ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรมสรรพสามิต

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรมสรรพสามิต-, *กรมสรรพสามิต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรมสรรพสามิต[N] Excise Department, Example: ีการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรมี อัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 29.3 และ 21.3 ตาม ลำดับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will be registered as a confidential informant for the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.นายจะได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับจากทางการ จากกรมสรรพสามิต ปราบปราม สุรา บุหรี่และอาวุธปืน Service (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมสรรพสามิต[org.] (Krom Sapphasāmit = Krom Sanphasāmit) EN: Excise Department   

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

กรมสรรพสามิต

 


  

  กรมสรรพสามิต
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top