Search result for

กรงนก

(22 entries)
(0.0379 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรงนก-, *กรงนก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรงนก[N] birdcage, Example: คนขายนกยืนร้องเรียกผู้ซื้อข้างหลังของเขามีกรงนกชนิดต่างๆ มากมาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"like the caged macawเหมือนกับกรงนกแก้ว Safe and Sound (2008)
It's actually a birdhouse kit.มันเป็นชุดต่อบ้านกรงนก The Mother Lode (2009)
Anything happens to this bird, Gemma will stuff you in this cage, make you wear a beak and shit on newspaper.ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้านกตัวนี้ เจมม่าจะต้องยัดนายมาใส่กรงนกนี้แทนแน่ จับนายอ้าปากเหมือนนก ให้กินนอนขี้ใส่หนังสือพิมพ์ Widening Gyre (2010)
Mini fridge, a couple of bird cages, box full of "playboys".ตู้แช่ขนาดเล็ก กรงนกน้อยอีกหน่อย กล่องที่เต็มไปด้วย "เพลย์บอย" The Departed (2012)
♪ ♪ so, that's a bird cage, violin, golf clubs, and some junk from our basement.บทบรรยายไทยและเรียบเรียงโดย jakka มีกรงนก ไวโอลิน ไม้ตีกลอ์ฟ และขยะจากห้องใต้ดินของเรา Personal Effects (2012)
Okay, you two go after him, and-- uh, Claudia, you and Steve take half this list and get the sunglasses, bird cage, and waffle iron.คุณสองคนไปตามหาเขา คลาวเดีย คุณกับสตีฟตามหาของครึ่งส่วนนี้ มีแว่นกันแดด กรงนกและเครื่องทำวาฟเฟิล Personal Effects (2012)
At least now we know what the birdcage does.อย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่ากรงนกทำงานยังไง Personal Effects (2012)
On my count, you toss me the cage, we sprint for the neutralizer tank in the trunk.พอฉันนับเสร็จคุณโยนกรงนกมาให้ฉัน เราวิ่งไปที่ถังนิวเทรไลเซอร์ที่อยู่ท้ายรถ Personal Effects (2012)
- Ah, see, a partner might've helped you work out the not-so-secret dealio 'bout your Light Fae's detention center for broken birds.- คู่หูอาจจะ ช่วยทำภารกิจไม่ค่อยลับเรื่อง เฟสว่างที่ติดกรงนกปีกหักก็ได้ Caged Fae (2013)
As we build our birdhouses, remember, what you're making is a home, not a cage.งั้นเรามาสร้างบ้านนกละกัน จำไว้นะ ว่าบ้านนก ไม่ใช่กรงนก Welcome to Storybrooke (2013)
Point being, you have to adjust your numbers to account for real world conditions....กรงนก... เรียกว่าคอนโดนกจะดีกว่า นกก็ให้เรียกแบบนั้น Office Christmas Party (2016)
Whenever I saw an ad for The Birdcage. Are you still with Albert?เมื่อใดก็ตามที่ผมเห็นโฆษณาสำหรับกรงนก คุณยังคงอยู่กับอัลเบิร์? The Birdcage (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรงนก[n. exp.] (krong nok) EN: birdcage ; cage   FR: cage (à oiseaux) [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aviary[N] กรงนกขนาดใหญ่
birdcage[N] กรงนก, Syn. aviary
cageling[N] กรงนก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cage(เคจฺ) {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คุก,ที่คุมขัง,ที่กักขัง,โครง,โครงกระดูก,โครงเหล็กค้ำปืน vt. ใส่ในกรง
roost(รูสทฺ) n. ราวเกาะ,คานเกาะ,คานนอน,กรงนกขนาดใหญ่,กรงไก่ขนาดใหญ่,ที่พัก,สัตว์ปีกที่เกาะอยู่กันเป็นฝูง vi. เกาะบนราว,พัก,พักอาศัย,ค้างคืน vt. จัดที่พักให้,จัดที่เกาะให้, Syn. henhouse

English-Thai: Nontri Dictionary
aviary(n) กรงนกใหญ่
birdcage(n) กรงนก
roost(n) กรงนก,ที่พำนัก,คอนเกาะ,ราวเกาะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top