ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กลัวมาก

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลัวมาก-, *กลัวมาก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-He's a very scary guy.- เขาเป็นคนที่น่ากลัวมาก The Godfather (1972)
More monstrous than the act of the sodomite is the act of the executionerน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่า act of sodomite ... ...คือกฎหมายของเพชฌฆาต Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Was murdered last night by some madman. It's a frightening story.ถูกคนบ้าฆ่าตายเมื่อคืนนี้ มันน่ากลัวมากSuspiria (1977)
I was messing around up at Morningside Cemetery... and I saw something-- something really scary.ผมไปเตร่ๆแถวสุสาน แล้วเห็นบางอย่าง บางอย่างที่น่ากลัวมาก Phantasm (1979)
- This is terrible.- มันน่ากลัวมาก Clue (1985)
This is absolutely terrible.มันน่ากลัวมากอย่างแน่นอน Clue (1985)
- He must be so scared.- ตอนนี้เขาคงจะกลัวมากๆ Labyrinth (1986)
Every time Rambo sees a mannequin, he gets so scared his little pug tail comes right out his little mouth.ทุกครั้งที่แรมโบ้เห็นหุ่นตัวนั้น มันจะกลัวมาก บางครั้งถึงกับเยี่ยวแตกเยี่ยวแตน ...ไอ้หางกุด ๆ ของมันแทบจะจุกออกมานอกปาก Mannequin (1987)
She was frightened.เธอกลัวมาก ... The Princess Bride (1987)
It's a terrible story. She was awfully injured.มันน่ากลัวมาก ดูเธอเจ็บปวดมานานเต็มที Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
They were too scared, so they hid it away from the public.พวกเขากลัวมาก ดังนั้นจึง ซ่อนมันจากสาธารณะ Akira (1988)
- Ah! I have a birthmark behind my left knee.แล้วฉันก็กลัวมาก ฉันต้องการ ให้นายช่วย นายเป็นเพี่อนรักของฉัน Big (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลัวมาก[v. exp.] (klūa māk) EN: dread   FR: être effrayé ; être terrorisé ; être mort de peur

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
break out in a cold sweet[IDM] กลัวมาก, See also: แสดงสัญญาณของความกลัวอย่างยิ่ง
dread[VT] กลัวมาก, Syn. fear, apphrehend
dread[VI] กลัวมาก, See also: กังวลมาก, Syn. fear, apphrehend
one's blood run cold[IDM] กลัวลนลาน, See also: กลัวมาก
scared shitless[SL] น่ากลัวมาก, See also: กลัวมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bloodcurdlingadj. ขนพอง,สยองเกล้า,น่ากลัวมาก
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
dread(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลัวมาก,หวาดกลัว,ลังเลที่จะทำ -adj. น่ากลัวมาก,น่าหวาดกลัว,ร้ายกาจ, Syn. fear,alarm,worry,fright,terror
dreadful(เดรด'ฟูล) adj. น่ากลัวมาก,น่าเคารพยำเกรง,เลวมาก. n.
fright(ไฟรทฺ) n. ความ (น่า) กลัวอย่างมากและกะทันหัน,ความสะดุ้งตกใจ,บุคคล (สิ่ง) ที่น่ากลัวมาก vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ, Syn. panic
ghastly(กาสทฺ'ลี) adj.,adv. น่ากลัว,คล้ายภูตผี,น่ากลัวมาก ., See also: ghastiliness n.
horror-struckadj. ตกใจ,กลัวมาก,หวาดสะดุ้ง, Syn. horror-stricken
imjams(จิม'แจมซฺ) n. ความกลัวมาก,การเพ้อที่สั่นระริก
terrify(เท'ริไฟ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้หวาดกลัว,ทำให้สยองขวัญ., See also: terrifier n. terrifyingly adv., Syn. frighten,scare
terrorise(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top