ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กะทอ

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กะทอ-, *กะทอ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะทอน. ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่ตาโปร่ง ด้านในกรุด้วยใบไม้แห้ง รูปทรงกระบอก สำหรับใส่เกลือ ฝ้าย ยาสูบ เป็นต้น ใช้กันในภาคอีสาน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Something more exotic? - Look, it's purgatory.หรือ เพอ กะทอรี่ (ที่ส่งวิญญาณ) Caged Heat (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
golden fleeceขนแกะทองคำ
legator(ลิเก'เทอะ,เลก'กะทอร์') n. ผู้ยกมรดกให้,ผู้ทำพินัยกรรมยกมรดกให้., See also: legatorial adj.
purgatory(เพอ'กะทอรี) n. ที่ที่คนตายไปสู่เพื่อการล้างบาป ที่ที่มีการทำโทษ adj. เป็นการชำระล้าง,เป็นการชดเชยความผิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top