ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กล้องโทรทรรศน์

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล้องโทรทรรศน์-, *กล้องโทรทรรศน์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้องโทรทรรศน์[N] telescope, Syn. กล้องส่องทางไกล, กล้องโทรทัศน์, Example: กล้องโทรทรรศน์มีไว้เพื่อส่องดูทางไกล, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: เครื่องมือที่ประกอบด้วยเลนส์กำลังขยายสูงสำหรับส่องดูวัตถุในระยะไกล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล้องโทรทรรศน์น. กล้องสำหรับส่องดูของไกลให้เห็นใกล้, กล้องส่องทางไกล ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
radio telescopeกล้องโทรทรรศน์วิทยุ, อุปกรณ์ดาราศาสตร์ที่ใช้ศึกษาสัญญาณวิทยุที่ส่งมาจากวัตถุในท้องฟ้า  มีลักษณะเป็นจานใหญ่รูปพาราโบลาทำด้วยแผ่นโลหะหรือลวดตาข่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
astronomical telescopeกล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์, กล้องส่องดูวัตถุไกล ๆ เพื่อศึกษาทางด้านดาราศาสตร์ เช่น ส่องดูดวงดาว ส่องดูกลุ่มดาว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
telescopeกล้องโทรทรรศน์, อุปกรณ์ใช้ส่องดูวัตถุที่อยู่ไกล ๆ โดยขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้น  และช่วยให้เห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel I'm folding up like a telescope.ฉันรู้สึกว่าฉันกำลังพับขึ้นเช่น กล้องโทรทรรศน์ How I Won the War (1967)
Put the telescope on the monitor.ใส่กล้องโทรทรรศน์บนจอภาพ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Dr. Arroway will be spending her precious telescope time listening for listening for...ดร. เอโรเว จะใช้จ่ายของเธอ เวลากล้องโทรทรรศน์ ที่มีค่าสำหรับการฟัง Contact (1997)
With its 27 linked radio telescopes we can search more accurately than at any other facility.ด้วยการเชื่อมโยง 27 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ เราสามารถค้นหา ได้แม่นยำมากขึ้น Contact (1997)
We've gotten approval to buy the telescope time from the government.กว่าที่สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เราได้รับความเห็นชอบที่จะซื้อ เวลากล้องโทรทรรศน์จากรัฐบาล Contact (1997)
The government doesn't want their telescopes used by the high priestess of the desert anymore.รัฐบาลไม่ต้องการของพวกเขา กล้องโทรทรรศน์ที่ ใช้โดยนักบวชสูง ของทะเลทรายอีกต่อไป Contact (1997)
That means when you put them together with all the radio telescopes all over the world we'll hear farther into space than anyone has ever heard before.นั่นหมายความว่าเมื่อคุณใส่ พวกเขาร่วมกัน กับทุกกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ทั่วทุกมุมโลก Contact (1997)
Strange feeling like I'm looking at it down the wrong end of a telescope.มันรู้สึกแปลกเหมือนฉันกำลังมอง ดูกล้องโทรทรรศน์ผิดด้าน Episode #1.1 (2010)
SETI combs the sky with radio telescopes, hoping to hear alien transmissions.ค้นหาเชาวน์ปัญญา, ได้ทำเพียงแค่ว่า เซที หวีท้องฟ้าด้วย กล้องโทรทรรศน์วิทยุ Are We Alone? (2010)
Going through the data, the scientist circled the signal and wrote, "wow!"มันกินเวลา 72 วินาที ระยะเวลาเต็มรูปแบบ กล้องโทรทรรศน์วิทยุก็ชี้ไปที่มัน Are We Alone? (2010)
It was like a comb -- many different signals, all narrow, all separated by the same amount of frequency.ผมเป็นจริงที่กล้องโทรทรรศน์ เราตรวจพบสัญญาณ และมันก็เห็นได้ชัดว่า เป็นสัญญาณที่ผลิต Are We Alone? (2010)
Right now, what we have is the Allen telescope array, an innovative new way to build a radio telescope, a large telescope out of small pieces.เราอยู่ที่นี่ในภาคเหนือ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่หอดูดาวห้วยหมวกวิทยุ ตอนนี้สิ่งที่เรามีคืออาร์เรย์ กล้องโทรทรรศน์อัลเลน Are We Alone? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้องโทรทรรศน์[n.] (klǿng thōrathat) EN: telescope   FR: télescope [m]
กล้องโทรทรรศน์ช่วงคลื่นแสงสว่าง[n. exp.] (klǿng thōrathat chūang khleūn saēng sawāng) EN: optical telescope   FR: télescope optique [m]
กล้องโทรทรรศน์วิทยุ[n. exp.] (klǿng thōrathat witthayu) EN: radio telescope   FR: radiotélescope [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
telescope[N] กล้องโทรทรรศน์, See also: กล้องส่องทางไกล, เครื่องส่องทางไกล, Syn. binoculars, optical instrument

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finder(ไฟ'เดอะ) n. ผู้ค้นหา,สิ่งที่ใช้ค้นหา,กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,กล้องดูภาพ,เครื่องวัด,เครื่องตรวจสอบ ตัวหาเป็นชื่อโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอช (ดูใน System Folder) ที่ทำหน้าที่จัดการ ในเรื่องสัญรูป (icon) การแสดงรายการต่าง ๆ ตลอดถึงการแสดงวินโดว์ การคัดลอก การย้าย และการลบแฟ้มข้อมูล หากไม่มี โปรแกรมนี้ การทำงานจะช้ากว่านี้ มาก เครื่องแมคอินทอช รุ่นใหม่ ๆ จะแสดงเป็นเมนูดัง ที่เห็นในภาพข้าง ๆ
telescope(เทล'ลีสโคพ) n. กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,เครื่องส่องทางไกล. vt.,vi. สวมเข้ากัน,เกยกัน,เสียบเข้ากัน,ทำให้สั้นเข้า,ย่อ,ทำให้ข้น,ประสานงา,หดสั้น,ย่อ,เข้มข้นขึ้น, See also: telescopic adj. telescopical adj., Syn. com

English-Thai: Nontri Dictionary
telescope(n) กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล
telescopic(adj) ดูด้วยกล้องโทรทรรศน์,เห็นได้ไกล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top