Search result for

กลับด้าน

(18 entries)
(0.0069 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลับด้าน-, *กลับด้าน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลับด้าน[V] reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิกด้าน, Example: เวลาจะรีดผ้า เราจะต้องกลับด้านเอาผ้าที่เป็นด้านในออกมา, Thai definition: พลิกหน้าเป็นหลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If this went well, if enough people saw it, revised their opinion, you could move back East way, way earlier than we expected.ถ้ามันไปได้ดี คนดูเพียงพอ มันกลับด้านความคิดสังคมได้ครับ ท่านก็จะกลับไปสู่ความสดใสดีขึ้น กว่าที่เราคาดไว้ Frost/Nixon (2008)
The fact is everyone does it-- sometimes with the help of an overturned cushion... sometimes by means of a large potted plant... other times using the top button of a shirt.บางครั้งเพราะความช่วยเหลือจากการกลับด้านเบาะนั่ง บางครั้งจากกระถางต้นไม้ใบใหญ่ บางครั้งก็เพราะการติดกระดุมเม็ดบนสุด Rose's Turn (2009)
Honey, how many times have I told you, you gotta turn these T-shirts right side out before you...ลูกจ๋า แม่บอกก็ครั้งแล้วว่า ให้กลับด้านเสื้อยืด ก่อนจะ... Ballad (2009)
- well, maybe if we, um... [imitating julia child] turn the bird on its sideบางที ถ้าเรา เอ่อ... กลับด้านของนก Hungry Man (2009)
My life's inside-out.ชีวิตฉันพลิกกลับด้าน Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Write things backwards.คือเขียนกลับด้าน Knowing (2009)
I don't want to stifle you, but, you know, you might wanna turn them over just a little bit more.ฉันไม่อยากเบรคนายนะ แต่ว่า นายควรจะกลับด้านอีกหน่อย Repo Men (2010)
You didn't follow that advice about flipping it every few months and now you've worn a groove into it, and you think, "Well, I'm used to it.คุณไม่ได้ทำตามคำแนะนำ ที่ให้พลิกกลับด้านที่นอนหลังใช้แล้วซัก 1 - 2 เดือน และคุณได้สร้างรอยหลุมลึกให้กับมัน Devil (2010)
I'll be...คุณเกือบสวมมงกุฏให้คุณพ่อกลับด้านแล้วนะค่ะ ท่านอาร์คบิชชอป The King's Speech (2010)
Okay, so I used some warping software to reverse the direction of the distortion that was caused by the waves on the surface of the water.โอเค ฉันก็เลยใช้ โปรแกรมตกแต่งไปกลับด้าน ทิศทางที่ผิดรูปนั้น The Predator in the Pool (2010)
Shoot. It's on backwards.กลับด้านแฮะ You Must Meet My Wife (2010)
Perhaps you know him. He Always wore a jacket inside out.คุณอาจจะรู้จักเค้า เค้าสวมแจ็กเก็ตกลับด้านอยู่ตลอดเลย Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evert[VT] กลับด้านในออกข้างนอก, See also: พลิกด้านในออกข้างนอก
overleaf[ADV] กลับด้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inside(อินไซดฺ') prep.,adv. ข้างใน,ภายใน,ด้านใน,ในร่ม,ลี้ลับ n. ส่วนใน,เครื่องใน,ลักษณะภายใน., See also: inside out กลับข้างในออก,กลับด้านในออก,โดยสมบรูณ์.

English-Thai: Nontri Dictionary
reverse(adj) กลับด้าน,กลับตรงกันข้าม,กลับตาลปัตร

German-Thai: Longdo Dictionary
verkehrt(n) ไม่ถูกต้อง, ผิดแปลก, ผิดด้าน(เสื้อผ้า) เช่น Ist es verkehrt wenn ein Junge Ballet macht. มันผิดด้วยหรือถ้าเด็กผู้ชายเต้นบัลเล่ต์, Er hat das Hemd herum angezogen. เขาใส่เสื้อเชิ้ตกลับด้าน, See also: S. falsch,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top