Search result for

กลับกลาย

(19 entries)
(0.0362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลับกลาย-, *กลับกลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลับกลาย[V] become, See also: change to, turn into, Syn. กลาย, เปลี่ยนแปลง, กลายเป็น, Example: บุคลิกภาพเขาเปลี่ยนแปลงไปมากเดิมเคยเป็นคนรักความสะอาดกลับกลายเป็นคนมักง่ายสกปรก, Thai definition: เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลับกลายก. เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it was the opposite.แต่มันกลับกลายเป็นตรงกันข้าม My Sassy Girl (2008)
She turned out to be the right one.เธอกลับกลาย มาเป็น คนที่ใช่ Made of Honor (2008)
Then we checked the little paper chart, and it turned out that purple meant I was horny.แล้วเราก็ตรวจดูตารางในกระดาษแผ่นเล็กๆ และมันกลับกลายเป็นว่า สีม่วงหมายถึงมีความความต้องการทางเพศ The Happening (2008)
Thousands of years turned to dust.หลายพันกว่าปี กลับกลายเป็นธุลีสิ้น Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You drop a pebble in the ocean, creating a tiny wave, eventually it turns into a tsunami ripping through Indonesia, killing thousands.คือคุณโยนก้อนหินลงในทะเล เพื่อสร้างคลื่นน้ำเล็กๆ และในที่สุดมันก็กลับกลายเป็นคลื่นซึนามิ เข้าซัดอินโดนีเซียกวาดชีวิตผู้คนนับพัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
Turns out she's pulled this stunt in the workplace before, litigious little weasel.กลับกลายเป็นว่าเธอยกเลิกการฟ้องร้อง ในที่ทำงานก่อนที่จะมีการยื่นคำร้องขอยอมความ Dead Like Me: Life After Death (2009)
This is gonna go back to human like this.มันจะกลับกลายไปเป็นเหมือนเดิม ปกติเหมือนคนทั่วไป ... District 9 (2009)
I became your grave while trying to be your soil.ผมกลับกลายเป็นหลุมฝังศพให้เธอ.. เมื่อพยายามปกป้องผืนแผ่นดิน.. The Breath (2009)
Instead of being your sun I became your shadow.แทนที่จะกลายเป็นแสงอาทิตย์.. ผมกลับกลายเป็นแค่เงา.. The Breath (2009)
Back when everyone thought you killed Spooge, maybe we were doing okay, but that whole... thing to the head thing, the ATM?กลับกลายเป็นว่าทุกคนคิดว่านายฆ่าสปูส เราอาจจะใช้มันได้ผล แต่ทั้งหมดนั่น... ใช้ตู้เอทีเอ็มทับหัวจนเละงั้นเหรอ Mandala (2009)
But then I called your mother.แต่มันกลับกลายเป็นว่า... ไม่ใช่แค่เรื่องเงิน ที่ไม่ได้มาจากแม่ของคุณเท่านั้น ABQ (2009)
Turned out to be less "gatsby" and more "fight club."กลับกลายเป็น "Gatsby" น้อยลง และเป็นคลับต่อสู้กันมากขึ้น The Grandfather (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลับกลาย[v.] (klapklāi) EN: become ; change to ; turn into   FR: redevenir ; devenir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turn out to be[IDM] กลับกลายเป็น
regress to[PHRV] ถอยกลับไปสู่, See also: กลับกลายเป็น, Syn. return to, revert to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hercules graphic cardแผ่นวงจรเฮอคิวลิสหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เป็นตัวปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แสดงภาพได้ ไม่กี่ปีมานี้เอง เมื่อซื้อ ไมโครคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจรเฮอร์คิวลิสเป็นของที่ผู้ซื้อจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเอาเอง แต่ในปัจจุบัน กลับกลายเป็นของล้าสมัย ไม่ต้องใช้อีกต่อไป

German-Thai: Longdo Dictionary
arsch kalt(phrase slang ) หนาวมากๆ (คำว่า arsch ข้างหน้า จะเพิ่มความรุนแรงให้กับ Adjektiv ข้างหลังให้ดูมีความหนาวนั้นกลาวเป็น หนาวมากๆ ซึ่ง อาจเพิ่ม คำว่า arsch หน้าคำอื่นๆ เพื่อจดประสงค์เดียวกันได้ แต่การเติมนั้น นอกจากจะทำให้รุนแรงขึ้นแล้ว จะกลับกลายเป็นคำไม่สุภาพ) เช่น Ich bin stink sauer. Alle paar Tage fällt meine Heizung aus. Es ist arsch kalt im Winter. Im Dachgeschoss. Langsam muss ich mir wirklich überlegen mal einen Teil der Miete zurückzuhalten. , See also: S. arschkalt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top