ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ärie

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ärie-, *ärie*
Possible hiragana form: りえ
English-Thai: Longdo Dictionary
dental caries(n) โรคฟันผุ, S. tooth decay,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Aries[N] ราศีเมษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ariel(แอ'ริเอล) n. ชื่อดาวบริวารของดาวมฤตยู
arietta(อารีเอท'ทะ) n., (pl. -ettas, -ette) ท่วงทำนองที่สั้น., Syn. ariette
apothecaries measureระบบหน่วยวัดดวงที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
apothecaries' weightระบบหน่วยน้ำหนักที่ใช้ส่วนใหญ่กับการปรุงยาหรือจ่ายยา
caries(แคร์'รีซ) n. การผุ,ภาวะผุ
dearie(เดีย'รี) n. ดูdeary
garden-variety(การ์เดนวะไร'อิที) adj. ปกติ. ธรรมดา
paries(แพ'รีอีซ) n. ผนังหุ้ม,ผนังโพรง pl. parietes
parietal(พะไร'อิทัล) adj.,n. เกี่ยวกับผนังหุ้มหรือผนังโพรง,เกี่ยวกับกระดูกหลังคาหรือด้านข้างของกะโหลกศีรษะ
parietal cellsทำหน้าที่หลั่งและสร้างกรดเกลือ รวมทั้ง intrinsic factor ต่าง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
contrariety(n) สิ่งที่ขัดกัน,ความตรงกันข้าม
unwearied(adj) ไม่เหนื่อย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ย่นย่อ
varied(adj) หลายอย่าง,แตกต่างกัน,ผันแปร,ต่างๆนานา
variegated(adj) แตกต่างกัน,หลายหลาก,หลายสี
variety(n) ความหลากหลาย,ความแตกต่างกัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราศีเมษ[N] Aries, Example: ราศีเมษถือว่าเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นของดวงดาว, Thai definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปแกะ เป็นราศี 1 ในจักรราศี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อารยะ[adj.] (āraya) EN: Aryan   FR: arien
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
แดนไตร[n.] (daēntrai) EN: three boundaries of the three worlds   
ด้นถอยหลัง[v.] (donthøilang) EN: backstitch   FR: coudre en point arière
ฟันผุ[n. exp.] (fan phu) EN: decayed tooth ; bad tooth ; caries   FR: carie (dentaire) [f] ; dent cariée [f] ; dent gâtée [f]
แห่งรังไข่[adj.] (haeng rangkhai) FR: ovarien ; ovarique (vx)
เห็บ[n.] (hep) EN: tick   FR: tique [f] ; acare [m] ; acarien [m]
แจ[n.] (jaē) EN: vegetarian food ; vegetarian diet   FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARIE    EH1 R IY0
ARIEL    EH1 R IY0 AH0 L
ARIES    EH1 R IY0 Z
ARIELLA    AA0 R IY0 EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ariel    (n) ˈɛɪrɪɛl (ei1 r i e l)
Aries    (n) ˈɛəʴriːz (e@1 r ii z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白羊座[Bái yáng zuò, ㄅㄞˊ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Aries (constellation and sign of the zodiac), #4,494 [Add to Longdo]
牡羊座[Mǔ yáng zuò, ㄇㄨˇ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Aries (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 白羊座 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
利益率[りえきりつ, riekiritsu] อัตรากำไร

French-Thai: Longdo Dictionary
marié(adj) |f. mariée| แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส, See also: A. célibataire,

Japanese-English: EDICT Dictionary
あきたこまち[, akitakomachi] (n) Akitakomachi (variety of rice) [Add to Longdo]
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]
お偉方;おえら方;御偉方[おえらがた, oeragata] (n) superiors; very important persons; VIPs; dignitaries; big shots [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
はえぬき[, haenuki] (n) Haenuki (variety of rice) [Add to Longdo]
ひとめぼれ[, hitomebore] (n) Hitomebore (variety of rice) [Add to Longdo]
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle [Add to Longdo]
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis) [Add to Longdo]
アリエッタ[, arietta] (n) arietta (music) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
割当て[わりえあて, warieate] allocate, assign, binding [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top