Search result for

กะบัง

(50 entries)
(0.0699 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กะบัง-, *กะบัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะบัง[N] shield, See also: shade, Syn. บัง, กระบัง, Thai definition: เครื่องบัง, เครื่องกั้น เช่น กะบังหมวก
กะบังลม[N] diaphragm, Example: กะบังลมสามารถยืดและหดได้ ช่วยในการหายใจ, Thai definition: แผ่นกั้นประกอบขึ้นด้วยกล้ามเนื้อและเนื้อพังผืดแยกช่องท้องออกจากช่องอก มีอาการยืดและหดได้เพื่อช่วยในการหายใจ
กะบังหน้า[N] headdress, See also: forehead's ornament, Syn. กรอบหน้า, Count unit: กรอบ, อัน, Thai definition: กรอบหน้าเป็นเครื่องประดับ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะบังน. เครื่องบังแดดบังลมเป็นต้น เช่น กะบังหมวก, เครื่องบังมือ เป็นแผ่นโลหะ อยู่ที่โคนอาวุธ เช่นกะบังหอก กะบังดาบ.
กะบังน. เครื่องมือจับสัตว์นํ้าชนิดหนึ่ง ใช้เสาหรือไม้ลำปักทางซ้ายและทางขวาเรียงกันเป็นลำดับ แล้วเอาเฝือกขนาบกับเสาทั้ง ๒ ข้างอย่างเดียวกับจิบ แต่ระหว่างกลางทำร้านซึ่งสานด้วยไม้ไผ่ตลอดเป็นทางเพื่อให้ปลาเสือกตัวขึ้นแล้วเลื่อนตกลงไปในถุงอวนหรือตาข่ายที่ดักไว้ปลายทาง ต้องจับในเวลาที่นํ้าไหลเชี่ยว, กะบังรังเฝือก ก็ว่า.
กะบังน. ดอกไม้.
กะบังน. ดินขาว, ใช้เรียกสีขาวหม่น ว่า สีขาวกะบัง.
กะบังรังเฝือกดู กะบัง.
กะบังลมน. แผ่นกั้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และแผ่นพังผืด กั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้อง ยืดและหดช่วยการหายใจ, คนทั่วไปเรียกบริเวณระหว่างหัวหน่าวกับสะดือ ว่า กะบังลม ด้วย.
กะบังหน้าน. กรอบหน้าเป็นเครื่องประดับ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fan shroudกะบังพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coronaกะบังรอบ, มงกุฎ [มีความหมายเหมือนกับ crown ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
phren; diaphragm; midriffกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
midriff; diaphragm; phrenกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diaphragm; phrenกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenospasmกะบังลมหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenoptosisกะบังลมหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenitis; diaphragmitisกะบังลมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diaphragmitis; phrenitisกะบังลมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diaphragmกะบังลม [การแพทย์]
Diaphragmatic Eventrationกะบังลม,การยกระดับของ,กะบังลมอีเวนเตรชัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Diaphragm.กะบังลม Fracture (2009)
He doesn't sing from the diaphragmเขาไม่ได้ร้องมาจากกะบังลม Love in Disguise (2010)
No no no, I'm sure he sings from the diaphragm but maybe he just uses a different part of the diaphragmไม่ ไม่ ไม่ ผมแน่ใจว่าเขาร้องจากกะบังลม แต่บางทีเขาอาจจะใช้กะบังลมคนละส่วน Love in Disguise (2010)
So I've been thinking about our talk on singing from the diaphragmฉันไปคิดดูแล้วนะ ที่เราพูดเกี่ยวกับกะบังลม Love in Disguise (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะบัง[n.] (kabang) EN: shield ; shelter ; screen   
กะบัง[n.] (kabang) EN: peak ; visor ; brim ; shade   FR: visière [f]
กะบังลม[n.] (kabang-lom) EN: diaphragm   FR: diaphragme [m]
กะบังหน้า[n.] (kabang-nā) EN: headdress   
กะบังหมวก[n. exp.] (kabang mūak) FR: visière [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
diaphram(n ) กะบังลม, แผ่นของกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างช่องท้องกับทรวงอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diaphragm[N] กะบังลม, Syn. midrib, midriff
midriff[N] กะบังลม, Syn. diaphragm
phrenitis[N] กะบังลมอักเสบ
visor[N] กะบังหน้าของหมวก, Syn. vizor, eyeshade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apron(เอ'พรอน) n. ผ้ากันเปื้อนส่วนหน้าของร่างกาย โดยคาดไว้ที่เอว,กะบังโลหะ,ลานจอดเครื่องบิน,ที่กำบัง,ที่ค้ำ,หน้าเวที, Syn. bib, pinafore)
diaphragm(ได'อะแฟรม) n. กะบังลม, See also: diaphragmmatic adj. ดูdiaphragm
shade(เชด) n. ร่ม,ที่ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม,โป๊ะโคม,ที่บังแดด,ที่กำบัง,กะบัง,บังตา,เงามืดในภาพ,เครื่องเตือนความจำ,ความคลุมเครือ,ผี,ปีศาจ,ลำดับแลเงา,จำนวนเล็กน้อย,การสัมผัส vt. ทำให้เกิดร่มเงา,ทำให้มืดมัว,ทำให้สลัว,บังเงา,บังร่ม,บังแดด,ระบายเงา,วาดเงามืด vi.
shield(ชีลด) n. โล่,ตราประจำตระกูล,สมาคมหรือโรงเรียน,เกราะหรือกระดองที่หน้าอก,ตราตำรวจหรือนายอำเภอ,ผู้ปกครอง,สิ่งคุ้มครอง,ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง,ป้องกัน,คุ้มครอง,ซ่อน,ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน., See also: shielder n. -S...
visor(ไว'เซอะ,วิส'เซอะ) n. เกราะหน้า,กะบังหมวก,เครื่องบังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์,แผ่นกันแดด,แว่นตากันแดด. vt. ปิดบังด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว,ปิดบัง., Syn. vizor

English-Thai: Nontri Dictionary
cowl(n) หมวกของพระคริสต์,ยอดปล่องไฟ,ฝาครอบ,ที่ครอบ,กะบังรับลม
diadem(n) มงกุฎ,มาลัยสวมหัว,รัดเกล้า,กะบังหน้า,พระราชอำนาจ
diaphragm(n) กะบังลม,เยื่อบุช่องท้อง,ม่านตา
midriff(n) กะบังลม
peak(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จุดสูงสุด,จุดสุดยอด,กะบังหมวกแก๊ป
shield(n) เกราะ,โล่,กะบัง,ฝาครอบ,ตราประจำตระกูล
tiara(n) กะบังหน้า,รัดเกล้า,ตำแหน่งสันตะปาปา
visor(n) หมวกเหล็ก,ปีกหมวกตอนหน้า,กะบัง,แว่นตากันแดด
vizor(n) หมวกเหล็ก,ปีกหมวกตอนหน้า,กะบัง,แว่นตากันแดด
windshield(n) ที่กันลม,กะบังลม,กระจกหน้ารถยนต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top