ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鑰-, *鑰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鑰, yào, ㄧㄠˋ] lock, key
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  龠 (yuè ㄩㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 9,805

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yào, ㄧㄠˋ, / ] key, #22,384 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] key, #22,384 [Add to Longdo]
钥匙[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] key; CL:把[ba3], #5,876 [Add to Longdo]
钥匙链[yào shi liàn, ㄧㄠˋ ㄕ˙ ㄌㄧㄢˋ, / ] keychain, #76,101 [Add to Longdo]
公开钥匙[gōng kāi yào shi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] public key (in encryption) [Add to Longdo]
权钥[quán yào, ㄑㄩㄢˊ ㄧㄠˋ, / ] keys of authority [Add to Longdo]
现在是过去钥匙[xiàn zài shì guò qu yào shi, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] Today is the key to the past. [Add to Longdo]
私人钥匙[sī rén yào shi, ㄙ ㄖㄣˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] private key (in encryption) [Add to Longdo]
万能钥匙[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, / ] master key; skeleton key; passkey [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The key![CN] 匙! The Robber (2010)
I need the car keys![CN] 我要車 The Robber (2010)
Actually, why don't you give me the key... and I'll go check my messages?[CN] 要不你把儲物櫃的匙給我,我去查看下短信 Frozen (2010)
I'm the only one with a key to my apartment, though.[CN] 只有我才有家裡的 Frozen (2010)
This opens the front door too. Lose it, and you pay 700 euros.[CN] 這把匙也能開前門 丟失要賠700歐元 The Robber (2010)
No, I'm not gonna give you the key.[CN] 不,我才不會給你匙呢 Frozen (2010)
Every time meredith forgets her keys[CN] 每次當Meredith忘記了 Almost Grown (2010)
So you're the key to this. Literally.[CN] 原來你就是 Fool Me Once (2010)
It's a key.[CN] 這是把 Mild Mannered (2010)
Nothing. Guess the Iron Shadow doesn't use keys.[CN] 大概我們的鐵影俠不用 Mild Mannered (2010)
cockamamy keys.[CN] 圈圈叉叉車 The Robotic Manipulation (2010)
The keys.[CN]  The Robber (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top