Search result for

การกระทำผิด

(51 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกระทำผิด-, *การกระทำผิด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wrongการกระทำผิด, การกระทำที่มิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquisition offenceการกระทำผิดที่ทำให้ได้ทรัพย์มา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of statutory dutyการกระทำผิดหน้าที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
statutory duty, breach ofการกระทำผิดหน้าที่, การละเว้นหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of statutory dutyการกระทำผิดหน้าที่, การละเว้นหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Juvenile delinquencyการกระทำผิดของเยาวชน [TU Subject Heading]
Recidivismการกระทำผิดซ้ำ [TU Subject Heading]
punishable offenceการกระทำผิดที่มีโทษตามกฎหมาย [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There was wrongdoing.มันมีการกระทำผิดเกิดขึ้น Frost/Nixon (2008)
His most lasting legacy is that today any political wrongdoing is immediately given the suffix "gate."มรดกตกทอดที่ยืนยาวที่สุดของเขา ก็คือ ทุกวันนี้การกระทำผิดศีลธรรมในทางการเมือง จะถูกต่อท้ายทันทีด้วยคำว่า "เกท" Frost/Nixon (2008)
That particular transgression put me back five bucks.การกระทำผิดโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้น The Price (2008)
I think he's looking at time served and probation.ผมคิดว่าต้องหาจังหวะ และการพิสูจน์การกระทำผิด Better Call Saul (2009)
A laundry list of potential convictions.รายการสิ่งต่างๆ ยาวเหยียด ของหลักฐานพิสูจน์การกระทำผิด Smite (2009)
So you maintain that you were not involved in any criminal wrongdoing or violation of agency policy whatsoever?คุณยังยืนยันว่าคุณไม่มีส่วนรู้เห็นใด ๆ กับการกระทำผิด หรือใช้ความรุนแรงกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใด? Bolt Action (2009)
And not the kind of punishment you like.นี่ มันเป็นการกระทำผิดอย่างเห็นๆเลยนะ และไม่ใช่การลงโทษแบบที่นายชอบด้วย They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
That would be illegal. Plus I really need to catch this man.นั่นคือการกระทำผิดกฎหมาย บวกกับ ผมต้องการจับตัวหมอนี่จริงๆ Episode #1.3 (2010)
Wire ligatures around the wrists indicate foul play.เชือกที่ผูกมัดบริเวณข้อมือบ่งชี้ว่า เป็นการกระทำผิดกฎหมาย The Witch in the Wardrobe (2010)
Even if you've just got a suspicion of wrongdoing,หรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณสงสัย ว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย I.F.T. (2010)
Did you actually witness any wrongdoing?นายเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ การกระทำผิดใดๆไหมล่ะ Sunset (2010)
With respect, sir, a comprehensive investigation under your edict cleared him of any wrongdoing.ด้วยความเครพค่ะท่าน การตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใต้คำสั่งของคุณ ทำให้เขาพ้นข้อกล่าวหาทุกๆการกระทำผิดกฎหมาย Episode #1.1 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระทำผิด[n. exp.] (kān kratham phit) EN: making a mistake   
การกระทำผิดกฎหมาย[n. exp.] (kān kratham phit kotmāi) EN: criminal offence ; violation   FR: violation [f]
การกระทำผิดหน้าที่[n. exp.] (kān kratham phit nāthī) EN: breach of duty   
การกระทำผิดอาญา[n. exp.] (kān kratham phit āyā) EN: delingquency   

English-Thai: Longdo Dictionary
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delinquency[N] การกระทำผิดกฎหมาย (โดยเฉพาะกับเด็ก) (ทางกฎหมายอาญา), Syn. criminality, illegality, wrongdoing, Ant. care, observance
infraction[N] การกระทำผิดกฎหมาย, See also: การกระทำผิดสัญญา, Syn. infringement, violation, transgression
job[N] การกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการลักทรัพย์ (คำแสลง), Syn. theft, crime
juvenile delinquency[N] การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน
malfeasance[N] การทุจริต (เช่น การเมืองหรือฝ่ายพลเรือน), See also: การกระทำผิดหรือการประพฤติผิดกฎหมาย, Syn. malpractice, misprision, misfeasance
malpractice[N] การประพฤติผิดต่อหน้าที่, See also: การกระทำผิด, Syn. negligence, misbehavior, neglect
maltreatment[N] การทารุณ, See also: การกระทำผิด, การประทุษร้าย, การปฏิบัติไม่ดี, Syn. injustice, injury, abuse, violation
misdeed[N] การประพฤติผิด, See also: การกระทำผิดทางศีลธรรม, การกระทำผิดกฎหมาย, Syn. offense, misbehaviour, transgression, fault, Ant. virtue, morality
offence[N] การกระทำผิดกฎหมาย, Syn. crime, misdemeanour
offense[N] การกระทำผิด, See also: การฝ่าฝืนกฎ, การกระทำผิดกฎหมาย, Syn. felony, crime

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delinquency(ดิลิง'เควินซี) n. ความเหลวไหล,การกระทำผิด,ความผิด,การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, Syn. offense
delinquent(ดิลิง'เควินทฺ) adj. ซึ่งกระทำผิดกฎหมาย,เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของเด็ก,เหลวไหล,ไม่ชำระหนี้. n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,เด็กผู้กระทำผิดกฎหมาย ###S. remiss
error(เอ'เรอะ) n. ความผิด, การกระทำผิด,บาป,สิ่งที่กระทำผิด,คำผิด,ข้อผิดพลาด, Syn. blunder
malefaction(แมลละแฟค'เชิน) n. อาชญากรรม,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำผิด
malice aforethoughtn. การไตร่ตรองก่อนการกระทำผิด
misconduct(มิสคอน'ดัคทฺ) n. ความประพฤติที่ผิดหรือไม่เหมาะสม,การกระทำผิด. vt. ประพฤติผิด,กระทำผิด, Syn. malfeasance
misfeasance(มิชฟี`ชันซฺ) n,การกระทำผิดกฎหมาย, See also: misfeasor n,
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
maltreatment(n) การทารุณ,การปฏิบัติไม่ดี,การกระทำผิด
offence(n) การรุกราน,การละเมิด,การกระทำผิด
perversion(n) ความรั้น,การกระทำผิดปกติ,ความดันทุรัง
trip(n) การหกล้ม,การเดินทาง,การเดินเร็ว,การกระทำผิดพลาด

German-Thai: Longdo Dictionary
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top