ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การกระจาย

   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกระจาย-, *การกระจาย*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
distributionการกระจาย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distributionการกระจาย, การแจกแจง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
colloidal dispersionการกระจายของคอลลอยด์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fertility distributionการกระจายของภาวะเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spread of riskการกระจายความเสี่ยงภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion of a determinantการกระจายตัวกำหนด, การกระจายดีเทอร์มิแนนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
population distributionการกระจายตัวของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spatial distribution of the populationการกระจายตัวของประชากรตามพื้นที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
geographical distribution of the populationการกระจายตัวของประชากรตามเขตภูมิศาสตร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dispersion of a random variableการกระจายตัวแปรสุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Particle size determinationการกระจายของขนาดอนุภาค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stress concentrationการกระจายความเค้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural diversification การกระจายการผลิตทางการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Export diversificationการกระจายการส่งออก [เศรษฐศาสตร์]
Crop diversification การกระจายการผลิตพืชผล [เศรษฐศาสตร์]
Production diversificationการกระจายการผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Income redistributionการกระจายรายได้ใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Share distributionการกระจายหุ้น
การกระจายหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งไปยังผู้ถือหุ้น โดยบริษัทที่มีการกระจายหุ้นที่ดี การขายหุ้นออกจำนวนมากของผู้ถือหุ้นบางราย มักจะไม่กระทบราคาของหุ้นมากนัก [ตลาดทุน]
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The newest form of mass-distributed art:รูปแบบใหม่ของการกระจายงานศิลป์ Mona Lisa Smile (2003)
Prepare her for exposure.ตรวจสอบการกระจายของเชื้อ Resident Evil: Apocalypse (2004)
Its height and balance.ความสูงของรถ และการกระจายน้ำหนัก Initial D (2005)
Stop the spread of faggotry!หยุดการกระจายตัวของเกย์ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Stop the spread of faggotry.หยุดการกระจายตัวของเกย์ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Stop the spread of faggotry.หยุดการกระจายตัวของเกย์ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Stop the spread of faggotry.หยุดการกระจายตัวของเกย์ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Stop the spread of faggotry!หยุดการกระจายตัวของเกย์ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
its hard drive can still initiate the pulse, but i need access to your military satellites to broadcast it.ฮาร์ดไดรฟ์ของมันยังคงส่งสัญญารอยู่ แต่ฉันจำเป็นที่จะต้องใช้ดาวเทียมของกองทัพของคุณ ในการกระจายสัญญาณ Zod (2006)
You were top of your class in med school, But you traded it for fucking blood spatter.เป็นตัวท้อปของชั้นในโรงเรียนแพทย์ แต่กลับเปลี่ยนมาเรียนการกระจายของเลือด An Inconvenient Lie (2007)
The crime-scene photos show blood radiating outward around the victim's body.รูปจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นว่า จากรัศมีการกระจายออกของเลือด รอบตัวเหยื่อ That Night, a Forest Grew (2007)
Spreading lies.การกระจายข่าวลือ The Ten (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกระจาย[n.] (kān krajāi) EN: spread ; distribution   FR: répartition [f] ; analyse [f]
การกระจายกิจการของรัฐไปสู่ภาคเอกชน[xp] (kān krajāi kitjakān khøng rat pai sū phāk ēkkachon) EN: privatization   
การกระจายความมั่งคั่ง[n. exp.] (kān krajāi khwām mangkhang) EN: division of wealth ; distribution of wealth   FR: répartition de la richesse [f]
การกระจายความเสี่ยง[n. exp.] (kān krajāi khwām sīeng) EN: diversification   
การกระจายธุรกิจ[n. exp.] (kān krajāi thurakit) EN: diversification   
การกระจายอำนาจ[n. exp.] (kān krajāi amnāt) EN: decentralization   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bush telegraph[IDM] การบอกกันต่อๆ ไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: การกระจายข่าวออกไป
devolution[N] การกระจายความรับผิดชอบ, See also: การมอบหมายหน้าที่, Syn. delegation
devolution[N] การกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค, Syn. decentralization
diffraction[N] การกระจายออกของลำแสงหรือเสียงเมื่อผ่านสิ่งที่กีดขวาง เช่น เลนส์, Syn. dispersion, scattering, separation
pirate radio[N] การกระจายคลื่นวิทยุ
radiobroadcast[N] การกระจายเสียงทางวิทยุ
scandalmongering[N] การกระจายเรื่องอื้อฉาว
spread[N] การกระจาย, See also: การแพร่กระจาย, Syn. expansion, diffusion, distribution
nomy[SUF] การกระจาย, See also: กฎ, การจัดการ
transmittance[N] การส่งสัญญาณ, See also: การกระจายเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airwaves(แอร์' เวฟวซฺ) n., pl. สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและของโทรทัศน์
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
debacle(ดะบา'เคิล) n. การแตกสลาย,การกระจายตัว,การพังทะลายลงอย่างกะทันหัน,ความหายนะกะทันหัน
defragนำ (แฟ้มข้อมูล) มาต่อกันในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึกข้อมูลลงไปแล้วมาสั่งลบภายหลัง จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการแบ่งข้อมูลใหม่นี้ให้ได้สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน ทำให้แฟ้มข้อมูลเดียวถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการกระจาย (fragmentation) โปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จึงมีคำสั่ง "defrag" ซึ่งจะช่วยจัดการนำแฟ้มข้อมูลเดียวกันมาเรียงให้ติดต่อกัน เพื่อให้การค้นคืนแฟ้มทำได้รวดเร็วขึ้น ในระบบวินโดว์ ก็จะต้องสั่งให้มีการนำแฟ้มมาต่อกันนี้เป็นครั้งคราวเสมอ
dispersionn. การแพร่กระจาย,การกระจายหายไป,สภาพที่แยกกระจาย, Syn. dispersal
distribution(ดิสทริบิว'เชิน) n. การแจก,การแบ่งสรร,การแพร่,การกระจาย,การจำหน่าย,การจำแนก,การรื้อแม่พิมพ์
distributive(ดิสทริบ'บิวทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งสรรปันส่วน,เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการกระจาย,ซึ่งจำแนก., See also: distributiveness n. ดูdistributive, Syn. assigning
effusion(อิฟิล'เชิน) n. การไหลออก,การกระจายออก,สิ่งที่ไหลออก,สิ่งที่ซึมออก
shedding(เชด'ดิง) n. การปลด,การปล่อย,การสลัด,การไหลออก,การแยกออก,การกระจาย
transmission(แทรนซฺ มิส'เชิน,แทรนซิส'เชิน) vt. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,สายพาน,การถ่ายทอด,การแพร่เชื้อ,การกระจาย,การกระจายเสียง,การส่งสัญญาณ., See also: transmissive adj., Syn. passage

English-Thai: Nontri Dictionary
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว
declension(n) วิภัตติ,การกระจายคำ,การเลื่อนลง,การเสื่อมลง,การเอียงลาด
diffusion(n) การแพร่กระจาย,การแผ่ออกไป,การกระจายตัว,การเผยแพร่
dispersion(n) การกระจาย,การแพร่กระจาย
exhalation(n) การหายใจออก,การฟุ้งออกมา,การกระจายออกมา
spread(n) ระยะกว้าง,ผ้าปู,การแผ่,การกระจาย,การคลี่
suffusion(n) การกระจาย,การแผ่,การระบาย,การป้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flooding (n) การกระจายออกไป
See also: S. broadcast,

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top