ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลิ่น

   
97 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลิ่น-, *กลิ่น*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xīn, ㄒㄧㄣ] (n ) กลิ่นหอม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลิ่น[N] smell, See also: odor, scent, savor, Example: ดอกไม้สวยเหล่านี้มีกลิ่นหอมล่อตาล่อใจแมลง, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ด้วยจมูก คือ เหม็น หอม และ อื่นๆ
กลิ่นไอ[N] odor, See also: miasma, smell, scent, aroma, Syn. กลิ่น, กลิ่นอาย, Example: เราต้องพยายามหาที่ร่มครึ้ม สงบเงียบ ปราศจากกลิ่นไอของอ้ายสัตว์ร้ายสองขา
กลิ่นคาว[N] fishy smell, See also: stinking smell, Example: ปลาเหล่านี้ส่งกลิ่นคาว, Thai definition: กลิ่นเหม็นอย่างหนึ่งอย่างกลิ่นปลาสดเนื้อสด
กลิ่นตัว[N] body odour, See also: stink of sweat, Example: ถ้าอยากเป็นคนมีเสน่ห์ควรต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการรักษาความสะอาดโดยเฉพาะในเรื่องของการมีกลิ่นตัว, Thai definition: กลิ่นที่ส่งมาจากร่างกาย
กลิ่นหอม[N] fragrance, See also: sweet smell, pleasing scent, aroma, perfume, Ant. กลิ่นเหม็น, Example: ดอกมะลิมีกลิ่นหอมที่สดชื่น, Thai definition: กลิ่นที่ดมแล้วชื่นใจ
กลิ่นอับ[N] bad smell, See also: bad odour, Syn. กลิ่นเหม็นอับ, Example: กลิ่นอับโชยฉุนมาจากหีบไม้เก่าคร่ำคร่า, Thai definition: ลักษณะของกลิ่นซึ่งเกิดจากสิ่งที่ไม่มีอากาศผ่าน
กลิ่นอาย[N] smell, See also: odour, scent, Syn. กลิ่น, Example: พอเธอย่างเท้าเข้าไปในห้องก็ได้กลิ่นอายแปลกๆ คลุ้งอบอวล
กลิ่นเต่า[N] body odour, Syn. กลิ่นตัว, Example: เขามีกลิ่นเต่าแรงจนเพื่อนไม่อยากเข้าใกล้, Thai definition: กลิ่นใต้รักแร้, กลิ่นที่ส่งมาจากร่างกาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลิ่น(กฺลิ่น) น. สิ่งที่รู้ได้ด้วยจมูก คือ เหม็น หอม และอื่น ๆ, บางทีใช้หมายความว่า เหม็น เช่น แกงหม้อนี้เริ่มมีกลิ่น, โดยปริยายหมายความว่า ลักษณะไม่น่าไว้วางใจ เช่น เรื่องนี้ชักมีกลิ่น การประมูลครั้งนี้เริ่มส่งกลิ่น.
กลิ่น(กฺลิ่น) น. ชื่อพวงดอกไม้ร้อยมีรูปแบนประกอบด้วยอุบะ, ถ้าทำให้ผูกแขวนควํ่าลงมา เรียกว่า กลิ่นควํ่า, ถ้าทำให้ผูกแขวนตะแคง เรียกว่า กลิ่นตะแคง.
กลิ่นอายน. กลิ่น.
เขียว ๒กลิ่นเหม็นอย่างกลิ่นใบไม้สดบางชนิด เรียกว่า เหม็นเขียว.
สาง ๑กลิ่นเหม็นของซากศพ ซากสัตว์ เช่น เหม็นสาบเหม็นสาง, โดยปริยายหมายความว่า มีกลิ่นเหม็นคล้ายคลึงเช่นนั้น.
สุคนธชาติกลิ่นหอมที่มีอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ ได้แก่ ราก แก่น กระพี้ เปลือก สะเก็ด น้ำในต้น ใบ ดอก และผล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
osmylกลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odor; odourกลิ่น, กลิ่นหอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odour; odorกลิ่น, กลิ่นหอม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saburraกลิ่นปาก (เหม็น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
foetor; fetorกลิ่นเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fetor; foetorกลิ่นเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Body odorกลิ่นตัว [TU Subject Heading]
Odorsกลิ่น [TU Subject Heading]
Ammoniacalกลิ่นแอมโมเนีย [การแพทย์]
Camphoraceousกลิ่นการบูร [การแพทย์]
Caramel-Likeกลิ่นเหมือนน้ำตาลไหม้ [การแพทย์]
Cheesyกลิ่นคล้ายเนยแข็ง [การแพทย์]
Citrusกลิ่นมะนาว [การแพทย์]
Etheralกลิ่นอีเทอร์ [การแพทย์]
Fetidกลิ่นเหม็น [การแพทย์]
Fishyกลิ่นคาวปลา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Smells good!มีกลิ่นที่ดี! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Smells like a petunia.กลิ่นเหมือนพิทูเนีย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
This is it. I can-a smell 'em.มันอยู่แถวนี้ ผมได้กลิ่นมัน The Great Dictator (1940)
- Maybe you can still smell it on me.- บางทีคุณอาจจะยังคงสามารถกลิ่นมันอยู่ที่ผม 12 Angry Men (1957)
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน The Old Man and the Sea (1958)
Usually when he smelled the land breeze, he woke up... ... and dressed to go to wake the boy.โดยปกติเมื่อเขาได้กลิ่น สายลมที่ดินเขาตื่นขึ้นมา และแต่งตัวจะไปตื่นเด็ก The Old Man and the Sea (1958)
But tonight the smell of the land breeze came very early... ... and he knew it was too early in his dream and went on dreaming.แต่คืนนี้กลิ่นของสายลมที่ดิน มาเร็วมากและเขารู้ว่ามันยังเร็ว เกินไป ในความฝันของเขาและไปใน ฝัน The Old Man and the Sea (1958)
There was no part of the hook that a fish could feel... ... that was not sweet-smelling and good-tasting.มีส่วนหนึ่งของเบ็ดไม่ได้ ว่าเป็นปลาที่ดีอาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้ หวานกลิ่นและรสชาติดี The Old Man and the Sea (1958)
Then eat them.แล้วกินมัน เพียงแค่ได้กลิ่นปลา ซาร์ดีน The Old Man and the Sea (1958)
Now he speeded up as he smelled the fresher scent... ... and his blue dorsal fin cut the water.ตอนนี้เขาเร่งความเร็วในขณะที่ เขาได้กลิ่นสดชื่น กลิ่นและสีฟ้าของเขาหลังครีบ ตัดน้ำ The Old Man and the Sea (1958)
That smell. That smell.กลิ่นที่ กลิ่นที่ How I Won the War (1967)
Don't try that.ฉันได้กลิ่นพวกเขาที่คุณรู้ว่า How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลิ่น[n.] (klin) EN: smell ; scent ; odour = odor (Am.) ; savour ; aroma   FR: odeur [f] ; senteur [f] ; fumet [m]
กลิ่นคาว[n. exp.] (klin khāo) EN: fishy smell ; stinking smell   FR: odeur suspecte [f]
กลิ่นฉุน[n. exp.] (klin chun) FR: odeur acide [f] ; odeur piquante [f] ; odeur forte [f]
กลิ่นทัว[n. exp.] (klin tūa) EN: body odour = body odor (Am.) ; stink of sweat   FR: odeur corporelle [f] ; odeur de transpiration [f]
กลิ่นบูด[v. exp.] (klin būt) EN: sour smell   
กลิ่นปาก[n. exp.] (klin pāk) EN: bad breath   FR: mauvaise haleine [f]
กลิ่นสาบ[n. exp.] (klin sāp) EN: musty smell   
กลิ่นหอม[n. exp.] (klin høm) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent   FR: senteur [f] ; arôme [m] ; parfum suave [f] ; parfum [m] ; fumet [m]
กลิ่นอับ[n. exp.] (klin ap) EN: bad smell ; bad odour   FR: mauvaise odeur [f] ; odeur putride [f[ ; puanteur [f]
กลิ่นอาย[n.] (klin-āi) EN: smell   

English-Thai: Longdo Dictionary
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
hot basil(n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air[N] บรรยากาศ, See also: กลิ่นอาย
aroma[N] กลิ่นหอม, Syn. smell, perfume, odor
beery[ADJ] กลิ่นเบียร์
body odor[N] กลิ่นตัว
effluvium[N] กลิ่นเหม็น, See also: ไอระเหยที่เป็นอันตราย, Syn. emanation, exhalation
fishy[ADJ] กลิ่นหรือรสชาติคล้ายปลา, See also: กลิ่นคาวปลา, Syn. fishlike, piscine
flavour[N] รสชาติ, See also: กลิ่น, รส, Syn. taste, aroma, gusto
fragrance[N] กลิ่นหอม, Syn. aroma, balm, scent, Ant. stench, stink
lavender[N] กลิ่นจากดอกลาเวนเดอร์
malodor[N] กลิ่นเหม็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
alliaceous(แอลลิเอ'เชียส) adj. เกี่ยวกับพืชจำพวก ต้นหมอหรือกระเทียม ซึ่งมีกลิ่นหรือรสของต้นหอมหรือกระเทียม (garlic, onion, leek)
allspice(ออล' สไพซ) ต้นไม้จำพวก Pimenta officinalis เป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นน่าดม
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
aniseed(แอน' นิซีด) n. เมล็ดจำพวกผักชีหรือยี่ห่าใช้เป็นตัวแต่งกลิ่นแต่งรส seed of the anise
anisole(แอน' นิโซล) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม , ใช้ในเครื่องหอม ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และเป็นยาฆ่าพยาธิ
anosmia(แอนออซ' เมีย) n. การสูญเสียประสาทรับกลิ่น, ภาวะไม่สามารถรู้กลิ่น. -anosmatic, anosmic adj.
antipasto(แอนทิพา' สโท) n. รายการตัวแต่งกลิ่นชูรส เช่น olives, salami, celery และอื่น ๆ
aroma(อะโร'มะ) n. กลิ่นหอม,ความหอม

English-Thai: Nontri Dictionary
aroma(n) ความหอม,กลิ่นหอม
aromatic(adj) หอม,มีกลิ่นหอม
attar(n) หัวน้ำหอมกลิ่นกุหลาบ
aura(n) กลิ่นอาย,รัศมี,กระแสลม
deodorize(vt) ดับกลิ่น,ขจัดกลิ่น
effluvial(adj) มีกลิ่นเหม็น,มีกลิ่น,มีไอระเหย,มีสารอีเซอร์
fetid(adj) มีกลิ่นเหม็น,เหม็นโฉ่
flavour(n) รสชาติ,กลิ่น,รสนิยม
flavour(vt) ทำให้มีรส,ปรุงแต่ง,แต่งกลิ่น,ทำให้มีกลิ่น
fragrance(n) กลิ่นหอม,ความหอม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
臭い[におい, nioi] (n) กลิ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
コク[こく, koku] (n vt ) กลิ่น, ให้กลิ่น

German-Thai: Longdo Dictionary
süß(adj) หวาน (รสชาติ กลิ่น)
widerlich(adj) (กลิ่น) น่ารังเกียจ
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:
stinken(vi) |stank, hat gestunken| เหม็น, ส่งกลิ่นที่ไม่ดี เช่น Hier stinkt nach einem toten Tier. ที่ตรงนี้เหม็นเหมือนมีสัตว์ตาย
Brom(n uniq) |das, nur Sg.| โบรมีน ตัวย่อ Br เป็นธาตุทางเคมี เป็นของเหลวสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นเฉพาะตัว
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทน, อดทน (ในด้านลบ ซึ่งต่างจาก sich gedulden ที่อาจหมายความได้ทั้งด้านลบและบวก) เช่น Ich halte den Geruch nicht mehr aus. ฉันทนกลิ่นนี้ไม่ได้แล้ว
Zitronenmelisse(n) |die, pl. Zitronenmelissen| เลมอนบาล์ม, ยาหม่องหรือน้ำมันนวดผสมกลิ่นมะนาว

French-Thai: Longdo Dictionary
sentir(vt) รู้สึก, เช่น รูป รส กลิ่น เสียง และ ความรู้สึก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top