ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กักตุน

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กักตุน-, *กักตุน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กักตุน[V] hoard, See also: corner, Syn. สะสม, Example: พ่อค้ากักตุนข้าวสาร, Thai definition: เก็บสินค้าไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเก็งกำไร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กักตุนก. เก็บหรือกักไว้เพื่อกันขาดแคลนหรือหวังกำไรในการค้า, ตุน ก็ว่า.
กักตุนน. มีเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่จำเป็นสำหรับใช้ส่วนตัว และไม่นำออกจำหน่ายตามวิถีทางการค้าปรกติ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, the Ugandans have got together... and saved three tons of food and vegetables... for their friends in England.เรากักตุนอาหารเกือบสามตัน สำหรับผองเพื่อนในอังกฤษ The Last King of Scotland (2006)
My family used to run a dry Goods store for the second World war.ครอบครัวผมเคยอดอยาก จากการกักตุนสินค้า ในสงครามโลกครั้งที่ 2 Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
What was he supposed to talk about, the stock market?ที่พวกเขาอยากจะพูดกัน ก็แค่การกักตุนในตลาดล่ะมั้ง? O Brother, Where Bart Thou? (2008)
"I forgot to store acorns for winter and now I am dead.""ฉันลืมกักตุนลูกโอ๊กไว้หน้าหนาว ตอนนี้ฉันตายแน่" Up (2009)
So, what, they're hoarding it?งั้น , อะไร , พวกเขากำลังกักตุนมันหรือ? Water (2009)
Oh, Hoarders is great, but...โอ,คนที่กักตุนสินค้า เยี่ยม แต่ The Substitute (2010)
Animal Hoarders is better.สัตว์ที่กักตุนอาหารเยี่ยมกว่า The Substitute (2010)
Hoarders and red wine.คนที่กักตุนสินค้า และ ไวน์แดง. The Substitute (2010)
We caught him hoarding it.เราจับได้ว่าเขากักตุนสาย The Internet Is Forever (2010)
But the food they supplied.นอกจากอาหารที่พวกนั้นกักตุนไว้ Aftermath (2010)
Bears store their food under the bridge here, where it is dark and cold.พวกมันกักตุนอาหารไว้ที่ใต้สะพานนี่ หรือตรงไหนก็ตามที่มืดและเย็น Trollhunter (2010)
As the American people ready themselves for the likelihood of an atomic attack, there are widespread reports of panic-buying, supermarkets cleared, as shelters unused since the Second World War are stocked for what may lie ahead.ชาวอเมริกันต่างเตรียมตัวรับมือ กับการที่อาจจะถูกระเบิดโจมตี เกิดความโกลาหลและการกักตุนสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ทว่างเปล่า ที่หลบภัยซึ่งหมดไปตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง X-Men: First Class (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กักตุน[v.] (kaktun) EN: hoard for speculation ; corner   
กักตุนสินค้า[v. exp.] (kaktun sinkhā) EN: hoard goods ; hold back goods from the market   

English-Thai: Longdo Dictionary
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forestall[VT] กักตุนสินค้า
hoard up[PHRV] กักตุน, See also: เก็บรวบรวม, สะสม
hoard[VT] กักตุน (อาหาร, เงิน), Syn. cache, stockpile, store, Ant. disburse, scatter, spend
hoard[VI] กักตุน (อาหาร, เงิน)
squirrel[VT] เก็บสะสม, See also: กักตุน, Syn. hoard, store
store[VT] กักตุน, See also: สะสม, กักเก็บ, เก็บรักษา, Syn. keep, hoard, reserve, stockpile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
corner(คอร์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มุม,หัวเลี้ยว,หัวต่อ,หัวโค้ง,หัวถนน,ลูกมุม (ฟุตบอล) vt.,vi. ต้อนเข้ามุม,ทำให้จนตรอก,ผูกขาด,กักตุน., Syn. trap
rig(ริก) vt.,n. (การ) ขึงใบเรือ,ขึงสายระโยงระยาง,ประกอบ,ทำขึ้นชั่วคราว,แต่งตัว,ควบคุม,กำหนด,กักตุนสินค้าเพื่อเก็งกำไร,วางแผนหลอกลวง,เครื่องมือ,อุปกรณ์,ชุดรถม้า,เครื่องมือเจาะน้ำมัน,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
hoard(n) ของที่สะสมไว้,กอง,บึก,การสะสม,การกักตุน
hoard(vt) สะสม,เก็บ(เงิน),รวบรวม,กักตุน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top