Search result for

กากบาท

(36 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กากบาท-, *กากบาท*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กากบาท[N] cross, See also: plus sign, Example: ฉันทำเครื่องหมายกากบาทไว้หน้าข้อที่เลือก, Thai definition: ชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กากบาท(กากะบาด) น. ชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x
กากบาทใช้ + เป็นเครื่องหมายวรรณยุกต์บอกเสียงจัตวา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spiderกากบาท [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กากบาทชื่อเครื่องหมายอย่างตีนกา มีรูป + หรือ x
คำที่มักเขียนผิด คือ กากะบาด [คำที่มักเขียนผิด]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've got your review coming up next week, and I can't wait to start checking me off some big fucking boxes.อาทิตย์หน้ามีการเช็คสมรรถภาพการทำงาน และฉันจะรอไม่ไหวอยู่แล้ว ในช่องชื่อนาย ฉันจะกากบาทตัวเป๋งๆเลย Wanted (2008)
You make sure the X is facing up like this.นายต้องแน่ใจว่าเครื่องหมายกากบาท หงายให้เห็นอย่างนี้ Bangkok Dangerous (2008)
Cross your heart. Do it!ทำท่ากากบาทที่หัวใจ Up (2009)
Cross it! Cross your heart! Good, you promised.กากบาทตรงหัวใจ ดี สัญญาแล้วนะ ห้ามกลับคำ Up (2009)
- Cross your heart?-กากบาทตรงหัวใจ Up (2009)
Cross my heart.กากบาทตรงหัวใจ Up (2009)
I need you to cross-check these Customs docs with the bill of lading that you saw on the container yesterday.ฉันอยากจะให้คุณกากบาท ใบเสร็จการส่งของ ของศุลกากร ที่คุณเห็นบนคอนเทนเนอร์เมื่อวานนี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
You should just wear a red cross on your forehead. - [chuckles] [laughter] oven crisis.คุณน่าจะใส่หมวกที่มีกากบาทสีแดงนะนี่ วิกรรตการณ์ ตู้อบ Hungry Man (2009)
An X made of blood...เลือดรูปกากบาท.. เลือดรูปกากบาท.. Episode #1.7 (2009)
That's what the X is for...คิดออกแล้ว ทำไมเค้าถึงเขียนเป็นกากบาท Episode #1.7 (2009)
If you chase down the blood, you'll be directed toward someone who has nothing to do with this. Somehow I feel like I'm spinning in circles...ไอ้เจ้ากากบาทนี่จริงๆแล้วอาจจะเป็นตัวล่อ ให้เราเดินทางผิดไปก็ได้ Episode #1.7 (2009)
We're trying to figure out how that X was made.กำลังลองดูว่ารูปกากบาทนั่น ไปอยู่บนผ้าเช็ดหน้าได้ยังไงละคะ Episode #1.7 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กากบาท[n.] (kākabāt) EN: cross ; plus sign   FR: croix [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crisscross[VT] กากบาท
cross[N] กากบาท
mark[VT] ทำเครื่องหมาย, See also: กากบาท, ทำเป็นรอย, ทำตำหนิ, Syn. check, check off notch
saltire[N] กากบาททแยงมุม, See also: กากบาทไขว้, กางเขนไขว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
close boxช่องปิดวินโดว์หมายถึงช่องสี่เหลี่ยมที่มุมขวาบนของวินโดว์ ที่มีลักษณะเป็นกากบาท เมื่อกดที่ปุ่มนี้ วินโดว์จะปิดลงเหมือนใช้คำสั่ง close ใต้เมนู FILE
command.comคอมมานด์จุดคอม (ชื่อแฟ้มระบบ) เป็นชื่อแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่งในระบบดอส ซึ่งบรรจุคำสั่งระบบต่าง ๆ เช่น dir, copy, del จานบันทึกที่นำมาจัดรูปแบบการเก็บข้อมูลด้วยคำสั่ง format A:/s แล้ว จะมีแฟ้มข้อมูลนี้อยู่ในแผ่น A: แฟ้มข้อมูลนี้ จะนำมาใช้เป็นแผ่นเริ่มต้นเปิดเครื่อง (boot) ได้ ถ้าใช้คำสั่ง Format ในระบบวินโดว์ ต้องกากบาทที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำ system disk ด้วย จึงจะมีแฟ้มข้อมูลนี้ (จานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลนี้ ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลได้อย่างเดียว จะนำมาสั่งให้เริ่มเครื่อง (boot) ไม่ได้)
crisscross(ครีส'ครอส) adj. ไขว้,กากบาท,แกงได้,ซึ่งตัดสลับกัน n. กากบาท,แกงได้,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน. vt. เขียนกากบาท,เขียนแกงได้ vi. เคลื่อนสลับไปมา, Syn. crosswise
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + <เครื่องหมาย>เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
crosshead(ครอส'เฮด) n. หัวกากบาท
crosswise(ครอส'ไวซ) adj. ข้าม,ตัดข้าม,ขวาง,ทแยง,ในรูปกากบาท,ซึ่งตรงกันข้าม., Syn. crossways,across,transversely
cruci-Pref. "รูปกากบาท"
crucial(ครู'เชิล) adj. เด็ดขาด,ซึ่งชี้ขาด,รุนแรง,ถึงพริกถึงขิง,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน, Syn. critical

English-Thai: Nontri Dictionary
crisscross(adj) กากบาท,ไขว้,ซึ่งตัดกัน
cross(n) ไม้กางเขน,กากบาท,ตรา,เครื่องราชอิสริยาภรณ์
cross(vt) ข้าม,กากบาท,ขีดฆ่า,ผสมข้ามพันธุ์,ไขว้,ขัดขวาง,ต่อต้าน
crux(n) ปมปัญหา,ประเด็นสำคัญ,กางเขน,กากบาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top