ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กล่าวขวัญ

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กล่าวขวัญ-, *กล่าวขวัญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่าวขวัญ[V] mention, See also: talk about, speak of, refer to, Syn. เอ่ยถึง, พูดถึง, กล่าวถึง, Example: พนักงานหลายคนกล่าวขวัญถึงคนที่จะมาทำงานแทนตำแหน่งข้าพเจ้า, Thai definition: พูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กล่าวขวัญก. พูดถึง, พูดออกชื่อและการกระทำของคนอื่น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Thank God she's leaving. - Can you believe 'Entertainment Weekly' called her the new sweetheart of American cinema?ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ส่งหล่อนกลับบ้านซะที เชื่อใหมEntertainment Weeklyกล่าวขวัญเธอว่า Latter Days (2003)
Because at least you're being thought of.เพราะอย่างน้อย เธอก็ได้เป็นที่กล่าวขวัญ Easy A (2010)
Now the whole of Hong Kong people are talking about war Fist Wing Chunตอนนี้คนฮ่องกงกำลังกล่าวขวัญถึงวิชาหมัดหย่งชุน Ip Man 2 (2010)
what else would I be referring to?ชั้นต้องการให้เป็นที่กล่าวขวัญ Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
The challenge went viral and created a PR nightmare for the champ.ทำให้คนกล่าวขวัญถึงและกลายเป็น กระแสกดดันแชมป์ขึ้นมา Real Steel (2011)
but sources at the SEC believe the fraud in this case could be of epic proportions.แต่แหล่งข่าวที่ SEC เชื่อว่าเขาโกงจริง นี่เป็นเหตุการณ์ที่เป็นที่กล่าวขวัญ Tower Heist (2011)
That's the girl I heard so much about.สาวคนนี้ไง ที่คนกล่าวขวัญถึง Furious 7 (2015)

English-Thai: Nontri Dictionary
gossip(vi) พูดซุบซิบ,นินทา,กล่าวขวัญถึง
repute(vt) ขนานนาม,ยกย่อง,ให้ชื่อ,กล่าวขวัญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top