ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระดูกต้นแขน

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดูกต้นแขน-, *กระดูกต้นแขน*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humerusกระดูกต้นแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humeral fracturesกระดูกต้นแขนหัก [TU Subject Heading]
Humerusกระดูกต้นแขน [TU Subject Heading]
Ficepital Groveกระดูกต้นแขนส่วนเป็นที่ติดของหัวกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fractures, Epicondylarกระดูกต้นแขนหักข้างปุ่มข้อ [การแพทย์]
Fractures, Grenade Throwerกระดูกต้นแขนหักจากการเหวี่ยงขว้างระเบิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
3-part proximal humerus fracture.กระดูกต้นแขน หักสามท่อน Love/Addiction (2007)
You have a secondary tumor in the long bone of your arm And possibly your lungs.เธอเป็นมะเร็งลุกลามไปที่กระดูกต้นแขนและปอด Self Made Man (2008)
Here we see a bone laceration on the victim's proximal humerus adjacent to the greater tubercle.ตรงนี้เรามองเห็น การฉีกขาดของกระดูก ตรงกระดูกหัวไหล่ของเหยื่อ มุมประชิดกับปุ่มใหญ่ ตรงกระดูกต้นแขน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Our victim's arm was severed through the body of the humerus.เหยื่อของเราถูกตัดที่กระดูกต้นแขน Bone Voyage (2009)
A 60% subluxation between the scapula and the humerus indicates that his right shoulder was dislocated.มีอัตราการเจริญเติบโต 60% ระหว่าง กระดูกสะบักและกระดูกต้นแขน ซึ่งชี้ว่าไหล่ขวาของเขาเคยได้รับบาดเจ็บ The Dwarf in the Dirt (2009)
Well, assuming you're correct that your right humerusถ้าคุณคิดถูกว่ากระดูกต้นแขนขวา The Adhesive Duck Deficiency (2009)
The victim sustained a fracture of the lateral epicondyle and the shaft of the left distal humerus.เหยื่อมีร่องรอยแตก ที่้แถบขาทางด้านข้างตัว และตรงลำ ของกระดูกต้นแขนซ้าย The Boy with the Answer (2010)
In the humerus.ในกระดูกต้นแขน Last Temptation (2011)
Based on the vertical head diameter of the humerus,ยึดตามเส้นผ่าศูนย์กลางของกระดูกต้นแขน The Patriot in Purgatory (2012)
Okay, the ends of the humerus are also abraded with no remodeling, so, he could have been dragged by his arms.ส่วนปลายของกระดูกต้นแขน เกิดการสึกกร่อนด้วย และไม่มีการฟื้นฟู, ดังนั้นเขาอาจถูกลากที่แขน The Patriot in Purgatory (2012)
That looks like a 45-degree angle on the humerus and the radius as well.นั่นดูเหมือนมุม45องศาบนกระดูกต้นแขน และองศาก็ด้วย The Method in the Madness (2012)
And I have the femur, mandible, humerus, and skull of a female child, approximately three years old.และมีกระดูกโคนขา, ขากรรไกรล่าง กระดูกต้นแขน, และกระโหลก ของเด็กผู้หญิง อายุประมาณ 3 ขวบ The Archaeologist in the Cocoon (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดูกต้นแขน[n.] (kradūk ton khaēn) EN: humerus   FR: humérus [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humerus(ฮิว'เมอรัส) n. กระดูกต้นแขน,กระดูกแขน,กระดูกปีกนกหรือไก่ -pl. humeri

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top