Search result for

กล้องส่องทางไกล

(34 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล้องส่องทางไกล-, *กล้องส่องทางไกล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้องส่องทางไกล[N] binocular, See also: spyglass, Syn. กล้องสองตา, กล้องโทรทรรศน์, Example: เขาดูการแข่งม้าโดยมองผ่านทางกล้องส่องทางไกล, Count unit: กล้อง, ตัว, Thai definition: กล้องสำหรับมองดูวัตถุในระยะไกล มีเลนส์สองข้างสำหรับมองพร้อมกันทั้งสองตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล้องส่องทางไกลน. กล้องโทรทรรศน์, กล้องสำหรับส่องดูของไกลให้เห็นใกล้.
กล้องสลัดกล้องส่องทางไกล มีตาเดียว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was spying on Tommy's funeral from the groves, with your binoculars... and after everybody had left... that tall man picked up Tommy's coffin all by himself... put it in the hearse and drove off.ฉันแอบไปที่งานศพทอมมี่ ส่องดูด้วยกล้องส่องทางไกล แล้วพอทุกคนกลับ ผู้ชายสูงคนนั้นก็ยกโลงศพทอมมี่ ยกเองคนเดียว Phantasm (1979)
He used opera-glasses before.เขาใช้กล้องส่องทางไกล A Short Film About Love (1988)
Did you ever find those binoculars for the lookouts?หากล้องส่องทางไกลให้ยามได้มั้ย Titanic (1997)
What if you try focusing it, you know, like a telescope?ไหนลูกลองพยายามเพ่งให้ดีสิ คล้ายๆ กับกล้องส่องทางไกลน่ะ? X-Ray (2001)
It's a spyglass, tom.กล้องส่องทางไกลต่างหาก,ทอม The Fog (2005)
David williams is supposed to be holding it. He was the visionary.เดวิด วิลเลี่ยมควรเป็นคนถือกล้องส่องทางไกล เพราะเขาเป็นต้นหน The Fog (2005)
Of course, it was with binoculars and involved the lovely Jensen twins.แต่ว่าพ่อใช้กล้องส่องทางไกลถ้ำมองคู่แฝดเจนเซ่นสุดสวย Monster House (2006)
Don't you know that it's illegal to spy on your neighbors with binoculars?คุณไม่รู้เหรอว่านั่นมันผิดกฏหมาย สอดแนมเพื่อนบ้าน ด้วยกล้องส่องทางไกล Apt. (2006)
And what do you want to see with your binoculars?และคุณต้องการทำอะไร กับการคอยดูเพื่อนบ้านด้วยกล้องส่องทางไกลน่ะ? Apt. (2006)
So you've peeped on your neighbors with binoculars.ถ้าอย่างนั้น ก็เป็นเธอซินะที่คอยแอบดูเพื่อนบ้านด้วยกล้องส่องทางไกลน่ะ Apt. (2006)
Mary Surratt was convicted and hanged for supplying Booth with a rifle and field glasses.มารี เซอรัต ถูกตัดสินว่าผิดและแขวนคอ ข้อหาจัดหาปืนและกล้องส่องทางไกลให้บู๊ธ. National Treasure: Book of Secrets (2007)
I'm also going to need some binoculars.ฉันต้องการกล้องส่องทางไกลด้วย Interference (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้องส่องทางไกล[n. exp.] (klǿngsøng thāng klai) EN: binocular ; spyglass   FR: jumelles [fpl] ; paire de jumelles [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
binoculars[N] กล้องส่องทางไกล, See also: กล้องสองตา, Syn. telescope
field glasses[N] กล้องส่องทางไกล, Syn. telescope
scope[N] กล้องส่องทางไกล, See also: กล้องจุลทรรศน์
sniperscope[N] กล้องส่องทางไกลที่ติดกับปืนยาว
spyglass[N] กล้องส่องทางไกลขนาดเล็ก, Syn. small telescope
telescope[N] กล้องโทรทรรศน์, See also: กล้องส่องทางไกล, เครื่องส่องทางไกล, Syn. binoculars, optical instrument

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finder(ไฟ'เดอะ) n. ผู้ค้นหา,สิ่งที่ใช้ค้นหา,กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,กล้องดูภาพ,เครื่องวัด,เครื่องตรวจสอบ ตัวหาเป็นชื่อโปรแกรมที่อยู่ในระบบปฏิบัติการของเครื่องแมคอินทอช (ดูใน System Folder) ที่ทำหน้าที่จัดการ ในเรื่องสัญรูป (icon) การแสดงรายการต่าง ๆ ตลอดถึงการแสดงวินโดว์ การคัดลอก การย้าย และการลบแฟ้มข้อมูล หากไม่มี โปรแกรมนี้ การทำงานจะช้ากว่านี้ มาก เครื่องแมคอินทอช รุ่นใหม่ ๆ จะแสดงเป็นเมนูดัง ที่เห็นในภาพข้าง ๆ
helioscopen. กล้องส่องทางไกลสำหรับดูดวงอาทิตย์
telescope(เทล'ลีสโคพ) n. กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล,เครื่องส่องทางไกล. vt.,vi. สวมเข้ากัน,เกยกัน,เสียบเข้ากัน,ทำให้สั้นเข้า,ย่อ,ทำให้ข้น,ประสานงา,หดสั้น,ย่อ,เข้มข้นขึ้น, See also: telescopic adj. telescopical adj., Syn. com

English-Thai: Nontri Dictionary
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม
FIELD field glass(n) กล้องส่องทางไกล
perspective(n) ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ทัศนวิสัย,กล้องส่องทางไกล
reflector(n) กล้องโทรทัศน์,กล้องส่องทางไกล
telescope(n) กล้องโทรทรรศน์,กล้องส่องทางไกล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] (n ) กล้องส่องทางไกล , See also: R. telescope

German-Thai: Longdo Dictionary
durchschauen(vt) |schaute durch, hat durchgeschaut| มองทะลุ, มองผ่าน เช่น Du kannst mein Fernglas nehmen. Ich habe schon durchgeschaut. เธอใช้กล้องส่องทางไกลของฉันได้นะ ฉันดูผ่านเรียบร้อยแล้ว
Fernrohr(n) |das, pl. Fernrohre| กล้องส่องทางไกล

French-Thai: Longdo Dictionary
lunette(n) |f| กล้องส่องทางไกล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top