ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระชุ

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระชุ-, *กระชุ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระชุ[N] crate (made of loosely woven strips of bamboo), See also: bamboo crate, Syn. กระชุก, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะสานสำหรับใส่ของ
กระชุ[CLAS] table of weight used in the former time, See also: unit of Thai capacity, Syn. กระชุ, Thai definition: มาตราตวงโดยมี 5 สัดเป็น 1 กระชุก
กระชุ่มกระชวย[V] be hale and hearty, See also: be healthy, be lively, be full of vitality, be energetic, Syn. แข็งแรง, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Ant. เหี่ยวเฉา, Example: แม้จะอายุ 70 แล้วคุณปู่ก็ยังกระชุ่มกระชวยอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระชุน. ภาชนะสานรูปทรงกระบอก สำหรับบรรจุของเช่นนุ่นหรือถ่าน, กระชุก ก็ว่า.
กระชุก ๑ดู กระชุ.
กระชุก ๒น. ภาชนะสานรูปอย่างฟักผ่าตามยาว ใช้วางในเกวียน สำหรับใส่ข้าวเปลือกเป็นต้น, สามชุก ก็เรียก.
กระชุก ๓น. อัตราตวงของโบราณ มีพิกัดเท่ากับ ๕ สัด, และ ๔ กระชุก เป็น ๑ ตะลอง.
กระชุดู กะทุน.
กระชุ่มกระชวยว. มีอาการกระปรี้กระเปร่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Give him a little tubesteak boogie?-ทำให้เขากระชุ่มกระชวยซักหน่อย Alpha Dog (2006)
You should be gettin'that young stuff. That young stuff is the best in the world.เธอควรทำตั้งแต่ตอนยังหนุ่ม ตอนเป็นหนุ่มมันกระชุ่มกระชวยที่สุด Little Miss Sunshine (2006)
I feel alive!ฉันรุ้สึกกระชุ่มกระชวยสุดดดดดๆ Bolt (2008)
Oh, more purposeful, and certainly more climactic.มีความหวังและแน่นอน มีอะไรให้พอกระชุ่มกระชวยบ้าง The International (2009)
Get your hands off of the digital world and on to some hunky human fantasy for a change.เอามือออกจาก โลกดิจิตอลได้แล้ว และหาหนุ่มๆ สุดเจ๋ง มาทำให้กระชุ่มกระชวยบ้าง Warrior (2010)
This is a very suitable and energetic songs for tonight.นี่เป็นเสียงเพลงที่กระชุ่มกระชวยเหมาะสำหรับคืนนี้นะคะ Dae Mul (2010)
At the end of the week, my brokerage account contained over two million dollars.กระชุ่มกระชวย พอหมดอาทิตย์. . Limitless (2011)
You're gonna need some fortifications!นายต้องกระชุ่มกระชวยกว่านี้ Wild Bill (2011)
Keeps me young.มันทำให้ฉันกระชุ่มกระชวย Once Upon a Time... (2011)
♪ And baby, satisfy meทูนหัว โปรดทำให้ชั้นกระชุ่มกระช่วย The Spanish Teacher (2012)
♪ Satisfy me, babyโปรดทำให้ชั้นกระชุ่มกระช่วย ทูนหัว The Spanish Teacher (2012)
♪ No hablas mas y abre tu corazon y satisfaceme ♪หยุดพูด และเปิดหัวใจของเธอซะ ทูนหัว โปรดทำให้ชั้นกระชุ่มกระช่วย The Spanish Teacher (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระชุ[n.] (krachu) EN: large bamboo basket ; bamboo crate   FR: manne (en bambou) [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blossom out[PHRV] ร่าเริง, See also: กระชุ่มกระชวย
fresh[ADJ] สดชื่น, See also: กระชุ่มกระชวย, มีชีวิตชีวา, Syn. energetic, spry, vigorous
hale and hearty[ADJ] กระชุ่มกระชวย, See also: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, Syn. lusty, robust, Ant. ill, sickly
hale[ADJ] กระชุ่มกระชวย, See also: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, Syn. healthy, robust, Ant. ill, sickly
peppy[ADJ] กระชุ่มกระชวย, See also: ฮึกเหิม, มีชีวิตชีวา, Syn. active, lively
reactivate[VI] กระชุ่มกระชวย, See also: มีชีวิตชีวา, Syn. revive, strengthen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crate(เครท) {crated,crating,crates} n. ลังไม้ที่ตีกระดานห่าง ๆ ,กระชุรถยนต์หรือเครื่องบินที่เก่ามาก. vt. บรรจุในลังไม้, Syn. framework,pack
flush(ฟลัช) {flushed,flushing,flushes} n. อาการหน้าแดง,การ (อารมณ์) ไหลทะลัก,กำลังวังชา,ความกระชุ่มกระชวย,การออกหน่อ,การแตกหน่อ,ไพ่ชุดเดียว,ไพ่ชุดเดียว 5 ใบ v. หน้าแดงขึ้น,ทำให้หน้าแดงขึ้น,ท่วม,ล้างด้วยน้ำที่ไหลพุ่ง,ทำให้ตื่นเต้น,แดงขึ้น,ไหลพุ่ง,ไหลทะลัก. vt. ทำ

English-Thai: Nontri Dictionary
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
crate(n) กระชุ,ลังไม้,หีบใส่ของ
creel(n) กระชุ,กระชัง
greenness(n) ความเขียว,ความสด,ความดิบ,ความใหม่,ความแข็งแรง,ความกระชุ่มกระชวย้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top