Search result for

กลืน

(70 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลืน-, *กลืน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลืน[V] swallow, See also: gulp down, devour, gobble, engulf, Ant. คาย, Example: จระเข้กลืนเนื้อสดทั้งก้อนโดยไม่เคี้ยว, Thai definition: อาการที่ทำให้อาหารหรือสิ่งอื่นๆ ที่อยู่ในปากล่วงลำคอลงไป
กลืน[V] blend, See also: be harmonious, Syn. กลมกลืน, ผสมกลมกลืน, Ant. แตกต่าง, Example: สีน้ำทะเลกลืนกับสีของท้องฟ้าจนแยกไม่ออก
กลืนกัน[V] blend, See also: be in harmony, merge, combine, mingle, Syn. กลมกลืน, ผสมกลมกลืน, Example: สีของเครื่องแต่งบ้านกับสีของผนังไม่กลืนกัน, Thai definition: ประสานกันหรือเข้ากันได้สนิทดี
กลืนน้ำลาย[V] be mouth-watering, Example: สีสันตระการตาของเสื้อผ้าที่แขวนโชว์อยู่รายรอบ ทำให้เธอถึงกับต้องกลืนน้ำลายอยากจะได้มาเป็นเจ้าของทั้งหมด, Thai definition: อยากได้มาก
กลืนน้ำลาย[V] swallow, See also: gulp down one's saliva, Example: คำพูดของเขาทำให้เธอกลืนน้ำลายไม่ลง
กลืนน้ำลาย[V] be hungry, Example: อดข้าวมา 1 วันเต็มๆ เดินผ่านร้านอาหารมองเห็นเป็ดย่างที่แขวนอยู่ทำให้เขาถึงกับต้องกลืนน้ำลายเอื๊อกใหญ่, Thai definition: ใช้หมายถึงหิวหรืออยากกินจนต้องกลืนน้ำลาย, Notes: (สำนวน)
กลืนน้ำลายตัวเอง[V] go back on one's word, Syn. กลับคำ, คืนคำ, Example: เหตุการณ์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า เธอมักพูดไม่อยู่กับร่องกับรอย และมักจะกลืนน้ำลายตัวเองบ่อยๆ, Thai definition: พูดแล้วไม่เป็นตามพูด
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[V] be in an awkward predicament, See also: be in a quandary, be in a dilemma, Syn. พะอืดพะอม, Example: เขาตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลืน(กฺลืน) ก. อาการที่ทำให้อาหารหรือสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในปากล่วงลำคอลงไป, โดยปริยายใช้หมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น ก็ใช้ว่า กลืน ได้ ในความหมายเช่นทำให้หายหรือให้สูญไป เช่น ถูกกลืนชาติ, อดกลั้นไม่สำแดงให้ปรากฏออกมา เช่น กลืนทุกข์ กลืนโศก, ประสานกันหรือเข้ากันได้สนิทดี เช่น สีกลืนกัน.
กลืนน้ำลายตัวเองก. พูดไว้อย่างหนึ่งแล้วกลับพูดแย้งคำที่พูดไว้เดิม เช่น เขาบอกว่าจะลงโทษคนที่ทุจริต พอลูกน้องตนเองทุจริตกลับกลืนน้ำลายตัวเองออกมาปกป้องลูกน้อง.
กลืนเลือดก. กล้ำกลืนความเจ็บแค้นอย่างแสนสาหัส เช่น แม้จะแค้นหัวหน้าพวกเขาก็ยอมกลืนเลือด เพราะยังต้องพึ่งพาหัวหน้าคนนี้อยู่.
กลืนไม่ลงก. รับไม่ได้.
กลืนไม่เข้าคายไม่ออกก. อาการที่รู้สึกพะอืดพะอมไม่รู้จะเลือกอย่างไรดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phagocytose; phagocytise; phagocytizeกลืนกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phagocytise; phagocytize; phagocytoseกลืนกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phagocytize; phagocytise; phagocytoseกลืนกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barium Swallowingกลืนสารทึบแสง,การตรวจหลอดอาหาร [การแพทย์]
Dysphagiaกลืนอาหารลำบาก,กลืนลำบาก,การกลืนอาหารลำบาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
This is an infection designed to take over our entire race.เป็นโรคที่ออกแบบมา เพื่อกลืนกินมนุษย์ Dead Space: Downfall (2008)
I need you to swallow this pill.หมอจำเป็นต้องให้เธอกลืนไอ้นี่ Emancipation (2008)
The snake ate a mouse - one swallow, straight down.งูมันกินหนู กลืนลงไปเลย Valiant (2008)
That power will only consume you.พลังนั่นมีแ่ต่จะกลืนกินเจ้า Lair of Grievous (2008)
Now take a little swallow of vodka while it's still in your mouth.ทีนี้ก็ดื่มวอดก้าจิบเล็ก ๆ กลืนลงไปขณะที่มันยังอยู่ในปาก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Then he swallowed. And then he spoke.แล้วเขาก็กลืน และพูดว่า Kung Fu Panda (2008)
The failure to provide a male heir has consumed them.ความล้มเหลวที่จะทรงมีพระโอรส กลืนกินพวกเขา The Other Boleyn Girl (2008)
In the middle of the day? Not very subtle.กลางวันแสกๆหยั่งงี้นะเหรอ มันไม่ค่อยกลมกลืนน่ะ The Dark Knight (2008)
Much more subtle.กลมกลืนกว่า The Dark Knight (2008)
"He appears only when Capricorn calls him rising from the ground, a faceless and fiery beast.-กระหายจะดูดกลืนเหยื่อรายใหม่ หยุดอ่านนะ เม็กกี้ Inkheart (2008)
You know, years ago, when I imagined my life... somehow standing in the backyard... hosing down your crap, looking for my wife's swallowed, recycled... ass-kissing gift never jumped to mind.รู้ไหม หลายปีที่ผ่านมา\ ไอ้ภาพที่เห็นว่าตัวเอง.. ยืนอยู่ในสวน จัดการกับขี้ของแก หาของของเมียฉันที่ถูกกลืน ถูกรีไซเคิล Marley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour   FR: avaler ; dévorer ; absorber ; engloutir ; ingurgiter
กลืนกัน[v. exp.] (kleūn kan) EN: blend ; be in harmony ; merge ; combine ; mingle   FR: être en harmonie ; se combiner
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlāi) EN: be mouth-watering ; gulp down one's saliva   FR: être appétissant
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlāi) EN: be hungry   FR: saliver ; avoir très faim
กลืนน้ำลายตัวเอง[v. exp.] (kleūn namlāi tūa-ēng) EN: break a promise ; go back on one's word   
กลืนเลือด[v.] (kleūn leūat) EN: ?   FR: ?
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v. exp.] (kleūn mai khao khāi mai øk) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma   FR: avoir un dilemme

English-Thai: Longdo Dictionary
ingestion(n) การกิน, การกลืนกิน, ingest
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
choke down[PHRV] กลืนด้วยความยากลำบาก
eat one's words[IDM] กลืนน้ำลายตัวเอง, See also: ยอมสารภาพว่าคาดการณ์ผิด
engulf[VT] กลืน, See also: ดูดกลืน, Syn. inundate, submerge
get down[PHRV] กล้ำกลืน, See also: กลืน (บางสิ่ง) อย่างยากลำบาก, Syn. go down
go down[PHRV] กลืน, Syn. get down
gulp back[PHRV] กินอย่างมูมมาม, See also: กลืนลงไปอย่างรวดเร็วและตะกละตะกลาม, Syn. gulp down
gulp down[PHRV] กินอย่างมูมมาม, See also: กลืนลงไปอย่างรวดเร็วและตะกละตะกลาม, Syn. gulp back
gobble[VT] กลืนกินอย่างรวดเร็ว, See also: สวาปาม, ยัด, Syn. devour, gorge, Ant. nibble
gulf[VT] กลืน, See also: เขมือบ, Syn. swallow
imbibe[VT] ดื่ม, See also: กลืน, Syn. drink, swallow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
acataposisความยากในการกลืน
aclassisภาวะที่เนื้อเยื่อเจริญผิดปกติกลมกลืนเข้ากับเนื้อเยื่อธรรมดา
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
blend(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (การ) ผสม,คลุก,กลมกลืน vi. คลุกเคล้าให้เข้ากันจนแยกไม่ออก,ทำให้เหมาะกับ,คำสนธิ,ของผสม,ของเจือปน, Syn. mix
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
cga(ซีจีเอ) ย่อมาจาก color gragphic adapter แปลว่า ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิก ที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ๆ ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วอาจจะปวดศรีษะได้ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA ดู EGA และ VGA ประกอบ
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
chime(ไชมฺ) {chimed,chiming,chimes} n. อุปกรณ์ตีระฆังให้เป็นเสียงดนตรี,เสียงระฆังกังวาน,เพลงระฆัง,เสียงกลมกลืน. -vi. ขับร้องประสานเสียง,ทำเสียงระฆัง,เห็นด้วย. -vt. ตีระฆัง,ตีระฆังเรียกประชุม,พูดซ้ำซาก. -chime in พูดสอดแทรกอย่างกะทันหัน, See also: chime i
color graphic adapterตัวปรับต่อภาพสีใช้ตัวย่อว่า CGA หมายถึง ตัวปรับสำหรับภาพกราฟิกที่จะมองเห็นบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวปรับนี้เป็นมาตรฐานจอภาพของเครื่องไอบีเอ็ม แต่ภาพที่ปรากฏให้เห็นบนจอนั้นยังดูแข็ง ไม่ได้ผสมกลมกลืนสนิท ดูแล้วพาลจะปวดศรีษะได้ง่าย ๆ คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ จึงพัฒนาตัวปรับสีนี้ใหม่ มีชื่อ เรียกว่า EGA หรือ VGA

English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด,ซึมซับ,ดูดกลืน,หมกมุ่น,รับภาระ
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
concordance(n) ความสอดคล้อง,ความกลมกลืน,การตกลงกัน
dilemma(n) ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
discomfiture(n) ความกระอักกระอ่วนใจ,ความอึดอัดใจ,อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
dissonance(n) ความไม่กลมกลืน,ความไม่สอดคล้องกัน,ความไม่เข้ากัน
dissonant(adj) ซึ่งไม่กลมกลืนกัน,ซึ่งไม่สอดคล้องกัน,ซึ่งไม่เข้ากัน,ซึ่งไม่ประสานกัน
drink(vt) ดื่ม,ดื่มอวยพร,กลืน

German-Thai: Longdo Dictionary
schlucken(vt) |schluckte, hat geschluckt| กลืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top