ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กองพะเนินเทินทึก

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กองพะเนินเทินทึก-, *กองพะเนินเทินทึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองพะเนินเทินทึก[V] pile up, See also: pile on, heap up, Syn. กองเป็นภูเขาเลากา, กองสุม, Example: โกดังเก็บของมีสินค้ากองพะเนินเทินทึก, Thai definition: สุมกันอยู่มากมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm just washing one load.ไม่งั้นมันคงจะกองพะเนินเทินทึก Episode #1.4 (2011)
"pile up the earth above their graves."กองพะเนินเทินทึกแผ่นดิน เหนือหลุมฝังศพของพวกเขา The Invisible Woman (2013)
You come to help or pile on?คุณมาเพื่อช่วยหรือกองพะเนินเทินทึกMan's Best Friend with Benefits (2013)
Oh, that. Well, I have a treasure trove of terrible tidbits for you.เรื่องนั้น ฉันมีเป็นกองพะเนินเทินทึกเลยค่ะ Final Shot (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top