ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

඿ൠൠลจൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ ඿ൠൠൠൠൠൠൠ

   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -඿ൠൠลจൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ ඿ൠൠൠൠൠൠൠ-, *඿ൠൠลจൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ ඿ൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ඿ൠൠลจൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ ඿ൠൠൠൠൠൠൠ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: 3 กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary
W3Cสมาคม World Wide Web ย่อมาจาก The World Wide Web Consortium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ay 3(เอ) ครับ, ใช่
light 3(ไลทฺ) {lighted,lighting,lights} vi. ลง,ลงจากรถ,ลงจากม้า,ลงมาเกาะ,ลงเดิน,ปรากฎขึ้นอย่างบังเอิญ. -Phr. (light into โจมตีกล่าวโจมตี) -Phr. (light out จากไปอย่างรวดเร็ว)
lotus 1-2-3เป็นชื่อโปรแกรมตารางจัดการที่โด่งดังมากโปรแกรมหนึ่ง นิยมใช้กันมากบนเครื่องพีซี ใช้ได้ทั้งกับระบบดอสและวินโดว์ บริษัทผู้ผลิตชื่อ Lotus Development Corporation
nrtrx13ผู้เพัฒนาโปรแกรม drug data for pharmacist xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vitamin d3n. วิตามิน D ที่มีตามธรรมชาติพบในน้ำมันตับปลา มันมีโครงสร้างโมเลกุลแตกต่างจากvitamin-D2เล็กน้อย., Syn. cholecalciferol
warrant officer 3rd classn. พันจ่าตรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
3-D filmsภาพยนตร์ 3 มิติ [TU Subject Heading]
3D studio3ดี สตูดิโอ [TU Subject Heading]
3ds max (Computer file)3ดีเอส แมกซ์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
300ce[ฑริฮันไดรซฺ] (adv ) คําย่อของ three hundrice
30ce[เธอ'ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ thirtice
30ce[ธเรน'ไทซฺ] (adv ) คําย่อของ threntice
31ma[เธอทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ thirty forma
31ma[เธร็นทิฟอมะ] (adj ) คําย่อของ threnty forma
32nd[เธอดิเซเคินดฺ] (adj ) คําย่อของ thirty second
32nd[เธอดิเซเคินดฺ] (adj ) คําย่อของ thirty second
32nd[ธเร็นทิเซเคินดฺ] (adj ) คําย่อของ threnty second
33rd[เธอดิเธอด] (adj ) คําย่อของ thirty third
33rd[เธร็นดิเธอด] คําย่อของ threnty third

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One in 30 years.คนเดียวตลอด 30 ปี Ready (2017)
It's pretty shameful, since I'm already 30.น่าอายไหมล่ะ อายุตั้ง 30 แล้ว Ready (2017)
RYUICHI MORIGUCHI - REVIEW 3.0(วิจารณ์ 3.0 โดยโมริงุจิ ริวอิจิ) Ready (2017)
RYUICHI MORIGUCHI'S CRITIQUE 3.0(วิจารณ์ 3.0 โดยโมริงุจิ ริวอิจิ) Disbanded (2017)
The first printing was 3,000 copies, but after winning this prize, another 200,000 were immediately ordered.ยอดพิมพ์ครั้งแรกแค่สามพันเล่ม แต่หลังจากได้รางวัล ผมจะสั่งพิมพ์อีกสองแสนเล่มทันที Appeal (2017)
The murderer was in debt for over 30 million yen.คนร้ายมีหนี้สินอยู่กว่า 30 ล้านเยน Reason (2017)
Considering his name value, and data like sales and pre-sales, 3,000 is plenty for first printing.ดูจากชื่อเสียง ข้อมูลยอดขาย และยอดสั่งซื้อล่วงหน้า พิมพ์ครั้งแรกสามพันเล่ม ถือว่ามากแล้วนะ Appeal (2017)
Minami Shirakawa, age 30.ชิราคาวะ มินามิ อายุ 30 ปี The Mysterious Million Yen Women (2017)
Novel, you're only 31, right?นี่เจ้านิยาย นายอายุแค่ 31 เองไม่ใช่เหรอ The Mysterious Million Yen Women (2017)
And then eventually, you'd be, like, 35, and you're like, "What happened?"สุดท้าย เราก็จะอายุ 35 แล้วนั่งคิดว่า "เกิดอะไรขึ้น" CounterPunch (2017)
It's been five years since then... so you must be 31.ตั้งแต่ตอนนั้น ห้าปีแล้วสินะ งั้นเธอก็ 31 แล้วสิ Values (2017)
And to train 30, 40 kids, it's hard.แล้วการฝึกให้เด็ก 30 ถึง 40 คน มันไม่ง่าย CounterPunch (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
3Today, the temperature rose as high as 30 degrees Celsius.
3My temperature is 38 degrees.
3This class is composed of 35 pupils.
3The Dow plunged 35 points and then bottomed out.
3The average of 3, 4 and 5 is 4.
3Together, the developers may: Amend this constitution, provided they agree with a 3:1 majority.
3The sum came to 3,000 yen.
3Please wait until 3:00, she will be back.
3We charge a commission of 3%.
3The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.
3Our team beat the Lions 3 to 0.
3This desk cost me no less than 30000 yen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีสาม[N] three o'clock in the morning, See also: 3 a.m., Syn. สามนาฬิกา, Example: คนผิวดำทางใต้ของตัวเมืองชิคาโกมั่วสุมสูบกัญชาจนถึงตีสามจึงจะกลับบ้านซุกหัวนอน, Notes: (ปาก)
ไตรทศ[N] 33 Gods in the second tier of heaven above the earth, Syn. ตรีทศ, Thai definition: เทวดา 33 องค์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ไม่แยกว่าใครเป็นใคร หมายถึงพระอินทร์และบริวารพระอินทร์อีก 32 องค์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์บัส A380[TM] (Aēbas A380) EN: Airbus A380   FR: Airbus A380 [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
ช่องสาม[n. exp.] (Chøng Sām) EN: Channel 3   FR: Chaîne 3 [f]
ด้วยความสูง 30000 ฟุต[xp] (dūay khwāmsūng sām meūn fut) EN: at an altitude of 30,000 feet   FR: à une altitude de 30.000 pieds
เอ็มพีสาม[X] (Em.Phī. sām) EN: MP3   FR: MP3
ฟุต[n.] (fut) EN: foot (measurement – 12 inches)   FR: pied (30,48 cm) [m]
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (๒๔๗๕)[n. prop.] (Kān Patiwat Sayām phø.sø. søng phan sī røi jetsip-hā) EN: Siamese Revolution of 1932 ; Siamese Coup d'état of 1932 ; 1932 Revolution in Siam   FR: coup d'État de 1932 [m]
ก๊าชโอโซน[n. exp.] (kāt ōsōn) EN: ozone ; O3   FR: ozone [m] ; O3
การ์ตูน 3มิติ[n. exp.] (kātūn sām miti) FR: film d'animation en 3D [m]
กลุ่มประเทศจี 3 = กลุ่มประเทศ G 3[org.] (Klum Prathēt Jī Sām) EN: G3   FR: G3 [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
3D    TH R IY1 D IY2
3-D    TH R IY1 D IY2

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, / ] 30 catties; great; your (honorific), #21,172 [Add to Longdo]
[yín, ㄧㄣˊ, ] 3rd earthly branch: 3-5 a.m., 1st solar month (4th February-5th March), year of the Tiger, #37,694 [Add to Longdo]
[bū, ㄅㄨ, ] 3-5 p.m., #63,335 [Add to Longdo]
三十五亿[sān shí wǔ yì, ㄙㄢ ㄕˊ ˇ ㄧˋ, 亿 / ] 3.5 billion [Add to Longdo]
三百亿[sān bǎi yì, ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 30 billion [Add to Longdo]
三万[sān wàn, ㄙㄢ ㄨㄢˋ, / ] 30 thousand [Add to Longdo]
三万七千[sān wàn qī qiān, ㄙㄢ ㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄑㄧㄢ, / ] 37 thousand [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dreipolig {adj}3 pin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3D映画[さんディーえいが, san dei-eiga] (n) 3D movie [Add to Longdo]
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
キロ[きろ, kiro] kilo-, kilogram, kilometre, 10**3, k [Add to Longdo]
ミリ[みり, miri] milli-, 10**-3, m [Add to Longdo]
第3種動作LLC[だい3しゅどうさLLC, dai 3 shudousa LLC] logical link control type 3, LLC type 3 (abbr.) [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
イーエムエムサンハチロク[いーえむえむさんはちろく, i-emuemusanhachiroku] EMM386 [Add to Longdo]
ソケットサンナナマル[そけっとさんななまる, sokettosannanamaru] Socket 370 [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーシー[あーるえすにーさんにーしー, a-ruesuni-sanni-shi-] RS-232C [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーディー[あーるえすにーさんにーでいー, a-ruesuni-sanni-dei-] RS-232D [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三キロ[さんきろ, sankiro] 3 kg, 3 km [Add to Longdo]
三日[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 3 \3\ adj.
   1. one more than two; denoting a quantity consisting of three
    items or units; -- representing the number three as an
    Arabic numeral.
 
   Syn: three, iii
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 3
   adj 1: being one more than two [syn: {three}, {3}, {iii}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of one and one and one
      [syn: {three}, {3}, {III}, {trio}, {threesome}, {tierce},
      {leash}, {troika}, {triad}, {trine}, {trinity}, {ternary},
      {ternion}, {triplet}, {tercet}, {terzetto}, {trey}, {deuce-
      ace}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top