ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระดูกค่าง

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดูกค่าง-, *กระดูกค่าง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กระดูกค่าง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กระดูกค่าง*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดูกค่างน. ชื่อไม้ต้นชนิด Diospyros undulata Wall. ex G. Don var. cratericalyx (Craib) Bakh. ในวงศ์ Ebenaceae ขึ้นในป่าดิบ มีมากทางภาคใต้ สูงได้ถึง ๒๐ เมตร ไม่ผลัดใบ, จะเพลิง ชะเพลิง คำดีควาย ดูกค่าง ตะโกดำ พลับเขา ไหม้ หม้าย หรือ สะลาง ก็เรียก.
คำดีควายดู กระดูกค่าง.
จะเพลิงดู กระดูกค่าง.
ชะเพลิงดู กระดูกค่าง.
ดูกค่างดู กระดูกค่าง.
ตะโกดำดู กระดูกค่าง.
พลับเขาดู กระดูกค่าง.
สะลางดู กระดูกค่าง.
หม้าย ๒ดู กระดูกค่าง.
ไหม้ ๒ดู กระดูกค่าง.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top