ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรรมสิทธิ์รวม

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรรมสิทธิ์รวม-, *กรรมสิทธิ์รวม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมสิทธิ์รวม[N] mutual right of ownership, Example: เธอและเขาได้รับกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินผืนนี้, Thai definition: กรรมสิทธิ์ของบุคคลหลายคนร่วมกันในทรัพย์สินอันใดอันหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรมสิทธิ์รวมน. กรรมสิทธิ์ของบุคคลหลายคนที่มีอยู่เหนือทรัพย์สินร่วมกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
co-ownershipกรรมสิทธิ์รวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Collective ownershipกรรมสิทธิ์รวม [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมสิทธิ์รวม[n. exp.] (kammasit rūam) EN: co-ownership ; joint ownership ; common property ; joint property   
กรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน[n. exp.] (kammasit rūam nai thīdin) EN: co-ownership of land   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top