Search result for

กระโดดข้าม

(36 entries)
(0.0323 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระโดดข้าม-, *กระโดดข้าม*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lina! Lina! He's stuck!ลิน่า ลิน่า ตัวมันติด กระโดดข้าม City of Ember (2008)
- I jumped over it.- ฉันกระโดดข้ามมา G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Sometimes these things skip a generation.บางครั้ง มันก็มีการกระโดดข้ามทางพันธุกรรม Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
I'm not jumping to any conclusions, but her voice sounded fine.ฉันไม่ได้กระโดดข้ามในการสรุป, แต่เสียงของเธอดูปกติ The Fourth Kind (2009)
The charge entered through the other two victims' feet, but in Peter's case,the electricity must have leapt from the sand to his che.กระแสไฟผ่านเข้าสู่เหยื่อ 2 รายที่เท้า แต่กรณีของปีเตอร์ กระแสไฟ กระโดดข้ามจากทรายไปที่หน้าอก Bolt Action (2009)
I don't want to ruin the night.โอเค มันต้องก้าว กระโดดข้ามไป Family Ties (2009)
You cloud-hopping pansies lost the whole damn universe.นาย พวกตุ๊ดกระโดดข้ามเมฆ สูญเสียทั้งจักรวาล Abandon All Hope (2009)
Maybe I'll just jump off.บางทีฉันน่าจะกระโดดข้ามไป The Performer (2009)
- So I go to chase after him, and then he hopped the fence and took off.- ผมได้วิ่งไล่ตามหลังมัน และัมันก็กระโดดข้ามรั้ว หนีรอดไปได้ Polly Wants a Crack at Her (2010)
Who's clearly and selfishly interfered with the timeline.คนที่เห็นเห็นแก่ตัว และกระโดดข้ามไปยุ่งกับเส้นทางของเวลา Chapter Fifteen 'Pass/Fail' (2010)
Okay,Bones.Way to jump right in there.เอาล่ะ โบนส์ กระโดดข้ามไปไกลเลยนะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I was on my way, jumping through hoops, kissing the proper behinds, attending to allhe non-chemistry that one finds oneself occupied with.ผมเดินตามทางที่ผมใฝ่ฝัน กระโดดข้ามอุปสรรค จูบหีบสมบัติที่อยู่เบื้องหลัง เงินล่อตาล่อใจ ไม่ใช่เคมี Sunset (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระโดดข้าม[v. exp.] (kradōt khām) EN: skip over   FR: sauter par dessus; franchir ; passer
กระโดดข้าม ... หน้า[v. exp.] (kradōt khām ... nā) EN: skip over ... (+ nb) pages   FR: passer ... (+ nb) pages ; sauter ... (+ nb) pages

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut to[PHRV] กระโดดข้ามไปที่, See also: ข้ามไปที่, Syn. cut ahead to, jump to
hurdle[VT] กระโดดข้ามรั้ว
jump over[PHRV] กระโดดข้าม
jump[VT] กระโดดข้าม, See also: ข้าม, ก้าวข้าม, Syn. pass over, leap
leap[VT] กระโดดข้าม (สิ่งกีดขวาง), See also: ข้าม, ผ่านข้าม, Syn. jump over
leapfrog[VT] กระโดดข้าม
leapfrog[VI] กระโดดข้าม
skip over[PHRV] กระโดดข้าม
vault over[PHRV] กระโดดข้ามโดยเอามือยัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breach(บรีช) {breached,breaching,breaches} n. การทำให้แตก,การแตกแยก,การทำลาย,การฝ่าฝืน,การไม่ปฏิบัติตาม,บาดแผล vt. ทำให้แตกออก,ฝ่าฝืน (กฎหมาย,สัญญา) vt. กระโดดข้ามผิวน้ำ
chinese checkersเกมหมากรุกกระโดดข้ามหมากชนิดหนึ่ง
control statementข้อความสั่งควบคุมในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้น โดยปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งไปทีละคำสั่ง โดยเรียงไปตามลำดับก่อนหลัง แต่เราอาจใช้ข้อความสั่งให้ควบคุมการทำงานได้เช่น กระโดดข้าม, วนกลับไปทำบางคำสั่งใหม่หรือวนหลาย ๆ รอบหรือหยุดทำถ้า ... ข้อความสั่งเหล่านี้มีอยู่หลายคำสั่ง ขึ้นอยู่กับภาษาเป็นต้นว่า GOTO, DO,IF ในภาษาฟอร์แทรน หรือ FOR.....NEXT ในภาษาเบสิก
fencern. ผู้ล้อมรั้ว,ผู้ฟันดาบ,นักดาบ,ม้าที่ได้รับการฝึกฝนกระโดดข้ามรั้ว,นักวิ่งกระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง,ผู้มีอาชีพซ่อมแซมและสร้างรั้ว
high cockaloumการเล่นกระโดดข้ามหลังของเด็ก,ผู้ที่ถือว่าตนยิ่งใหญ่,คนสำคัญ
hop(ฮอพ) {hopped,hopping,hops} vi. กระโดด,รีบเดินทางในระยะสั้น. vt. กระโดดข้าม,ขึ้นรถ,ขึ้นเครื่องบิน n. การกระโดด,การกระโดดขาเดียว,การขึ้นเครื่องบิน,การเดินทางในระยะสั้น,การเต้นรำ,งานเต้นรำ,การกระดอนของลูกบอล,ต้นฮอพ., See also: hops n. ดอกฮอพ (ใช้ปรุง
hurdle(เฮอ'เดิล) n. รั้วสำหรับแข่งกระโดดข้าม,เครื่องกีดขวาง,อุปสรรค. v. กระโดดข้ามรั้ว,กระโดดข้าม,ข้าม,เอาชนะอุปสรรค,สร้างสิ่งกีดขวาง,ล้อมรั้ว., See also: hurdler n., Syn. obstacle,
leap(ลีพ) {leapt/leaped,leaping,leaps} vi. กระโดด,เผ่น,โจน,ข้าม,จู่โจม. vt. กระโดดข้าม,ผ่านข้าม,ทำให้กระโดด. n. การกระโดด,การเผ่น,การโจน,การข้าม,ระยะที่กระโดดได้,ที่ที่กระโดดจาก,ที่ที่ กระโดดถึง,การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน,การเพิ่มขึ้น อย่างกะทันหันและแน่นอน. -Phr. (by leaps and bounds รวรดเร็วมาก) -S...spring,skip,jump
leapfrog(ลีพ'ฟรอก) n. เกมกระโดดข้ามตัวคนที่ยืนโก้งโค้ง. vt. กระโดดข้าม., See also: leapfrogger n. ดูleapfrog
overleap(โอ'เวอะลีพ) vt. กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เมินเฉย,เพิกเฉย,กระโดดไกลกว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
overleap(vt) กระโดดข้าม,ทำเลยเถิด,เพิกเฉย
skip(vt) หนี,กระโดดข้าม,เผ่นหนี,หลบหนี
vault(vi) กระโดดน้ำ,กระโดดค้ำถ่อ,หกคะเมน,กระโดดข้าม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top