Search result for

กระดิ่ง

(37 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดิ่ง-, *กระดิ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดิ่ง[N] bell, See also: small bell, Example: ถ้ามีเสียงกระดิ่งรถเข็นมาดังหน้าบ้านเด็กจะรีบขอสตางค์แม่ไปซื้อไอศครีม, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องทำเสียงสัญญาณทำด้วยโลหะ มีรูปคล้ายระฆัง แต่ขนาดเล็กกว่า มีตุ้มเล็กๆ อยู่ข้างใน สำหรับทำให้เกิดเสียง, โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กระดิ่งจักรยาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดิ่งน. เครื่องทำเสียงสัญญาณทำด้วยโลหะ มีรูปคล้ายระฆัง แต่ขนาดเล็กกว่า มีตุ้มเล็ก ๆ อยู่ข้างใน สำหรับทำให้เกิดเสียง, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กระดิ่งจักรยาน.
กระดิ่งทองน. ชื่อแมลงพวกด้วงชนิด Martianus dermestoides Chevrolat ในวงศ์ Tenebrionidae ลำตัวยาว ๖-๗ มิลลิเมตร กว้าง ๒-๓ มิลลิเมตร สีน้ำตาลเกือบดำตลอดทั้งลำตัว ขา และปีก กินของแห้งทั้งพืชและสัตว์โดยเฉพาะเมล็ดบัว นิยมนำมาเลี้ยงด้วยเมล็ดบัวแห้ง หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ โดยเชื่อว่าเมื่อนำมารับประทานจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ, ม่าเหมี่ยว ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Went home without ringing either her metaphorical or actual bell.กลับบ้านโดย ไม่.. แม้แต่จะกดกริ่ง ทั้งกระดิ่งสมมุติและกระดิ่งจริงๆ Emancipation (2008)
You'll like her. Would you please stop ringing that damn bell!แล้วลูกจะชอบเธอนะ หยุดสั่นกระดิ่งเฮงซวยนั่นซะทีได้มั๊ย! Inkheart (2008)
- Bugsy. Oh.มันจะตีกระดิ่งเวลาหิวหรอ? Bedtime Stories (2008)
I can't un-ring that bell.กระดิ่งที่สั่นไปแล้วอย่างนี้ย้อนคืนไม่ได้ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
What? What do you want? No.อะไร พ่อไม่ชอบขี้หน้าพวกมันใช่ไหม กดกระดิ่งหนึ่งครั้ง นั่นหมายความว่าใช่ Grilled (2009)
"Yes" is a bell, "no" is no bell.ใช่ กดกระดิ่ง ไม่ คือไม่กดกระดิ่ง Bit by a Dead Bee (2009)
I--i hear bells.นะ.หนูได้ยินเสียงกระดิ่ง Bloodline (2009)
What kind of bells?กระดิ่งแบบไหน? Bloodline (2009)
It also explains the bells she heard.และนี่ยังอธิบายถึงเรื่องกระดิ่งที่เธอได้ยินด้วย Bloodline (2009)
Cate says she remembers hearing the sound of bells,เคทจำได้ถึงเสียงของกระดิ่ง Bloodline (2009)
You dress a mannequin, you line a suit with 7 bells.คุณใส่ของสิ่งนี้ และผูกกระดิ่งไว้เจ็ดอัน Bloodline (2009)
If you can pick his pocket without a bell ringing, you're ready to work a crowd.ถ้าคุณดึงกระเป๋าออกมาโดยที่ไม่มีเสียงกระดิ่ง คุณก็ทำงานจริงๆได้แล้ว Bloodline (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดิ่ง[n.] (krading) EN: bell ; buzzer ; handbell   FR: sonnette [f] ; clochette [f]
กระดิ่งประตู[n. exp.] (krading pratū) EN: doorbell   FR: sonnerie de porte [f]
กระดิ่งไฟฟ้า [n. exp.] (krading faifā) EN: electric bell   FR: sonnerie électrique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alarm[N] กระดิ่งของนาฬิกาปลุก
bell[N] ระฆัง, See also: กระดิ่ง, กริ่งประตู, Syn. alarm
clapper[N] กระดิ่งในระฆัง, Syn. tongue of a bell, noisemaker
cowbell[N] กระดิ่งที่ผูกวัว
gong[N] ฆ้อง, See also: กระดิ่งไฟฟ้า, Syn. bell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bell(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆัง,กระดิ่ง,เสียงระฆัง vt. ทำให้บวมคล้ายระฆัง,ติดระฆัง vi. มีรูปร่างคล้ายระฆัง,ดังสนั่นหวั่นไหว,ร้องตะโกน -Conf. belle
button(บัท'เทิน) n. กระดุม,กระดุมเสื้อ,ปุ่ม,ปุ่มกระดิ่งไฟฟ้า,พนักงานบริการ,หน่อไม้,หน่ออ่อน,ช่อ,เห็ดตูม,ประสาทที่ดี,ปลายคาง vt.,vi. ใส่กระดุม,ติดกระดุม, See also: buttoner n.
handbelln. กระดิ่งมือ,ระฆังมือ
ring(ริง) {rang,rung,ringing,rings} n. วงแหวน,แหวน,ล้อ,ห่วง,วงปีของต้นไม้,ทางวงกลม,สนามวัวแข่ง,สนามมวย,สนามมวยปล้ำ,การต่อยมวย,การแข่งขัน,สังเวียน,วงการ,กลุ่ม,คณะ,ปอยผมที่ขดเป็นวง,สียงกริ่ง,เสียงกระดิ่ง,เสียงโทรศัพท์,เสียงกังวาน,การโทรศัพท์ -v. ล้อมวง,กลายเป็นวงแหวน
ringing(ริง'กิง) adj. ดังกังวาน,ก้อง,กังวาน,รุนแรง,เฉียบขาด,n. เสียงกระดิ่ง,เสียงกริ่ง,เสียงกังวาน
ting(ทิง) vt.,vi. ทำให้เกิดเสียงดังติ๊ง,เกิดเสียงดังติ๊ง. n. เสียงดังติ๊ง (เช่น กระดิ่ง)
tinkle(ทิง'เคิล) vi. เกิดเสียงติ๊ง ๆ (เช่นเสียงกระดิ่ง) ,เล่นดนตรีอย่างลวก ๆ ให้เกิดเสียงติ๊ง ๆ หรือเบา ๆ vt. ทำให้เกิดเสียงดังกล่าว. n. เสียงดังกล่าว,การทำให้เกิดเสียงดังกล่าว, Syn. ping

English-Thai: Nontri Dictionary
bell(n) ระฆัง,กังสดาล,กระดิ่ง,กระพรวน
button(n) กระดุม,ปุ่ม,กระดิ่งไฟฟ้า
ding(n) เสียงระฆัง,เสียงกระดิ่ง
handbell(n) กระดิ่ง,ระฆังมือ
ring(vi) บินวน,ส่งเสียง,สั่นกระดิ่ง,เคาะระฆัง
tinkle(n) เสียงกรุ๊งกริ๊ง,เสียงก๋องแก๋ง,การสั่น(กระดิ่ง)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
風鈴[ふうりん, fuurin] (n ) กระดิ่งลม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top