ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระดาษชำระ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระดาษชำระ-, *กระดาษชำระ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระดาษชำระ[N] toilet paper, See also: toilet tissue, toilet roll, bathroom tissue, Example: ห้องน้ำที่ดีควรมีกระดาษชำระอยู่เป็นประจำ, Count unit: แผ่น, ม้วน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระดาษชำระน. กระดาษม้วนเป็นต้น สำหรับใช้ในห้องส้วม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toilet paperกระดาษชำระ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It has come to my attention that the maintenance staff... is switching our toilet paper from Charmin... to generic.ดิฉันให้ความสนใจเมื่อภารโรง.. เปลี่ยนกระดาษชำระจากยี่ห้อชาร์มมิ่ง.. เป็นของไม่มียี่ห้อ Legally Blonde (2001)
Toilet paper itเพราะกระดาษชำระ นี่เชียว Sex Is Zero (2002)
More like toilet paper.มันเหมือนกับกระดาษชำระมากกว่านะ Love So Divine (2004)
I've got my own damned tissues!กระดาษชำระฉันก็มี Swing Girls (2004)
Like, give your people toilet paper."ให้คนของคุณ ใช้กระดาษชำระบ้างนะ" Just Like Heaven (2005)
This is the only autobiography that I will ever write and, God I'm writing it on toilet paper.มันเป็นเพียงแค่อัตตชีวประวัติ ที่ฉันอยากจะบันทึก พระเจ้า... ...ฉันกำลังเขียนมันบนกระดาษชำระV for Vendetta (2005)
But back to business. Eggs, shaving cream, toilet paper.แต่ตอนนี้กลับมาที่เรื่องของเราก่อนนะคะ ไข่, ครีมโกนหนวด, กระดาษชำระ Monster House (2006)
- I don't have any toilet paper.- ผมไม่มีกระดาษชำระ Prey (2007)
[ David ] Well, I found two black pens... an owner's manual, a tool kit... some tissues, a road map... rubber bands and cough drop wrappers.(เดวิด) ผมพบปากกาสีดำ 2 ด้าม... คู่มือการใช้ 1 เล่ม, กล่องเครื่องมือ 1 กล่อง... มีกระดาษชำระ, แผนที่เส้นทาง... Prey (2007)
I was getting him the soft toilet paper. He hates the scratchy kind.ผมกำลังหากระดาษชำระที่นุ่มให้เขา เขาไม่ชอบกระดาษที่หยาบ Giving Back (2008)
Ran out of toilet paper, you got any out here?กระดาษชำระในห้องน้ำหมด น้ามีมั๊ย? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You got that paper, right, sir?มีกระดาษชำระมั๊ยครับ? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระดาษชำระ[n. exp.] (kradāt chamra) EN: toilet paper ; bathroom tissue ; toilet roll ; toilet tissue   FR: papier hygiénique [m] ; papier-toilette [m] ; papier cul [m] (vulg.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bathroom tissue[N] กระดาษชำระในห้องน้ำ, Syn. toilet tissue
arsewipe[SL] กระดาษชำระในห้องน้ำ, Syn. asswipe
asswipe[SL] กระดาษชำระในห้องน้ำ, Syn. arsewipe
toilet paper[N] กระดาษชำระ, See also: กระดาษอนามัย, Syn. tissue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toilet papern. กระดาษชำระ,กระดาษอนามัย
toilet rolln. ม้วนกระดาษชำระ (อนามัย)

English-Thai: Nontri Dictionary
TOILET toilet paper(n) กระดาษชำระ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top