ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กระจกสี

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กระจกสี-, *กระจกสี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get a load of that stained-glass window.ของหน้าต่างกระจกสีที่ Pinocchio (1940)
I'm gonna put stained-glass windows here--ฉันจะทำหน้าต่างกระจกสีตรงนี้ Four Brothers (2005)
- Explorer with tinted windows.-ตรวจดูพวกกระจกสีอ่อน Extreme Aggressor (2005)
The stained glass needs to be cleaned every month.กระจกสีต้องทำความสะอาดทุกเดือน The Lazarus Project (2008)
Well, add that to the unique patterns of her wounds and the glass in her cuts, maybe this guy worked with stained glass.ยิ่งเพิ่มรูปแบบที่ไม่ซ้ำกัน บนแผลของเธอ และเศษแก้วในบาดแผล บางทีคนร้ายทำงาน กับกระจกสีOut of the Light (2011)
Talbot had stained glass in his front door.ทัลบอทก็มีกระจกสีที่ประตูหน้า. Out of the Light (2011)
Garcia, anybody on the list work with stained glass?การ์เซีย,มีคนในลิสต์ทำงานเกี่ยวกับกระจกสีมั๊ย? Out of the Light (2011)
These are real Tiffany fixtures.กระจกสีแบบทิฟฟานี่ Pilot (2011)
I found a sliver of glass outside.ฉันเจอกระจกสีเงินด้านนอก Lonelyhearts (2011)
The vehicle he drives is a dark minivan or cargo van, probably with tinted windows, soundproofing, and retrofitted with restraints to hide his victims inside.รถที่เขาขับคือมินิแวนสีดำ ไม่ก็รถคาณ์โก้แวน อาจจะมีกระจกสี กันเสียง และแต่งรถใหม่ไว้สำหรับ ขังเหยื่อไว้ข้างใน Through the Looking Glass (2012)
I would do it in all black and gold, and I would do this bar like a big warm golden mirror.ฉันแต่งสีดำกับทอง แต่งบาร์ด้วยกระจกสีทอง อบอุ่น American Hustle (2013)
There's St. Cecilia's Church, uh, with it, mm, 15th century stained-glass windows.มีเซนต์เป็น เซซิเลียโบสถ เอ่อกับมัน มม. ศตวรรษที่ 15 หน้าต่างกระจกสีThe Family (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top