ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กะร่องกะแร่ง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กะร่องกะแร่ง-, *กะร่องกะแร่ง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กะร่องกะแร่ง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กะร่องกะแร่ง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะร่องกะแร่ง[ADV] shatteringly, See also: piecemeal, Syn. ร่องแร่ง, ไม่สมบูรณ์, Ant. สมบูรณ์, Example: ชิ้นเนื้อที่ขาของเขาห้อยกะร่องกะแร่งอย่างน่าสยดสยอง, Thai definition: ติดห้อยอยู่นิดๆ หน่อยๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะร่องกะแร่งว. ร่องแร่ง, อาการที่ห้อยติดอยู่จวนจะหลุด.
ร่องแร่งว. อาการที่ห้อยติดอยู่จวนจะหลุด เช่น เขาถูกฟันแขนห้อยร่องแร่ง แมวคาบหนูห้อยร่องแร่ง, กะร่องกะแร่ง.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top