Search result for

กรวด

(51 entries)
(0.1201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรวด-, *กรวด*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรวด    [N] pebble, See also: grit, gravel, stone, coarse sand, Syn. ก้อนกรวด, Example: พวกคนงานกำลังโรยกรวดบนถนน, Count unit: เม็ด, ก้อน, Thai definition: ก้อนหินเล็กๆ เขื่องกว่าเม็ดทราย
กรวด    [V] pour, See also: pour ceremonial water, Syn. ริน, กรวดน้ำ, Example: แม่อยากจะทำบุญกรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้กับผู้ตาย, Thai definition: หลั่งน้ำ
กรวดน้ำ    [V] pour water, See also: pour ceremonial water, Example: หลังจากคุณย่าใส่บาตรแล้ว ท่านก็กรวดน้ำ, Thai definition: แผ่ส่วนบุญด้วยวิธีหลั่งน้ำ
กรวดทราย    [N] gravel, See also: pebble, grit, coarse sand, Syn. ก้อนกรวด, Example: กรวดทรายมีลักษณะที่หยาบมาก, Count unit: เม็ด, ก้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรวด(กฺรวด) น. ก้อนหินเล็ก ๆ เขื่องกว่าเม็ดทราย.
กรวด(กฺรวด) น. ชื่อดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง ใช้ไม้อ้อบรรจุดินดำ มีหางยาว เมื่อจุดชนวนแล้วเหวี่ยงให้พุ่งขึ้นสูง, จรวด ก็เรียก.
กรวด(กฺรวด) ว. สูงชัน เช่น หลังคากรวด, คู่กับ หลังคาดาด, ในคำประพันธ์ใช้ว่า จรวด หรือ ตรวด ก็มี เช่น เฒ่าก็วิ่งตรวดตรงขึ้นต้นไม้ (ม. ร่ายยาว ชูชก).
กรวด(กฺรวด) ก. หลั่งนํ้า เช่น นํ้าพระเต้าสิโตทกธารามารดริน กรวดลงในมืออินทพฤฒาจารย์ (ม. กาพย์ สักบรรพ).
กรวดน้ำก. แผ่ส่วนบุญด้วยวิธีหลั่งนํ้า.
กรวดน้ำคว่ำกะลา, กรวดน้ำคว่ำขันก. ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pebbleกรวดกลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facet pebbleกรวดผิวหน้าราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cinder; volcanic cinderกรวดภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
volcanic cinder; cinder; volcanic gravelกรวดภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
volcanic gravel; cinder; volcanic cinderกรวดภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
granuleกรวดเล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
agglomerate; volcanic brecciaกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
volcanic breccia; agglomerateกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cobbleกรวดใหญ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gravel กรวด
ก้อนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน 3 มิลลิเมตร [สิ่งแวดล้อม]
gravelgravel, กรวด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
pebblepebble, กรวดกลาง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรวด[n.] (krūat) EN: pebble ; gravel ; grit   FR: caillou [m] ; gravier [m]
กรวด[v.] (krūat) EN: pour   
กรวดน้ำ[v. exp.] (krūat nām) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed   
กรวดในรองเท้า[n. exp.] (krūat nai røngthāo) EN: impediment to working smoothly ; inefficiencies   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gravel    [N] ก้อนกรวด, See also: กรวด, Syn. pebble, rocks
grit    [N] กรวด, See also: กรวดทราย, ก้อนกรวด, Syn. gravel, sand
pebble    [N] กรวด, See also: ก้อนกรวด, ก้อนหิน, Syn. stone, flint
shingle    [N] กรวดตามชายหาดหรือฝั่งแม่น้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ballast(แบล'เลิสทฺ) {ballasted,ballasting,ballasts} n. การถ่วงท้องเรือด้วยของหนัก ๆ ,หินโรยทางรถไฟ,เศษหิน,กรวดที่โรยทาง,อุปกรณ์ถ่วงกระแสไฟฟ้า (แบลลัสท์) vt. ทำให้มั่นคง,ใส่ ballast, See also: ballaster n. ดูballast
cobble {cobbledv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobblestonen. หินกลม เล็ก ๆ ตามธรรมชาติ,กรวดขนาดปานกลาง
cobbles} n.v. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobblingv. (โรย) ก้อนหินกลมที่ใช้ปูโรยถนน,ก้อนถ่านหิน,หินกรวด,ซ่อมรองเท้า,ปะรองเท้า,ทำอย่างหยาบ ๆ
cobbly(คอบ'บลี) adj. ปูด้วยหินกลม,ปูด้วยกรวดขนาดกลาง
conglomerate(คันกลอม'เมอเรท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) เป็นกลุ่ม,ก้อนกรวด,กลุ่มบริษัทที่เป็นเครือ vi. รวมกัน,จับกันเป็นก้อน., See also: conglomeratic adj. ดูconglomerate conglomeritic adj. ดูconglomerate, Syn. massed
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด,หินเล็ก ๆ ,ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด,ทำให้ฉงน,ทำให้ระคายเคือง,ยั่วโมโห,กระตุ้น,เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี,เสียงแหบ, See also: gravelish adj.
gravel walkถนนโรยกรวด
gravelly(แกรฟ'วะลี) adj. คล้ายก้อนกรวด, (เสียง) แหบ

English-Thai: Nontri Dictionary
cobblestone(n) ก้อนกรวด
gravel(n) กรวดทราย,ลูกรัง,ก้อนนิ่ว
gravel(vt) ราดด้วยกรวดทราย,โรยกรวด,ปูลูกรัง
grit(n) ทรายกรวด,กองทรายละเอียด,หินกรวด,ความกล้าหาญ,ความบึกบึน
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น
macadam(n) ถนนโรยกรวด
macadamize(vt) ทำถนนโรยกรวด
pebble(n) ก้อนกรวด,ก้อนหิน,พลอย
pebbly(adj) มีก้อนกรวดมาก,มีก้อนหินมาก
ROCK rock candy(n) น้ำตาลกรวด

German-Thai: Longdo Dictionary
das Korn(n) |das, pl. Körner| เมล็ดธัญพืช หรือ ก้อนกรวดทราย

Are you satisfied with the result?

Go to Top