ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กะทิ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กะทิ-, *กะทิ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะทิ[N] coconut milk, See also: coconut cream, Syn. น้ำกะทิ, Example: แม่คั้นเนื้อมะพร้าวเพื่อเอากะทิไปทำขนม, Thai definition: น้ำที่คั้นออกจากมะพร้าวขูดโดยเจือน้ำบ้างเล็กน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะทิน. นํ้าที่คั้นออกจากมะพร้าวขูดโดยเจือนํ้าบ้างเล็กน้อย, ถ้าคั้นครั้งแรก เรียกว่า หัวกะทิ, ถ้าคั้นครั้งสุดท้าย เรียกว่า หางกะทิ, ของหวานทำด้วยนํ้าตาลกวนกับมะพร้าวคล้ายหน้ากระฉีก แต่ใช้นํ้าตาลมากกว่า เรียกว่า นํ้าตาลกะทิ, มะพร้าวห้าวที่มีนํ้าข้น เนื้ออ่อน กล้ามหนา เรียกว่า มะพร้าวกะทิ.
กะทิว. โดยปริยายหมายความว่า ที่เก่งหรือดีเด่นเป็นพิเศษ เรียกว่า หัวกะทิ.
กะทิดู กระติ๊ด ๑.
กะทิขูดดู สีกรุด.
ขี้โล้กะทิที่เคี่ยวจนเป็นน้ำมันใช้ทำอาหารบางอย่าง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's one of our best. I'm certain he has nothing to do with this business.เขาคือหนึ่งในหัวกะทิของเรา ผมมั่นใจว่า เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ Gattaca (1997)
Thanks, Malcolm. That's very comforting of you.ขอบคุณ ไอ้หัวกะทิ ใจดีตายเลย 10 Things I Hate About You (1999)
Onizuka leaves a big void behind himโอนิซึกะทิ้งปัญหาใหญ่ไว้ข้างหลังเขา GTO (1999)
Coconut milk is the main ingredient in Bahian cuisine.กะทิเป็นส่วนผสมหลักอาหารบาเยีย Woman on Top (2000)
Soak the French bread in the coconut milk.แช่ขนมปังฝรั่งเศสค้างคืนในน้ำกะทิ Woman on Top (2000)
Break the crust so that the milk can penetrate its center...บิเปลือกออก ให้กะทิชอนไชไปถึงใจกลาง Woman on Top (2000)
How could she? Squeezing her coconuts for all the world to see.ทำงี้ได้ไง คั้นกะทิตัวเองให้ใครต่อใครดู Woman on Top (2000)
They'll take the one ship in the hangar... and leave everyone else here to die.กะทิ้งให้คนอื่นตายอยู่ที่นี่ The Chronicles of Riddick (2004)
He locked me in the closet and left me to die.เขาขังฉันไว้กะทิ้งให้ตายในตู้ The Longest Yard (2005)
Well, coach, as you can see, we don't exactly have the cream of the crop to work with here.โค้ช คุณก็เห็นแล้ว เราไม่มีหัวกะทิไปเคี่ยวกับมัน The Longest Yard (2005)
I booked this room on my expired student pass code, so whatever decision you intend to make, I suggest you make it quickly.ฉันจองห้องนี้ไว้สำหรับ นักศึกษาหัวกะทิที่มีรหัสผ่าน ดังนั้น ไม่ว่าคุณคิดจะทำอะไรก็ตาม ฉันขอแนะนำให้คุณทำให้เร็วที่สุด Hollow Man II (2006)
Dr. Zarnow is on his way to L.A. now.เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิ Chuck Versus the Helicopter (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะทิ[n.] (kathi) EN: cocomilk ; coconut cream ; coconut milk   FR: lait de coco [m] ; crème de coco [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coconut milk[N] กะทิ, See also: น้ำกะทิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bigoted(บิก'กะทิด) adj. หัวดื้อ,ดื้อรั้น,มีทิฐิ,มานะ, Syn. narrow-minded
cream(ครีม) {creamed,creaming,creams} n. หัวนม,ฝานม,ครีม,ของเหลวข้นที่ใส่ตัวยาหรือเครื่องสำอางค์ ,ส่วนที่ดีที่สุด,หัวกะทิ,สีขาวนวล,สีขาวอมเหลือง,สัตว์สีขาวนวล. -Phr. (cream of the crop หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด) . vi. เกิดเป็นครีม,เป็นฟอง. vt. ทำให้เป็นครีม,ใส่คร
derogative(ดิรอก'กะทิฟว) adj. ดูถูก,เย้ยหยัน.
egotist(เอก'กะทิสทฺ,อี'กะทิสทฺ) n. คนคุยโว,คนอวดดี,คนทะนงตัว, Syn. boaster
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
elitism(อีลิท'ทิสซึม) n. วิธีการปกครองของบุคคลชั้นหัวกะทิ,ความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นคนชั้นยอด, See also: elitist n. ดูelitism, Syn. elitism.
hard coreบุคคลที่เป็นแกนกลาง,หัวกะทิ,ผู้ไม่ยอมใครง่าย ๆ, Syn. rigid,diehard,extreme
juice(จูสฺ) n. น้ำผลไม้,น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์,ของเหลวของร่างกาย,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,หัวกะทิ,น้ำหัว,น้ำสกัด,ไฟฟ้า,กำลังไฟฟ้า,น้ำมันเชื้อเพลิง. vt.,สกัดน้ำจาก. -Phr. (juice up เติมพลัง,กระตุ้น), Syn. liquid,fluid,serum
negative(เนก'กะทิฟว) adj.,n. (การ) คัดค้าน,ปฏิเสธ,ได้ผลขั้วลบ,ฟิล์มหรือกระจกถ่ายรูปที่กลับสีดำเป็นขาว,ค่าหรือสัญลักษณ์ที่เป็นลบ,เครื่องหมายลบ
prerogative(พรีรอก'กะทิฟว) n. สิทธิพิเศษ,อภิสิทธิ์,บุริมสิทธ adj. มีสิทธิดังกล่าว, Syn. privilege

English-Thai: Nontri Dictionary
cream(n) ครีม,นมข้น,หัวกะทิ,ส่วนที่ดีที่สุด
elite(n) หัวหน้า,ยอด,หัวกะทิ,สิ่งที่เลือกแล้ว
quintessence(n) หัวใจ,หัวกะทิ,แก่นสาร,แบบอย่างที่ดี
select(adj) ชั้นหนึ่ง,ได้คัดเลือกแล้ว,ชั้นหัวกะทิ
top(n) ยอด,ลูกข่าง,หลังคา,ฝา,ประทุนรถ,กระหม่อม,หัว,หัวกะทิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top