Search result for

กปน

(26 entries)
(0.2738 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กปน-, *กปน*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา กปน มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *กปน*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กปน.    [N] The Metropolitan Waterworks Authority, See also: MWA, Syn. การประปานครหลวง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กปณ, กปณา(กะปะนะ, กะปะนา) ว. อนาถา, ไร้ญาติ, น่าสงสาร, (กลอน) เขียนเป็น กปนา ก็มี เช่น แม้มนุษยกปนาจำนง ขอสิ่งประสงค์ประสาททาน (ม. คำหลวง มัทรี).
กปณก(กะปะนก) น. ผู้อนาถา, ผู้ไร้ญาติ, ผู้น่าสงสาร, เขียนเป็น กปนก ก็มี เช่น เถ้ากปนกแพนกพล้าว มีแม่ย้าวสาวศร หนึ่งน้นน (ม. คำหลวง ชูชก).
ข้าวแดกงาน. ข้าวเหนียวนึ่งโขลกปนงา.
แดก ๒น. เรียกปลาที่หมักใส่เกลือโขลกปนกับรำแล้วยัดใส่ไห ว่า ปลาแดก, ปลาร้า.
ปนก. ประสมกัน เช่น ข้าวเจ้าปนข้าวเหนียว, แกมกัน เช่น พูดไทยปนฝรั่ง, รวมกัน เช่น อย่าเอาผ้านุ่งกับเสื้อซักปนกัน, ถ้าเอาส่วนน้อยประสมลงในส่วนมากเพื่อให้ระคนปนเป็นอันเดียวกัน เรียกว่า เจือปน, ถ้าเป็นในลักษณะที่ปนกันทั้งเล็กและใหญ่ ทั้งดีและชั่ว เรียกว่า คละปน.
ยาดำโดยปริยายหมายความว่า แทรกปนอยู่ทั่วไป.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
photochemical smogหมอกปนควันแบบโฟโตเคมี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
puromucousมูกปนหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
smogหมอกควัน, หมอกปนควัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteofibromaเนื้องอกกระดูกปนเส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artefact; artifact๑. สิ่งแปลกปน๒. สิ่งทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artifact; artefact๑. สิ่งแปลกปน๒. สิ่งทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mucopurulentเมือกปนหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
introduced fossils; infiltrated fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
infiltrated fossils; introduced fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
Bronchitis, Mucopurulent, Chronicโรคหลอดลมอักเสบมีมูกปนหนองเรื้อรัง [การแพทย์]
Bronchitis, Mucopurulent, Recurrentโรคหลอดลมอักเสบมีมูกปนหนองเรื้อรัง [การแพทย์]
Currant Jellyสีมูกปนเลือด [การแพทย์]
zinc blendeซิงค์เบลนด์, แร่ชนิดหนึ่ง เป็นผลึกของสารประกอบสังกะสีซัลไฟด์  สูตรเคมีคือ ZnS แร่ชนิดนี้มักมีแร่เหล็กปนอยู่ด้วยประมาณ 20% มีสีเหลือง น้ำตาลปนแดงหรือดำ มีความวาวคล้ายเพชร ความแข็ง 3.5-4 ใช้นำมาถลุงเอาโลหะสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mucohemorrhagic Exudateมูกปนเลือด [การแพทย์]
Mucopurulentมูกหนอง, มูกปนหนอง, ลักษณะเป็นมูกหนอง, ลักษณะเป็นมูกปนหนอง, เสมหะมีลักษณะเป็นหนอง [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wittily    [ADV] โดยใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา (มักปนตลก)
wittiness    [N] การใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญา (มักปนตลก), Ant. stupidity

Are you satisfied with the result?

Go to Top