ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การกดประสาท

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกดประสาท-, *การกดประสาท*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา การกดประสาท มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *การกดประสาท*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
syndrome, entrapmentกลุ่มอาการกดประสาทส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
entrapment syndromeกลุ่มอาการกดประสาทส่วนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cholinergic Blocking Agentsยาที่ให้ผลเหมือนกับการกดประสาทพาราซิมพาธิติค [การแพทย์]
Entrapment Syndromesกลุ่มอาการกดประสาทส่วนปลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Started by pressing on his olfactory nerves, it affects his sense of smell, and now it's growing and pressing on his optic nerve.เริ่มจากการกดประสาทรับกลิ่นของเขา ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรับรู้กลิ่นของเขา และตอนนี้มันกำลังโตและกดทับประสาทตาของเขา Fall from Grace (2011)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sedation[N] ความเงียบ, See also: ความสงบ, ความใจเย็น, การสงบประสาท, การกดประสาท, การระงับประสาท, Syn. tranquillization, moderation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sedation(ซีเด'เชิน) n. ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น,ความสนใจที่เนื่องจากฤทธิ์ของยา,การสงบประสาท,การกดประสาท, Syn. calming

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top