Search result for

กล้วย

(74 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล้วย-, *กล้วย*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กล้วยปิ้ง (n ) roasted banana
ปอกกล้วยเข้าปาก (idiom ) fell off the log
แจกกล้วย (slang ) to raise a middle finger to anyone,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้วย[N] banana, Example: เด็กๆ อายุ 2-8 เดือนจะกินกล้วยบดเป็นอาหาร, Count unit: ลูก, หวี, เครือ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกประเภทหนึ่ง บางจำพวกแตกหน่อเป็นกอ ผลกินได้ บางจำพวก ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
กล้วย[ADJ] easy, See also: simple, Syn. ง่าย, ง่ายๆ, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: เรื่องกล้วยๆ แค่นี้ใครก็ทำได้, Thai definition: ทำได้โดยง่าย
กล้วยตาก[N] sun-dried banana, See also: dried banana, Thai definition: ผลิตผลจากกล้วยซึ่งนำมาผ่านวิธีการถนอมอาหารด้วยการตาก ทำให้เก็บรับประทานได้นาน
กล้วยหอม[N] kind of banana, See also: one of varieties of bananas, Count unit: หวี, Thai definition: กล้วยชนิดหนึ่ง ผลของมันมีลักษณะยาวรี
กล้วยแขก[N] deep-fried sliced banana, See also: Fried banana, Kluay khek, Syn. กล้วยทอด, Example: กล้วยทอดหรือที่เราเรียกว่ากล้วยแขกเป็นขนมที่ใช้รับประทานเล่นเป็นของว่าง, Count unit: ชิ้น, Thai definition: กล้วยน้ำว้าชุบแป้งทอด เป็นอาหารว่างอย่างหนึ่ง
กล้วยไข่[N] kind of banana, Example: กล้วยไข่ปลูกมากที่จังหวัดกำแพงเพชร, Count unit: ลูก, หวี, เครือ, Thai definition: กล้วยชนิดหนึ่ง มีผลเล็กกว่ากล้วยน้ำว้า
กล้วยไม้[N] orchid, Example: กล้วยไม้ไทยได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุด, Count unit: ต้น, ดอก, ช่อ, Thai definition: ชื่อพรรณไม้หลายชนิดและหลายสกุล ในวงศ์ Orchidaceae รูปและลักษณะต่างๆ กัน บางชนิดเกาะต้นไม้อื่น บางชนิดเกาะหิน
กล้วยบวชชี[N] banana in coconut milk, Syn. ขนมกล้วยบวชชี, Example: ขนมไทยทั้งชนิดน้ำและแห้งส่วนมากปรุงด้วยกะทิ น้ำตาล และแป้งเป็นหลัก เช่น กล้วยบวชชี ขนมเปียกปูน ขนมใส่ไส้ ขนมเหนียว เป็นต้น, Thai definition: ชื่อของหวานชนิดหนึ่ง ทำด้วยกล้วย ต้มกับกะทิ
กล้วยน้ำว้า[N] Cultivated banana, See also: Musa sapientum Linn., Example: กล้วยที่อยู่ในสวนของลุงเป็นกล้วยน้ำว้าเสียเป็นส่วนใหญ่, Count unit: ลูก, หวี, เครือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล้วยว. ง่ายมาก เช่น เรื่องกล้วย ๆ ของกล้วย ๆ.
กล้วย(กฺล้วย) น. ชื่อไม้ล้มลุกหลายปีในสกุล Musa วงศ์ Musaceae จัดแยกออกได้เป็น ๒ จำพวก จำพวกที่แตกหน่อเป็นกอ ผลสุกเนื้อนุ่ม กินได้ มีหลายชนิดและหลายพันธุ์ เช่น กล้วยนํ้าว้า กล้วยไข่ กล้วยหอม บางชนิดผลสุกเนื้อแข็ง มักเผา ต้ม หรือเชื่อมกิน เช่น กล้วยกล้าย กล้วยหักมุก, จำพวกที่ไม่แตกหน่อเป็นกอ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ใบประดับไม่ร่วง เช่น กล้วยนวล กล้วยผา.
กล้วย(กฺล้วย) น. ดู รากกล้วย.
กล้วยดู ไส้ตัน ๒.
กล้วยกล้ายดู กล้าย.
กล้วยงวงช้างดู ร้อยหวี.
กล้วยน้อยน. ชื่อไม้ต้นขนาดกลางชนิด Xylopia vielana Pierre ในวงศ์ Annonaceae กิ่งสีนํ้าตาลดำ ดอกหอม รากสีดำ กลิ่นเหมือนนํ้ามันดิน เชื่อกันว่ารากใช้แก้พิษงู.
กล้วยสั้นดู กุ ๒.
กล้วยหมูสังน. ชื่อไม้เถาเนื้อแข็งชนิด Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. ในวงศ์ Annonaceae มีแถบปักษ์ใต้ ดอกสีแดงเลือดนก, ย่านนมควาย ก็เรียก.
กล้วยแขกน. กล้วยนํ้าว้า ฝานเป็นชิ้น ชุบแป้งข้าวเจ้าที่ผสมหัวกะทิ มะพร้าวขูดละเอียด น้ำตาล เกลือ แล้วนำไปทอด.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bananasกล้วย [TU Subject Heading]
Bananas as feedกล้วยที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Orchidsกล้วยไม้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh my God.พระเจ้าช่วย กล้วยทอด Superhero Movie (2008)
OK? Her favorites are orchids. White.เธอชอบกล้วยไม้สีขาว ชอบกินมื้อเช้าบนเตียง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Oh, my fucking God.โอ้ พระเจ้าช่วยกล้วยทอด Wanted (2008)
Fucking child's play for Eddie. Uh-huh.เรื่องกล้วยๆของเอ็ดเลย Burn After Reading (2008)
We're gonna find your little buddy. It's a piece of cake.เรื่องกล้วยๆ Burn After Reading (2008)
Job's a piece of cake.งานกล้วยๆน่ะ Taken (2008)
One raspberry-banana milkshake, extra cherries, just the way you like it.กล้วยกับลาสเบอรี่ปั่นจ้ะ พิเศษเชอรี่ของโปรดลูกเลย Taken (2008)
Yes, some banana on the rice cake, and then what do we call this?ใส่กล้วยหั่นวางไว้ แล้วใส่ไอ้ที่เรียกว่า วิกเจิม มีคนบอกว่าเจิมแปลว่าเชื้อโรค แต่ช่างเหอะ Bedtime Stories (2008)
I was told germs are bad for you, but here goes. I like it.ฉันชอบมัน แซนวิสกล้วย รสชาติจะเป็นไงน้า Bedtime Stories (2008)
Slips off banana skins and dressing on the side.ลื่นไหลเปลือกกล้วย แล้วมาแต่งตัวกัน Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I hate plantains, you know that. I try your chili burger.คุณก็รู้ว่าผมไม่ชอบกล้วย Scylla (2008)
Oh, my God, he is gonna crush me.โอ... กล้วยทอด,แม่งเล่นกูจุกเลย Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้วย[n.] (klūay) EN: banana   FR: banane [f]
กล้วย[adj.] (klūay) EN: very easy ; easy ; effortless , a piece of cake   FR: simplissime
กล้วย[adj.] (klūay-klūay) EN: very easy ; easy ; effortless ; a piece of cake   
กล้วยกะลิอ่อง[n. exp.] (klūay kaliøng) EN: banana ; cultivated banana   FR: banane de culture [f]
กล้วยฉาบ[n. exp.] (klūay chāp) EN: sweet banana crisps   
กล้วยตาก[n. exp.] (klūay tāk) EN: sun-dried bananas   
กล้วยตากแห้ง[n. exp.] (klūay tākhaēng) EN: dried bananas   FR: bananes séchées [fpl]
กล้วยตานี [n. exp.] (klūay tānī) EN: Wild Balbisiana   
กล้วยทอด[n. exp.] (klūay thøt) FR: bananes frites [fpl]
กล้วยนาก [n. exp.] (klūay nāk) EN: red banana   

English-Thai: Longdo Dictionary
plantain(n) กล้วยกล้าย, กล้าย พบและใช้รับประทานมากในทวีปแอฟริกา เช่น How to cook plantain is a matter of choice. You can cook plantain fried, boiled or baked.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banana[N] กล้วย
cattleya[N] กล้วยไม้จำพวกคัทลียา
lady-slipper[N] รองเท้านารี, See also: กล้วยไม้รองเท้านารี
orchid[N] กล้วยไม้
easy-peasy[SL] กล้วยๆ, See also: จิ๊บๆ, ง่ายๆ
vanda[N] แวนด้า, See also: กล้วยไม้ประเภทหนึ่งซึ่งปลูกแถบเขตร้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banana(บะแนน'นะ) n. กล้วย,พืชกล้วย
cattleya(แคทล'ียะ) n. กล้วยไม้จำพวก Catteya
child's playn. สิ่งที่ทำให้เสร็จได้ง่ายมาก,ของกล้วย
orchid(ออร์'คิด) n. กล้วยไม้
orchidology(ออร์คิดคอล'โลจี) n. วิชาที่ว่าด้วยการเลี้ยงกล้วยไม้., See also: orchidologist n.
orchis(ออร์'คิส) n. กล้วยไม้,กล้วยไม้ในแถบอบอุ่น
stem(สเทม) n. ลำต้น,ก้าน,ก้านใบ,ก้านดอก,ก้านผลไม้,ลำต้นกล้วย,สิ่งที่คล้ายใบหรือก้านดอก,ส่วนที่ยาวเรียว,เท้า,ขา,ตระกูล,เชื้อสาย,เหล่ากอ,ปุ่มไขลานนาฬิกา,ไส้หลอดอิเล็กทรอนิกส์,ตัวคำศัพท์,เสาหัวเรือ,หัวเรือ,บ้องยาฝิ่น,ถนนใหญ่. vt. เอาก้านออก. vi. กำเนิด,เกิดจาก vt. หยุดยั้ง,ยับยั้ง,สกัด,ระงับ
vanda(แวน'ดะ) n. ชื่อกล้วยไม้สกุลหนึ่งในแถบร้อนของโลกมีดอกสีขาว น้ำเงินหรือเขียว

English-Thai: Nontri Dictionary
banana(n) กล้วย
bunch(n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม
orchid(n) ดอกกล้วยไม้
plantain(n) ต้นกล้วยชนิดหนึ่ง
vanilla(n) กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง,กลิ่นวนิลา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
banana (n) กล้วย
See also: S. banana, A. banana, R. banana
banana (n) กล้วย
ensete (n ) กล้วยผา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
banana[banana] (n) กล้วย

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. mit links schaffen(phrase) ทำได้ดี ทำได้โดยง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
Banane(n) |die, pl. Bananen| กล้วย
Orchidee(n) |die, pl. Orchideen| กล้วยไม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top