ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรรโชก

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรรโชก-, *กรรโชก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรโชก[V] extort, See also: blackmail, threaten, Syn. กันโชก, ข่มขู่, Example: คนร้ายขู่กรรโชกทรัพย์เธอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรโชก(กัน-) ก. ขู่เอาด้วยกิริยาหรือวาจาให้กลัว เช่น ผู้ใดกรานกรรโชกราษฎรแลตรัสถามตนฯ อำพรางพระเจ้าอยู่หัว มิได้กราบทูลตามสัจตามจริงก็ดี (สามดวง), โบราณเขียนเป็น กันโชก หรือ กำโชก ก็มี. (แผลงมาจาก กระโชก).
กรรโชก(กัน-) น. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's extortion!ที่กรรโชกShowtime (2002)
I, I, I... this morning, Warrick Tennyson agreed to testify in this big federal racketeering case.เมื่อเช้านี้ วอร์ริค เทนนิซัน ยอมเป็นพยานคนสำคัญให้กับรัฐบาลกลาง คดีขู่กรรโชกทรัพย์ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
He's in some hospital, nobody knows where, and the D. A's been deposing him on that racketeering case, and they're afraid that they're going to lose him before they get what they need.เขารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ไม่มีใครรู้ว่าที่ไหน และทางสำนักงานอัยการคุ้มกันเขาอย่างแน่นหนา คดีกรรโชกทรัพย์ และพวกเขากลัว่าเขาจะเสียชีวิต Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Whether they blackmailed the papacy..เพราะอัศวินขู่กรรโชกวาติกัน The Da Vinci Code (2006)
He started attacking all of the pets at the clinic.มันเริ่มขู่กรรโชกสัตว์ทุกตัวในคลินิก [Rec] (2007)
He began to steal and extort.เขาเริ่มที่จะขโมยและกรรโชก Balls of Fury (2007)
Then the wind went whoosh And thunder cracked# แล้วลมก็เกิดกรรโชก ฟ้าก็ผ่าลงมา High School Musical 2 (2007)
Like extortion and kidnapping.เช่น การลักพาตัว และการขู่กรรโชก The Magnificent Archibalds (2008)
I thought you were way past being a bagman, Jerry.ผมคิดว่าคุณเลิกเป็นคนกรรโชกทรัพย์ ซะแล้วอีก เจอร์รี่ The Bank Job (2008)
Seven hundred twelve counts of extortion.กรรโชกทรัพย์ 712 กระทง The Dark Knight (2008)
Winds are wild.- ลมกรรโชกแรง.. The Breath (2009)
Winds are wild.- ลมกรรโชกแรง.. The Breath (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer   FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
กรรโชกทรัพย์[v. exp.] (kanchōk sap) EN: obtain property by extorsion/blackmail   

English-Thai: Longdo Dictionary
mugger(n) นักจี้ปล้น, นักขู่กรรโชกทรัพย์ เช่น A mugger armed with a knife had to flee empty handed after his intended victim fought.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extort(อิคซฺทอร์ทฺ') vt. ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ., See also: extorter n. extortive adj.
extortion(อิคซฺทอร์'เชิน) n. การขู่เข็ญ,การบีบบังคับ,การกรรโชก,การเคี่ยวเข็ญ., See also: extortionary adj., Syn. blackmail
extract(อิคซฺแทรค'ทฺ) vt. ถอน,ดึง,สกัด,บีบ,คั้น,เอาออก,ได้มาจาก,อนุมาน,ขู่เข็ญ,กรรโชก,คัดลอก,หาค่าราก (root) . n. สิ่งที่ดึงออก,สิ่งที่สกัดออก,สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก., See also: extractability,extractibility n. extractable,extractible adj. คำที่มีควา
shaver(เช'เวอะ) n. ผู้โกน,เครื่องโกน,มีดโกน,มีดโกนไฟฟ้า,มีดไสกบ,เครื่องไสกบ,เด็กผู้ชาย,อ้ายหนุ่ม,ผู้ตัดราคา,ผู้กรรโชก, Syn. electric razor

English-Thai: Nontri Dictionary
blast(n) เสียงระเบิด,การระเบิด,ลมกรรโชก,เสียงอึกทึก
coerce(vt) บีบบังคับ,ขู่เข็ญ,ขู่กรรโชก
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ
coercive(adj) ซึ่งขู่เข็ญ,ซึ่งขู่กรรโชก,ซึ่งบีบบังคับ
extort(vt) บีบคั้น,รีดไถ,ขู่เข็ญ,บีบบังคับ,ขู่กรรโชก,เคี่ยวเข็ญ
extortion(n) การบีบคั้น,การขู่เข็ญ,การรีดไถ,การขู่กรรโชก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top