าพเจ้าได้ลงนามกฤษฏีกา ดำเนินการให้กองทัพดำเนินการกักกันโรคในนิวยอร์ก ซิตี้ I Am Legend (2007)
we're gonna have to shut this place down under emergency hazard code 56c.เราจะจำเป็นต้องปิดที่นี่ ภายใต้กฏฉุกเฉินว่าด้วยการกักโรคร้ายแรง หมายเลข 56ซี Wishful Thinking (2008)
About captivity than the regular old spiel.เรื่องเกี่ยวกับการกักขัง จองจำ เมื่อนานมาแล้ว The Legend (2008)
Of the containment system.กับระบบการกักเก็บของเรา Automatic for the People (2008)
My family used to run a dry Goods store for the second World war.ครอบครัวผมเคยอดอยาก จากการกักตุนสินค้า ในสงครามโลกครั้งที่ 2 Strange Things Happen at the One Two Point (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกัก[n.] (kān kak) EN: confinement   
การกักขัง[n.] (kān kakkhang) EN: detention   FR: détention [f] ; emprisonnement [m] ; incarcération [f] ; internement [m]
การกักขังหน่วงเหนี่ยว[n. exp.] (kān kakkhang nūang-nīo) EN: unlawful detention   
การกักด่าน[n. exp.] (kān kak dān) EN: quarantine   FR: quarantaine [f]
การกักตุน[n.] (kān kaktun) EN: hoard   

English-Thai: Longdo Dictionary
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imprisonment[N] การจำคุก, See also: การกักขัง, การคุมขัง, Syn. confinement, immurement
internment[N] การกักกัน, See also: การกักขัง
quarantine[N] การกักไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค, See also: การกักเรือหรือบุคค่ลหรอสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นพาหะนำโรคติดต่อ, ระบบการป้องกันการแพร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calaboose(แคล'ละบูส) n. คุกการกักขัง
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
confinement(คันไฟน์'เมินทฺ) n. การจำกัด,การเก็บกัก,ภาวะที่ถูกเก็บกัก,การคลอดบุตร,การจำคุก,การกักกัน, Syn. incarceration
detention(ดิเทน'เชิน) n. การกักขัง,การคุมตัว,การกักกัน,การยึดทรัพย์ของผู้อื่น adj. เกี่ยวกับการกักขัง
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
house arrestการกักกันผู้ต้องหาไว้ในที่อยู่ของเขา
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง
internment(อินเทิร์น'เมินทฺ) n. การกักกัน,การกักขัง, Syn. confinement
lying-in(ไล'อิงอิน) n. การนอนอยู่บนเตียง,การจำกัดเขต.การกักตัว, Syn. confinement
retention(รีเทน'เชิน) n. การสงวนไว้,การกักกัน,การกันไว้,สิ่งที่สงวนไว้,ความทรงจำ

English-Thai: Nontri Dictionary
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง
detention(n) การกักกัน,การกักขัง,การหน่วงไว้,การคุมขัง,การยึดทรัพย์
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง
hoard(n) ของที่สะสมไว้,กอง,บึก,การสะสม,การกักตุน
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
penitentiary(adj) ที่รับผิด,ซึ่งรู้สึกผิด,เกี่ยวกับการกักขัง
quarantine(n) การกักกัน,การกักบริเวณ,การกักตัว
retention(n) การกักไว้,การเก็บไว้,การผูกขาด,การสงวนไว้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top