ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กล้วยไข่

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล้วยไข่-, *กล้วยไข่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้วยไข่[N] kind of banana, Example: กล้วยไข่ปลูกมากที่จังหวัดกำแพงเพชร, Count unit: ลูก, หวี, เครือ, Thai definition: กล้วยชนิดหนึ่ง มีผลเล็กกว่ากล้วยน้ำว้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, my dear your favorite, she is gone....เมื่อคืนนี้ โอพระเจ้าช่วยกล้วยไข่ทอด... ...สุดที่รักของตัวเองก็ด้วย เธอไปแล้ว! Mannequin (1987)
And- - Where has you been, Banana?แกอยู่ไหน เจ้ากล้วยไข่ Unbreakable (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้วยไข่[n. exp.] (klūay khai) EN: kluay khai banana ; Kluay Khai ; dainty banana ; pisang mas   FR: banane kluai khai [f] ; pisang mas
กล้วยไข่สด [n. exp.] (klūay khai sot) EN: fresh dainty banana   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top