ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กอบโกย

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กอบโกย-, *กอบโกย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กอบโกย[V] grab, See also: seize, Syn. โกย, Example: ทำงานมาหลายปีเขาก็พอจะกอบโกยเงินได้ไปถึงหลักล้าน, Thai definition: ขนเอาไปเป็นจำนวนมาก, รวบเอาไปเป็นจำนวนมาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กอบโกยก. ขนเอาไปเป็นจำนวนมาก, รวบเอาไปเป็นจำนวนมาก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where you rake it in, while we sell our blood to the Red Cross. Don't tell us about any big favors you do.คุณกอบโกยขณะที่เราจะอดตาย ช่วยเราตรงไหน Punchline (1988)
their profits coming in to Coca Cola.กอบโกยกำไรให้โคคา-โคลา ได้อย่างต่อเนื่อง The Corporation (2003)
So when you drink Fanta Orange that's the Nazi drink that was created so that Coke could continue making money while millions of people died.ดังนั้น เมื่อคุณดื่มน้ำส้มแฟนต้า นั่นคือเครื่องดื่มของนาซี มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้โค้กกอบโกยเงินต่อไป The Corporation (2003)
Even though we failed this time, we must gain something, don't we?แม้ว่าเราจะล้มเหลวในเวลานี้ เราจะต้องกอบโกยบางสิ่งไว้บ้างสินะ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Jobs are not up for grabs you know.งานไม่เป็นของคนที่กอบโกย Heartbreak Library (2008)
People with greed will head for the most profitable country.และคนที่โลภส่วนใหญ่ มักจะมุ่งหน้าไปประเทศที่กอบโกยได้มากที่สุด Death Note: L Change the World (2008)
Take what valuables you can and destroy everything else.กอบโกยผลประโยชน์เท่าที่ทำได้ แล้วทำลายทุกสิ่งซะ Liberty on Ryloth (2009)
- No. I will have every valuable on this rock before I leave.ข้าจะกอบโกยสิ่งมีค่าทุกอย่างบนดาวดวงนี้ให้หมด ก่อนที่ข้าจะจากไป Liberty on Ryloth (2009)
Because you lived your life grabbing up everything you could get your hands on.คุณจงมีชีวิตยู่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ ทุกอย่างที่คุณมีเถอะ Episode #1.14 (2010)
- Earn money when you can.-กอบโกยรายได้เมื่อคุณยังทำได้ Episode #1.2 (2010)
You don't know how long you can make money by writing.คุณไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไร ที่จะสามารถกอบโกยรายได้จากการเขียน Episode #1.2 (2010)
Five hundred years ago, the Portuguese and the Spanish came here, each trying to get the country from their natives.ห้าร้อยปีมาแล้ว พวกโปรตรุเกจและสเปนมาที่นี่ แต่ละประเทศต่างก็ต้องการกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติ Fast Five (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fish(ฟิช) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เนื้อปลา,สัตว์น้ำ,บุคคล,คนอ่อนหัด vt. ตกปลา,จับปลา,ล้วงออก,ดึงออก,ค้นหา -Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผลประโยชน์) -pl., See also: fish,fishes

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top