ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การกลับคืน

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกลับคืน-, *การกลับคืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกลับคืน[N] returning, See also: coming back, Example: การกลับคืนมาของนักมวยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวไทย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revivalการกลับคืนมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recovery of nationalityการกลับคืนสัญชาติ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"that every man must make back to the womb, the dark crucible that hatched him."นั่นคือผู้ชายทุกคนจะต้องทำการกลับคืนสู่ครรภ์มารดา มดลูกอันมืดมิดที่ให้กำเนิดพวกเขา Teeth (2007)
Okay, so maybe Incredible Jay is using real magic to stage a comeback?โอเค บางที เจผู้วิเศษ อาจจะใช้เวทมนต์จริงเพื่อการกลับคืนสู่เวที Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
With a call back to the old.กับการกลับคืนมาอีกครั้ง How to Succeed in Bassness (2009)
To return to battle.กับการกลับคืน สู่สนามรบ Lost Girls (2009)
But then he would feel it. The emptiness returning.แต่หลังจากนั้นเขาจะรู้สึกถึงมัน การกลับคืนสู่ความว่างเปล่า The Lovely Bones (2009)
Rachel's return means he's changed his game.การกลับคืนมาของเรเชลหมายถึงเขา ได้เปลี่ยนแปลงเกมส์ของเขาแล้ว This Is Why We Stay (2010)
Restoring bridges, landmarks, and...การกลับคืนสู่สะพาน สถามที่สำคัญ และ... Break on Through (2012)
I learned how you can get back everything you ever wanted and never have to worry about hurting anyone ever again.ฉันเรียนรู้ว่า นายจะเอาทุกอย่างที่ เคยต้องการกลับคืนมาได้ยังไง และไม่ต้องห่วงเรื่องที่จะทำร้ายคนอื่นอีก Don't Fear the Scott (2012)
Klaus is stark raving mad, not to mention completely irredeemable.เคล้าส์กำลังคลั่งมาก ไม่ต้องพูดถึง การกลับคืนมาไม่ได้อย่างสมบูรณ์ The Originals (2013)
They're disguising what they really want, which is an end to democracy and a return to the imperialist power with all their old privileges restored.พวกเค้ากำลังซ่อนตัวอยู่ พวกเค้าต้องการอะไรกันเเน่ อะไรที่เป็นจุดจบของประชาธิปไตย เเละการกลับคืนสู่อำนาจจักรวรรดินิยม Nameless (2013)
Can you take back that fort before...เจ้าจะสามารถยึดป้อมปราการกลับคืนได้ก่อนที่... VIII. (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
return[N] การกลับคืน, See also: การกลับมา, Syn. arrival, going back
revivability[N] การฟื้นคืนมา, See also: การกลับคืนสู่สภาพเดิม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atavism(แอท'ทะวิสซึม) n. การปรากฎลักษณะของบรรพบุรุษที่ขาดหายไปบางชั่วคน, สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะดังกล่าว, การกลับคืนมาของลักษณะดังกล่าว. -atavist n. (reversion to an earlier type)
resumption(รีซัมพฺ'เชิน) n. การเริ่มต้นใหม่,- การกลับคืนใหม่,การคืนสู่สภาพเดิม,การเข้าครอบครองใหม่,การกลับเข้าทำงานใหม่
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย

English-Thai: Nontri Dictionary
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
reversion(n) การคืน,การกลับคืน,การสวนทาง,การพลิกกลับ

German-Thai: Longdo Dictionary
Rückabwicklung(n) |die, pl. Rückabwicklungen| การกลับคืนสู่สถานะเดิม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top