Search result for

กรด

(95 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรด-, *กรด*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
leucinesกรดอะมิโนลิวซีน เป็นกรดอะนิโนชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรด[N] acid, Ant. ด่าง, Example: กรดเป็นสารอันตรายที่กัดกร่อนโลหะได้, Thai definition: สารอย่างหนึ่ง มีรสเปรี้ยว โดยปกติกัดหรือทำให้สิ่งอื่นแปรไป
กรดมะนาว[N] citric acid, Syn. กรดน้ำมะนาว, Example: ผงซักฟอกยี่ห้อหนึ่งโฆษณาว่าผสมกรดมะนาวเพื่อเพิ่มพลังซักเสื้อขาว
กรดไขมัน[N] fatty acid, Example: ไลเปสจากลำไส้เมื่อย่อยแล้วจะได้กลีเซอรอล (glycerol) และกรดไขมัน (fatty acid)
กรดน้ำส้ม[N] acetic acid, Example: การกลั่นไม้นี้อาจแยกสารพวกครีโอโซตออกมาแล้วแยกออกเป็นกรดน้ำส้มเมทิลแอลกอฮอล์
กรดอะมิโน[N] amino acid, Example: ทั้งเฟนนิลอลานิน และกรดแอสพาร์ติคเป็นกรดอะมิโนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติทั้งในอาหารจากพืชและสัตว์
กรดกำมะถัน[N] sulfuric acid, Example: มลพิษทางอากาศอาจทำให้เด็กเกิดมาพิการได้เพราะก๊าซซึ่งมีกรดกำมะถัน และก๊าซอันตรายหลายชนิดในอากาศมีส่วนทำให้ทารกในครรภ์ผิดปกติได้
กรดฟอสฟอริก[N] phosphoric acid, Example: กรดฟอสฟอริกมีกลิ่นเหม็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรด(กฺรด) น. สารอย่างหนึ่ง มีรสเปรี้ยว โดยปรกติกัดหรือทำให้สิ่งอื่นแปรไป
กรดมีความหมายหลายอย่าง สุดแล้วแต่ทฤษฎีที่ใช้เป็นหลักกำหนด คือ เป็นสารเคมีที่ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน และเมื่อสารนี้ละลายนํ้าเป็นสารละลายแล้ว ไฮโดรเจนที่มีอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนต้องแปรสภาพออกมาเป็นไฮโดรเจนไอออน (H+) สารละลายที่ได้มีรสเปรี้ยวเปลี่ยนสีลิตมัสสีนํ้าเงินเป็นสีแดงได้
กรดสารเคมีที่มีสมบัติจ่ายโปรตอนให้แก่สารอื่นได้
กรดสารเคมีที่มีสมบัติรับอิเล็กตรอนคู่หนึ่งมาจากสารอื่นได้.
กรด(กฺรด) ว. คมมีลักษณะที่กัดกร่อนหรือตัดสิ่งของได้ เช่น นํ้ากรด = นํ้าที่คม ลมกรด = ลมที่คม.
กรด(กฺรด) น. ชื่อไม้เถาชนิด Combretum tetralophum C. B. Clarke ในวงศ์ Combretaceae มักขึ้นในที่นํ้าท่วม เช่น ตามฝั่งนํ้าลำคลอง ใบโดยมากออกรอบข้อ ๒ หรือ ๓ ใบ ใบอ่อนสีม่วงดำ เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเขียว ผลมีสันแข็งเป็น ๔ ครีบ, เถาวัลย์กรด ก็เรียก
กรดอีกชนิดหนึ่ง คือ C. trifoliatum Vent. มีลักษณะคล้ายกันมาก แต่ผลมี ๕ ครีบ เช่น กรดกระถินอินจันพรรณไม้ (นิ. อิเหนา), สีเอยเจ้าสีสด เจ้าปลูกต้นกรดไว้ริมท่า (กล่อมเด็ก).
กรด(กฺรด) น. ภาชนะใส่นํ้าเทพมนตร์ของพราหมณ์ ลักษณะเหมือนคนโทมีฝาปิด มีพวยอย่างกานํ้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deoxyribonucleic acid (DNA)กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lithic acid; uric acidกรดยูริก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uric acid; lithic acidกรดยูริก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humic acidกรดฮิวมิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Essential fatty acidกรดไขมันจำเป็น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Unsaturated fatty acidกรดไขมันไม่อิ่มตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Salicylic acidกรดซาลิไซลิค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blood lactateกรดแล็กติกในเลือด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Abscisic acidกรดแอบไซซิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acidsกรด [TU Subject Heading]
Amino acidsกรดอะมิโน [TU Subject Heading]
Arachidonic acidกรดอะราคิโดนิค [TU Subject Heading]
Benzoic acidกรดเบนโซอิค [TU Subject Heading]
Citric acidกรดมะนาว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Daniel, my son, you have near perfect grades,แดเนียล ลูกพ่อ ลูกได้เกรดสุดยอด New Haven Can Wait (2008)
You can get it if your stomach acid's low,คุณเกิดมันได้เพราะภาวะเป็นกรดในท้องของคุณต่ำ Adverse Events (2008)
Her kidneys don't filter acid out of the blood, excess acid drives down potassium, causes kidney calcifications.ไตเธอไม่กรองกรดออกจากเลือด กรดทำให้โปแตสเซี่ยมต่ำ เพราะไตบกพร่อง Lucky Thirteen (2008)
If it's RTA, all she needs is sodium bicarbonate for the acid and surgery to remove the calcifications.ถ้าเป็น RTA เธอต้องการ โซเดียมไบคาบอเนท สำหรับกรด และผ่าตัดเอาความผิดปกติออก Lucky Thirteen (2008)
Master, all due respect, but Ventress is too powerful for any one Jedi to fight alone Let me help youอาจารย์ ด้วยความเคารพนะ แต่เวนเทรสแข็งแกร่งเกินกว่า ที่เจไดคนเดียวจะต่อกรด้วยได้ ให้ข้าไปช่วยท่านเถอะ Cloak of Darkness (2008)
Are you a speedster, too?นายเป็นพวกลมกรดด้วยเรอะ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I can arrange for shipment of some high grade gunja (weed, marihuana).ผมคงจะจัดการการขน กัญชาเกรดดีเข้ามาได้ The Bank Job (2008)
Yes, I burned it on some hot coffee.ใช่น่ะ กาแฟ ร้อนหกรด Superhero Movie (2008)
Don't be a smart aleck. Thing about that Hani, he's bright.อย่าเพิ่งหลงคารมฮานี่ เขาฉลาดเป็นกรด Body of Lies (2008)
Upgrading search for suspects to local police.** อัพเกรดค้นหาผู้ต้องสงสัย ** ตามสถานีตำรวจท้องถิ่น WarGames: The Dead Code (2008)
'Cause I have a lactose reflux, and I can't...เพราะว่าผมเป็นพวกแพ้นมกรดไหลย้อนน่ะ Burn After Reading (2008)
Yeah, but I... Or you have acid reflux? They're different things.มีอาการกรดไหลย้อนมันไม่เหมือนกันนะ Burn After Reading (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรด[n.] (krot) EN: acid   FR: acide
กรด[n.] (krot) EN: Combretum tetralophum   
กรด[adj.] (krot) EN: acid ; acidic ; acidulous   FR: acide ; acidulé
กรดกำมะถัน[n. exp.] (krot kammathan) EN: sulphuric acid = sulfuric acid (Am.)   FR: acide sulfurique [m]
กรดคาร์บอนิก[n. exp.] (krot khābønik) EN: carbonic acid ; H2CO3   FR: acide carbonique [m] ; H2CO3
กรดดินประสิว[n. exp.] (krot dinprasiū) EN: nitric acid   FR: acide nitrique [m]
กรดถ่าน[n. exp.] (krot thān) EN: carbonic acid ; H2CO3   FR: acide carbonique [m] ; H2CO3
กรดน้ำนม[n. exp.] (krot nāmnom) EN: lactic acid   FR: acide lactique [m]
กรดน้ำส้ม[n. exp.] (krot nāmsom ) EN: acetic acid   FR: acide acétique [m] ; acide éthanoïque [m]
กรดนิวคลิอิค[n. exp.] (krot niūkhliik) EN: nucleic acid   FR: acide nucléique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acetic acid[N] กรดน้ำส้ม
acid[N] กรด, See also: ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด, ของเหลวที่มีสภาพเป็นกรด
amino acid[N] กรดอะมิโน
citric acid[N] กรดซิทริก
fatty acid[N] กรดไขมัน
lactic acid[N] กรดแล็กติก, See also: ของเหลวใสที่พบได้ในกระบวนการหมักของการทำนมเปรี้ยว
nitric acid[N] กรดไนตริก (สัญลักษณ์ย่อคือ NHO3)
nitrous acid[N] กรดไนตรัส เป็นกรดดินประสิว
nucleic acid[N] กรดนิวคลีอิก, See also: สารประกอบที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
phenol[N] กรดคาร์บอลิกจากน้ำมันดิน (ยาฆ่าเชื้อและสังเคราะห์สารอินทรีย์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
achlorhydria(แอคคลอไฮ' เดรีย) n. ภาวะการไร้กรดเกลือในน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
acid(แอส' ซิด) adj.,n. กรด, เปรี้ยว, รุนแรง, ฉุนเฉียว, สิ่งที่เปรี้ยว, LSD. -acidly adv.
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid)
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt.,vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acidulate(อะซิด' คิวเลท) vt. ทำให้เป็นกรด
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม,กรดอะซิติค
acid(n) กรด
acidity(n) ความเป็นกรด
carbonate(n) เกลือของกรดคาร์บอนิก
carbonate(vt) ทำให้เป็นกรดคาร์บอนิก
carbonic(adj) เกี่ยวกับกรดคาร์บอนิก
centigrade(n) องศาเซนติเกรด
CITRIC citric acid(n) กรดมะนาว
grade(vt) จัดลำดับ,แบ่งชั้น,แบ่งชนิด,จัดเกรด,แบ่งระดับ
nitrate(n) กรดดินประสิว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
塩酸[えんさん, ensan] (n ) กรดเกลือ , See also: R. hydrochloric acid
硫酸[りゅうさん, ryuusan] (n ) กรดกำมะถัน , See also: R. sulfuric acid
尿酸[にょうさん, nyousan] (n ) กรดยูริก , See also: R. uric acid
飽和脂肪酸[ほうわしぼうさん, houwashibousan] (n ) กรดไขมันอิ่มตัว , See also: R. saturated fatty acid
不飽和脂肪酸[ふほうわしぼうさん, fuhouwashibousan] (n ) กรดไขมันไม่อิ่มตัว , See also: R. unsaturated fatty acid
硝酸[しょうさん, shousan] กรดดินประสิว , See also: R. nitric acid
硝酸[しょうさん, shousan] กรดไนตริก , See also: R. nitric acid
炭酸[たんさん, tansan] (n ) กรดคาร์บอนิก , See also: R. carbonic acid
炭酸[たんさん, tansan] (n ) กรดถ่าน , See also: R. carbonic acid
塩酸[えんさん, ensan] (n ) กรดไฮโดรคลอริก , See also: R. hydrochloric acid

German-Thai: Longdo Dictionary
Säure(n) |die, pl. Säuren| กรด , See also: A. Base,
Zitronensäure(n uniq) |die| กรดมะนาว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top