ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠใ

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠใ-, *ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠใ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 当哈特威尔雇杀手威胁这个城市 开枪射杀旁观者... ...散布恐怖活动 威廉斯埋伏在. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠใใใ ใใใൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠใ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dāng)哈特 ()威尔 () ()杀手 (shā shǒu)威胁 (wēi xié)这个 (zhè ge)城市 (chéng shì) 开枪 (kāi qiāng)射杀 (shè shā)旁观者 (páng guān zhě)... ...散布 (sàn bù)恐怖活动 () 威廉斯 ()埋伏 (mái fú) (zài).

 


  

 
 • (とう) (pref) this (business organisation or place) [EDICT]
 • (dāng, ㄉㄤ) to be; to act as; manage; withstand; when; during; ought; should; match equally; equal; same; obstruct; just at (a time or place); on the spot; right; just at [CE-DICT-Simplified]
 • (dàng, ㄉㄤˋ) at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent [CE-DICT-Simplified]
 • (やとい) (n) employee; employment [EDICT]
 • (gù, ㄍㄨˋ) hire [CE-DICT-Simplified]
杀手
 • (shā shǒu, ㄕㄚ ㄕㄡˇ) killer [CE-DICT-Simplified]
威胁
 • (wēi xié, ㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ) to threaten; to menace [CE-DICT-Simplified]
这个
 • (zhè ge, ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙) this; this one [CE-DICT-Simplified]
城市
 • (じょうし) (n) castle town; fortified town [EDICT]
 • (chéng shì, ㄔㄥˊ ㄕˋ) city; town; CL:座[zuo4] [CE-DICT-Simplified]
 • (chéng shì, ㄔㄥˊ ㄕˋ) city; town; CL:座[zuo4] [CE-DICT-Traditional]
开枪
 • (kāi qiāng, ㄎㄞ ㄑㄧㄤ) to open fire; to shoot a gun [CE-DICT-Simplified]
射杀
 • (shè shā, ㄕㄜˋ ㄕㄚ) shooting to death; to gun down [CE-DICT-Simplified]
旁观者
 • (páng guān zhě, ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄜˇ) observer; spectator [CE-DICT-Simplified]
散布
 • (さんぷ(P);さっぷ(撒布)) (n,vs) dissemination; scattering; sprinkling; spraying; (P) [EDICT]
 • (sàn bù, ㄙㄢˋ ㄅㄨˋ) disseminate [CE-DICT-Simplified]
埋伏
 • (mái fú, ㄇㄞˊ ㄈㄨˊ) ambush [CE-DICT-Simplified]
 • (mái fú, ㄇㄞˊ ㄈㄨˊ) ambush [CE-DICT-Traditional]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Simplified]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top