ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระทั่งถึง

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระทั่งถึง-, *กระทั่งถึง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're rock solid until dinner tomorrow night.เรายืนกระต่ายขาเดียว จนกระทั่งถึงมื้อเย็นคืนวันพรุ่งนี้ Stand by Me (1986)
I'll go with him as far as the park.ฉันจะไปเป็นเพื่อนเขา จนกระทั่งถึงสวน Wuthering Heights (1992)
When I think about it overtheyearstherewere less and less moments...ตอนฉันคิดถึงมัน... ... เป็นปีๆ จนกระทั่งถึงตอนนี้... The Story of Us (1999)
I thought we were going to be the ones to go the distance.ฉันคิดว่า เราจะเป็นหนึ่งเดียว จนกระทั่งถึงวันสุดท้าย The Story of Us (1999)
Until you reach the boiler room, where they stoke the firesจนกระทั่งถึงห้องต้มน้ำ ที่พวกเขาเติมไฟ Spirited Away (2001)
Beginning with Tudor England we began to see a phenomenon emerge and that is the enclosure of the great commons by Parliamentary Acts in England and then in Europe.จนกระทั่งถึงยุคทิวดอร์ในอังกฤษ เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือการล้อมเขตที่ดินสาธารณะ The Corporation (2003)
I want to keep this a secret until the day itself.ผมจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจนกระทั่งถึงวันนั้น Operation Proposal (2007)
two... until today...พร้อมนะ! หนึ่ง, สอง... ตั้งแต่ผมได้พบกับเรย์ครั้งแรกตอนเรียนอยู่ชั้นประถม จนกระทั่งถึงวันนี้... We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Staff didn't even realize they were missing till bed checkเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าพวกเขาหายไป จนกระทั่งถึงเวลาตรวจเช็คเตียง Art Imitates Life (2008)
'Until then, you must keep your talents hidden.จนกระทั่งถึงตอนนั้น/Nคุณต้องซ่อนพรสวรรค์ของคุณเอาไว้ The Moment of Truth (2008)
If Tom had learned anything, it was that you can't ascribe great cosmic significance... to a simple earthly event.ถ้าหากทอม ได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง มันก็คงจะเป็น การที่เราไม่สามารถหาเหตุผลให้กับ หลายๆสิ่งในจักรวาลนี้ได้ ไปจนกระทั่งถึง เรื่องเล็กๆบนโลกของเราเอง 500 Days of Summer (2009)
"'loving me, until the end."'รักฉัน, แม้ตราบจนกระทั่งถึงจุดจบ Dead Like Me: Life After Death (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
in the meantime(phrase) ในขณะเวลาเดียวกัน, ในช่วงนั้น, จนกระทั่งถึงเวลาที่คอย, S. meanwhile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
to(ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top