ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鄰-, *鄰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鄰, lín, ㄌㄧㄣˊ] neighbor; neighborhood
Radical: Decomposition: 粦 (lín ㄌㄧㄣˊ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] town,  Rank: 7,391

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邻居[lín jū, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄩ, / ] neighbor, #5,202 [Add to Longdo]
[lín, ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent; close to, #12,096 [Add to Longdo]
相邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; adjacent, #12,416 [Add to Longdo]
邻近[lín jìn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] neighboring; adjacent; near; vicinity, #13,584 [Add to Longdo]
邻国[lín guó, ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] bordering country; neighbor country; neighboring countries; surrounding countries, #15,185 [Add to Longdo]
毗邻[pí lín, ㄆㄧˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] bordering; adjacent, #17,423 [Add to Longdo]
睦邻[mù lín, ㄇㄨˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighborly relations, #24,610 [Add to Longdo]
比邻[bǐ lín, ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] neighbor; next-door neighbor; near; next to, #49,484 [Add to Longdo]
乡邻[xiāng lín, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄣˊ, / ] a villager; fellow residents of a village, #59,166 [Add to Longdo]
四邻[sì lín, ㄙˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] one's nearest neighbors, #66,142 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm taking it to the other station[CN] 我拿到隔台去呀 Qiu ai ye jing hun (1989)
They were talking to my neighbour, Mrs. Canter, and her 10-year-old son.[CN] 他正在與我的居坎特太太 和她十歲兒子雅吉說話 Music Box (1989)
I'm taking this to the other station[CN] 這些資料,我拿到隔台去 Qiu ai ye jing hun (1989)
Don't, the other station may hear that[CN] 你想害我嗎? 隔台偷聽到的呀 Qiu ai ye jing hun (1989)
Second, we evacuate your neighbors, and third, we send a whole shit-load of cops in there to deal with the thing.[CN] 再來,我們撤離你的居, 最後,我們會送一個 會拉屎拉尿的警察到你那裡 處理這種事。 Harry and the Hendersons (1987)
We just have neighbor[CN] 我們有個居,他是藝朮家 For a Lost Soldier (1992)
Give unto your neighbor and you shall receive the Kingdom of God[CN] 愛你的居 你將會得到主的恩澤 For a Lost Soldier (1992)
If you take it over there,[CN] 你拿到隔 Qiu ai ye jing hun (1989)
We can't equip ourselves without hurrying from the danger of our neighbours.[CN] ...我們不能在一旁打盹,讓自己成為居的戰利品 Rosa Luxemburg (1986)
Apparently, she actually convinced an entire neighborhood that it was haunted.[CN] 她真的使所有居相信 那裡經常有鬼出沒 Poltergeist III (1988)
Tell the police nearby to have detective Wang[CN] 告訴你的隔的警察知道 Biu choa kam (1987)
So unless you wanna be responsible for wrongfully turning your neighborhood into a war zone[CN] 所以,除非你想盡量讓 你的居處於戰區裡 Harry and the Hendersons (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top