Search result for

กลัดกลุ้ม

(27 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กลัดกลุ้ม-, *กลัดกลุ้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลัดกลุ้ม[V] be worried, See also: feel depressed, Syn. กลุ้ม, กลุ้มใจ, Example: เขากลัดกลุ้มกับปัญหาชีวิตมากจนเป็นโรคประสาท, Thai definition: ขัดข้องกลุ้มอยู่ในอก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลัดกลุ้มก. ขัดข้องกลุ้มอยู่ในอก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those lost, anguished souls roaming unseen over the earth... seeking a divine light... they'll not find because it's too late!วิญญาณฉิบหายกลัดกลุ้มโคจรเหนือโลกที่ไม่มีใครเห็น มองหาดวงไฟอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะไม่พบเพราะว่ามันสายเกินไปแล้ว The Blues Brothers (1980)
Prince Dae-So has been fretting over how to let the royal family regain its power to prevent something like this from happening again.ตอนนี้องค์ชายแดโซกำลังทรงกลัดกลุ้มพระทัย ทำอย่างไรที่จะให้ราชวงศ์กลับมามีอำนาจอีกครั้ง เพื่อป้องกันเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก Episode #1.42 (2006)
I need to know if you remember any woman that gave you any signals, depression...ฉันต้องการจะรู้ถ้านายจำได้ มีผู้หญิงไหนที่ให้สัญญาณอะไร ของความกลัดกลุ้ม... Up in the Air (2009)
- They're all depressed. We're firing them.- ทุกคนก็กลัดกลุ้มหมด ก็เราไล่เขาออก Up in the Air (2009)
To leave you stewing in your mediocrity.เพื่อให้คุณคลายจากความกลัดกลุ้มใจในความอยากเป็นคนธรรมดาของคุณ Chapter Two 'Ink' (2009)
Panic has stricken in and out of the palace and His Majesty's under so much apprehension.ความหวาดกลัวได้เข้ามาเยือนราชวัง ฝ่าบาทรงกลัดกลุ้มมากพอแล้ว Tree with Deep Roots (2011)
"Oh" means we are going against our will, and we are not going.ซึ่งเราจะไม่คล้อยตาม เพราะเขาโกหก เขาดูกลัดกลุ้มไม่น้อยเลยนะ Paranormal Parentage (2013)
I'll leave you to your demons.ผมจะปล่อยให้คุณกลัดกลุ้มไปละกัน Identity (2013)
Look. I get it. You guys have concerns.ฉันเข้าใจแล้วล่ะ พวกเธอต่างกลัดกลุ้ม Inside Out (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลัดกลุ้ม[v.] (klatklum) EN: worry ; be worried ; feel depressed ; rankle   FR: être inquiet ; être anxieux ; être angoissé ; stresser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fret[VI] กลัดกลุ้ม, See also: กังวลใจ, เป็นทุกข์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering)
badly(แบด'ลี) adj.,adv. เลว,ร้าย,บกพร่อง,ไม่ถูกต้อง,มีอารมณ์กลัดกลุ้ม,ป่วย, Syn. not well
discompose(ดิสคัมโพซ') vt. ทำให้กลัดกลุ้ม,ทำให้ไม่เป็นสุข,ก่อกวน., See also: discomposedly adv., Syn. disarrange
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful
dyspeptic(ดิสเพพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อย,เศร้าโศก,กลัดกลุ้ม,บูดบึ้ง
fretty(เฟรท'ที) adj. หงุดหงิด,กลัดกลุ้ม,เป็นทุกข์,ขี้รบกวน,ฉุน,อารมณ์ร้าย
harass(แฮ'รัส) vt. รบกวน,ก่อกวน,รังควาญ,ราวี,ทำให้กลัดกลุ้ม., See also: harasser n. harassment n., Syn. vex
ill-humoredadj. อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ไม่สบายใจ,กลัดกลุ้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
disconsolate(adj) สิ้นหวัง,เศร้าสลด,สิ้นหวัง,หดหู่,กลัดกลุ้ม
dump(n) ความเศร้า,ความทุกข์ใจ,ความหดหู่ใจ,ความกลัดกลุ้ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
kuyokuyo[くよく, kuyoku] (vi) กลัดกลุ้ม, เป็นกังวล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top