ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลุ่มใหญ่

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลุ่มใหญ่-, *กลุ่มใหญ่*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Majorกลุ่มใหญ่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very first light, sharks come cruising so we formed ourselves into tight groups.พอเริ่มมีเเสง ฉลามก็มาวนเวียน... เราก็เลยเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่ Jaws (1975)
Oh, all of ya. Come over here. Big group hug!โอ้ ทุกคน มานี่สิ กอดกลุ่มใหญ่ กอดยกกลุ่ม Aladdin (1992)
I know. It's a great crop this year.ฉันรู้ปีนี้มีกลุ่มใหญ่ๆเยอะนะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
Even in a big group.ถึงจะเป็นกลุ่มใหญ่ Teeth (2007)
The biggest group-- the base--followers.และกลุ่มใหญ่ที่สุดตรงฐาน.. ผู้ติดตาม Minimal Loss (2008)
I don't know. He could have a bunch. This dude is super well-connected.ฉันไม่รู้ อาจมีอยู่กลุ่มใหญ่ หมอนี่มันเป็นพวกเส้นก๋วยจั๊บ Pineapple Express (2008)
Maybe we should've waited for the rest of them, stayed in a big group, like the Private said.บางทีเราน่าจะรอคนที่เหลือนะ อยู่เป็นกลุ่มใหญ่ๆ เหมือนที่พลทหารบอก The Happening (2008)
Big group coming in. It is now officially Saturday night.ลูกค้ากลุ่มใหญ่กำลังเข้ามา ตอนนี้ค่อยดูเหมือนเป็นคืนวันเสาร์จริง ๆ หน่อย In a World Where the Kings Are Employers (2009)
- We're taking a break. - N-not now. We just got a big party.พวกเราจะขอพักนะครับ ไม่ใช่ตอนนี้ เราเพิ่งได้ลูกค้ากลุ่มใหญ่ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Something which, when I do it, I get an angry mob on my front lawn.มันเป็นสิ่งที่เมื่อฉันทำ ฉันเจอม็อบคนกลุ่มใหญ่ Crime Doesn't Pay (2009)
And there's a huge subculture in Los Angelesเป็นความเชื่อของคนกลุ่มใหญ่ ในลอสแองเจลิส The Performer (2009)
You better be worth the risk, man.จาร์ ติดต่อกับคน กลุ่มใหญ่ที่สุด Daybreakers (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลุ่มใหญ่[n. exp.] (klum yai) FR: groupe principal [m] ; groupe majeur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swarm[N] กลุ่มคนหรือสัตว์จำนวนมากมาย, See also: กลุ่มใหญ่, Syn. large mass, crowd, throng, horde

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amino acidอินทรียสารกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วยทั้ง NH2 และ COOH radicals,NH2-R-COOH
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
horde(ฮอร์ด) n. กลุ่มใหญ่,ฝูงชน vi. รวมเป็นกลุ่ม, Syn. pack,multitude,throng
societal(โซไซ'อิทเทิล) adj. เกี่ยวกับสังคมกลุ่มใหญ่
swarm(สวอร์ม) n. ฝูงผึ้ง,ฝูง,กลุ่มใหญ่,จำนวนมากมาย. -v. (ผึ้ง) อพยพออกจากรัง,ไปเป็นกลุ่มใหญ่,จับกลุ่ม,มีมากเกินไป,เต็มไปด้วย,ปีนป่าย,ปีนต้นไม้,ปีนเสา, See also: swarmer n., Syn. mass,throng,
turnover(เทิร์น'โอเวอะ) n. การพลิกกลับ,การคว่ำ,การหมุนตัว,ขนมม้วน,เงินที่เก็บได้ทั้งหมด,การหมุนเวียน,การเดินสะพัด,จำนวนซื้อขาย,อัตราการขาย,การเปลี่ยนแปลง,การจัดกลุ่มใหญ่. adj. พลิกกลับได้,คว่ำได้,พับได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top