ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การกลายพันธุ์

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกลายพันธุ์-, *การกลายพันธุ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกลายพันธุ์[N] mutation, See also: change, Example: การกลายพันธุ์ของส้มโอทำให้รสชาติเปลี่ยนไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mutationการกลายพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mutation (Biology))การกลายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plant mutationการกลายพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spontaneous mutationsการกลายพันธุ์เกิดเอง, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิต ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น แสงแดด อุณหภูมิ หรือเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการสร้างและซ่อมแซมดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตนั้น [นิวเคลียร์]
Mutationการกลายพันธุ์, การกลาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ(DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
[นิวเคลียร์]
Induced mutationการกลายพันธุ์จากการเหนี่ยวนำ, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ ของเซลล์สิ่งมีชีวิต โดยการใช้รังสีแกมมา หรือสารเคมีบางชนิด เหนี่ยวนำให้เกิดการกลาย [นิวเคลียร์]
Mutation (Biology)การกลายพันธุ์ [TU Subject Heading]
Plant mutationการกลายพันธุ์ของพืช [TU Subject Heading]
Mutation การกลายพันธุ์
การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรม (genetic material) อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของยีน (gene) แต่ละตัว ซึ่งมีผลให้การทำงานเปลี่ยนไป หรือเป้นการจัดเรียงตัวใหม่ของโครโมโซมหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโครโมโซม ซึ่งอาจมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่า การก่อกลายพันธุ์ของโครโมโซม [สิ่งแวดล้อม]
Mutagenicityการกลายพันธุ์ [การแพทย์]
Mutationการกลายพันธุ์, มิวเตชั่น, การกลายพันธุ์, การผ่าเหล่า, เซลล์ผิดปกติ, การกลายพันธุ์, [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was like an accelerated mutator, a sort of, you know, like an unstoppable force of destructive power that would just lay waste to everything.เหมือนเป็นการเร่งให้เกิดการกลายพันธุ์, อะไรประมาณนั้น พลังทำลายล้าง ที่ไม่มีใครต้านทานได้ จะทำลายทุกอย่างไม่เหลือ Mission: Impossible III (2006)
A major pharmaceutical company has developed a mutant antibody.มีบริษัทยายักษ์ใหญ่ได้คิดตัวยาที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ X-Men: The Last Stand (2006)
History will be made here today.ของการเยียวยาการกลายพันธุ์ให้กับประชาชน X-Men: The Last Stand (2006)
Thanks to millions of years of combined mutation, lizards are capable of cellular regeneration.ผลจากการกลายพันธุ์นับล้านปี กิ้งก่าสามารถที่จะ สร้างเซลล์ให้งอกขึ้นมาเป็นอัวยวะได้ใหม่ Chapter Two 'Lizards' (2007)
The resulting infection has caused massive mutation.ผลที่ได้การติดเชื้อ กลายเป็นการกลายพันธุ์ Resident Evil: Extinction (2007)
- Dr. Robert Neville will be taking a closer look ...at the ongoing mutations of Dr. Alice Krippin's once hailed miracle cure for cancer.ไวรัสที่เกิดขึ้น ดร.เนวิลได้ติดตามอย่างใกล้ชิด กับการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้น \จากผลของการรักษามะเร็งที่เคยเป็นปาฏิหารย์ ของ ดร.คริปปิน I Am Legend (2007)
A mutation.การกลายพันธุ์ Mine (2008)
I mean, theoretically, this formula is sound, but the serum is triggering a mutation because something is missing.ผมหมายถึง ตามทฤษฎีแล้ว สูตรนี้ใช้ได้ แต่เซรุ่มจะไปกระตุ้นให้มีการกลายพันธุ์ มีอะไรบางอย่างหายไป Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
Of course, it's a mutation.แน่ล่ะ มันคือการกลายพันธุ์ Night of Desirable Objects (2009)
- Perhaps.มันเร่งให้เกิด การกลายพันธุ์ที่เร็วขึ้น Daybreakers (2009)
The very fact we exist is nothing but the result of a complex, yet inevitable string of chemical accidents and biological mutations.ข้อเท็จจริงการมีอยู่ของพวกเราไม่มีความหมาย แต่ผลลัทธ์กลับมีความซับซ้อน จนทุกวันนี้ยังดำเนินต่อไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และการกลายพันธุ์ทางชีวภาพ Knowing (2009)
Begin nano-mutation.เริ่มการกลายพันธุ์นาโน.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heterogenesis[N] การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีความแตกต่างกันในวงชีวิตของพืชและสัตว์ในระยะเจริญเติบโตและระยะสืบพันธุ์, See also: การกลายพันธุ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top