ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

บൠൠൠൠൠล

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -บൠൠൠൠൠล-, *บൠൠൠൠൠล*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา บൠൠൠൠൠล มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: [ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
discretization[[dih-skree-tuh-zey-sjuhn]] (n ) 1. the act or process of making mathematically discrete. 2. the process of dividing a geometry into finite elements to prepare for analysis.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
 Episode #1.1 (2003)
 My Boyfriend's Back (1993)
 Episode #1.1 (2003)
 Episode #1.1 (2003)
 The Fabulous Baker Boys (1989)
 The 40 Year Old Virgin (2005)
 Blood Price (2007)
 In Her Shoes (2005)
 How Stella Got Her Groove Back (1998)
 Murder on the Orient Express (1974)
 My Neighbor Totoro (1988)
 Songs from the Second Floor (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chén zhòng, ㄔㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, ] , #96,591 [Add to Longdo]
[sài wéi lǐ nuò, ㄙㄞˋ ㄨㄟˊ ㄌㄧˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] , #697,061 [Add to Longdo]
[, ㄒㄧˋ, ] , #1,043,877 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[Add to Longdo]
[Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top