ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กว้างๆ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กว้างๆ-, *กว้างๆ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กว้างๆ[ADV] extensively, See also: comprehensively, not specifically, Ant. แคบ, Example: ครูพูดสรุปอย่างกว้างๆ ส่วนรายละเอียดให้นักเรียนไปค้นคว้าด้วยตัวเอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- She doesn't like Barry any more.ผมขอลองอีกที โอเค ลูกรัก ยิ้มกว้างๆ Big (1988)
Thank you, Mr.Jereth. Thank you, Mr.Jereth.อ้าปากกว้างๆ... Schindler's List (1993)
Big smiles, pleaseยิ้มกว้างๆ ครับ Christmas in August (1998)
Besides, between the abysmal sentence structure... and generous use of obscenities I've got a pretty good idea of who's been sending it.นอกจากนี้, พวกประโยคโครงสร้างที่ซับซ้อน... แล้วก็ยังพวกคำกว้างๆ ที่ไม่ละเอียดพวกนี้อีก ...ฉันว่าฉันพอจะรู้ว่าใครเป็นคนส่งของพวกนี้มา Hothead (2001)
It's just a big bathtub.มันไม่ใช่ที่กว้างๆ ก็แค่อ่างอาบน้ำใหญ่ๆ Swimming Pool (2003)
Okay, and big smile.เอาหล่ะนะ ฉีกยิ้มกว้างๆ The Girl Next Door (2004)
Calcifer, open it wider.คาลซิเฟอร์ อ้าปากกว้างๆนะ! Howl's Moving Castle (2004)
Nuna! Open wide!พี่สาว อ้าปากกว้างๆ Romance of Their Own (2004)
and your face, crumpled up with laughterคือปากกว้างๆของเธอ ที่มีโซบะอยู่เต็มปาก Crying Out Love in the Center of the World (2004)
If you're gonna get out on some big water like the lakes or river, you're gonna need something that you can cast out there a pretty good ways.ถ้าอยากออกไปแม่น้ำกว้างๆ เหมือนทะเลสาบหรือแม่น้ำ ต้องมีสิ่ง ที่จะจับของเยี่ยมๆได้ Walk the Line (2005)
Look, I just told Papa to keep his eyes open if anything juicy opened up, so you could have first option, if you wanted it.ค่ะ ฉันบอกคุณพ่อว่าให้เปิดตากว้างๆไว้ เวลามีอะไรมันเข้าตา และคุณจะได้รับการพิจารณาก่อนใคร ถ้าคุณต้องการงานนั้น Match Point (2005)
Well,that's because I don't blush when orson says,"open wide."ใช่,นั่นเพราะว่าฉันไม่ได้ อายเมื่อออร์สันบอกว่า,"อ้ากว้างๆThe Game (2007)

English-Thai: Longdo Dictionary
inclusively(adv) อย่างครอบคลุม, อย่างกว้างๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broad[ADJ] กว้างๆ, See also: หลวมๆ, ทั่วๆ ไป, ไม่จำกัด, Syn. general, Ant. narrow

English-Thai: Nontri Dictionary
general(adj) ทั่วไป,กว้างๆ,ธรรมดา,โดยปกติ
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป,หลักกว้างๆ,กฎเกณฑ์ทั่วไป,ส่วนใหญ่
generalization(n) การพูดคลุม,การกล่าวอย่างกว้างๆ,ลักษณะทั่วไป
generalize(vt) กล่าวอย่างกว้างๆ,วางหลัก,ลงความเห็น,พูดคุย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top